Mag-type para maghanap

Kategorya:

Kalusugan ng Sekswal at Reproduktibo ng Kabataan at Kabataan

Ipinakita ng isang guro sa mga mag-aaral ang paggamit ng condom sa isang programang pang-edukasyon upang itaguyod ang kamalayan sa HIV/AIDS. Cambodia. Larawan: © Masaru Goto / World Bank
Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
Isang infographic ng mga taong nananatiling kumokonekta sa internet
Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Isang midwife na nagbibigay ng pagpapayo sa isang buntis na kababaihan.
Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Babae sa isang adult literacy class. Credit: John Isaac/World Bank.