Mag-type para maghanap

May-akda:

Zoe Mistrale Hendrickson

Zoe Mistrale Hendrickson

Assistant Scientist, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Zoe Mistrale Hendrickson, PhD, ay isang Assistant Scientist sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Siya ay isang social scientist at public health researcher na ang pananaliksik ay nakasentro sa kung paano naisangkot ang mga istrukturang panlipunan sa pang-araw-araw na karanasan ng kalusugan at kung paano naghahanap ng pangangalaga ang mga tao.. Na may pagtuon sa sekswal at reproductive na kalusugan sa isang lalong mobile, globalisadong mundo, sinisiyasat ng kanyang pananaliksik ang mga ugnayan sa pagitan ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, geographic na kadaliang mapakilos, at iba pang panlipunang determinant ng kalusugan at ang mga implikasyon nito sa reproductive decision-making, mga kasanayan sa pagpaplano ng pamilya, at naghahanap ng pangangalagang pangkalusugan. Siya ay nakatuon sa paggamit ng pananaliksik upang ipaalam ang disenyo, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga interbensyon na nobela, ay may kaalaman sa teorya, at tugunan ang mga istrukturang panlipunan at hindi pagkakapantay-pantay na nakakaimpluwensya sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Samakatuwid, gumuhit siya sa teoryang panlipunan upang mag-isip nang kritikal tungkol sa pananaliksik sa kalusugan ng publiko at kung paano pinakamahusay na magdisenyo ng maalalahanin at napapanatiling mga programa sa pampublikong kalusugan. Siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang punong imbestigador para sa maramihang mga quantitative at qualitative na proyekto sa pananaliksik sa Center for Communication Programs, kabilang ang formative research, pagsubaybay, at pagsusuri para sa mga programa sa pagbabago ng lipunan at pag-uugali sa Sub-Saharan Africa at South Asia.

Tatlong batang babae at isang batang lalaki ay masinsinang nakikinig nang magkasama sa isang kapaligirang pang-edukasyon. Crédit d'image: PSI