Mag-type para maghanap

Kategorya:

Ahensya & Empowerment

Nakikipag-ugnayan ang Wii Tuke Gender Initiative sa mga batang babae sa Menstrual Health-Wii Tuke Gender Initiative Pictures
Isang babaeng African at tatlong thought bubbles. There's an IUD in one, isang klinika sa kalusugan sa isa pa, at isang pag-uusap sa pangatlo
Isang matandang babae ang nakangiti sa camera
Isang kamay na may hawak na see-through na lalagyan na may mga panustos para sa kalusugan ng panregla—mga tampon at menstrual cup
Magkahawak kamay ang isang silid-aralan ng mga lalaki sa Middle School na si Keoti Balak
midwife na nagbibigay ng pagpapayo
Ang mga kabataan na nakikibahagi sa harap ng mga panlipunang kaugalian na sumasalungat sa kanilang Sexual and Reproductive Health sa panahon ng 2nd regional youth workshop sa Abidjan.