खोज्न टाइप गर्नुहोस्

श्रेणी:

20 आवश्यक वस्तुहरू

A woman in a warehouse smiling while wearing a hardhat and holding a pen and clipboard
मिडवाइफ परामर्श प्रदान गर्दै
Three women and two babies
ए आमा, उनको बच्चा, र एक स्वास्थ्यकर्मी
पुरुष कन्डम समातेको हात
निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरु (EWRs) सामुदायिक मुद्दाहरू छलफल गर्न सीतामढी जिल्लाको मध्य विद्यालय हर्क बाहिर भेला. छवि क्रेडिट: पाउला ब्रोनस्टीन / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू
गर्भनिरोधक विधिको साथ महिला | 20 अत्यावश्यक स्रोतहरू: गर्भनिरोधक उत्पादन परिचय
मुराङ्गा काउन्टीमा प्रसवपछिको भ्रमणको क्रममा एक महिला स्वास्थ्य प्रदायकसँग कुराकानी गर्दै, केन्या, as part of the Tunza Family Health Network's social franchising. फोटो: पीएस केन्या / एज्रा अबगा