Mag-type para maghanap

Kategorya:

Ahensya & Empowerment

Isang matandang babae ang nakangiti sa camera
Isang kamay na may hawak na see-through na lalagyan na may mga panustos para sa kalusugan ng panregla—mga tampon at menstrual cup
Magkahawak kamay ang isang silid-aralan ng mga lalaki sa Middle School na si Keoti Balak
midwife na nagbibigay ng pagpapayo
Ang mga kabataan na nakikibahagi sa harap ng mga panlipunang kaugalian na sumasalungat sa kanilang Sexual and Reproductive Health sa panahon ng 2nd regional youth workshop sa Abidjan.
Isang trainer mula sa Pathfinder International na may hawak na male condom
Nurse Holding insertion materials. Ang larawang ito ay mula sa "Isang Pinagsanib na Diskarte sa Pagtaas ng Postpartum Long-Acting Reversible Contraception sa Northern Nigeria" IBP Implementation Story by Clinton Health Access Initiative (CHAI).