Mag-type para maghanap

Kategorya:

Asya

Isang midwife na nagbibigay ng pagpapayo sa isang buntis na kababaihan.
Mga Dugong, isang uri ng malaking marine mammal, pinalaya ng pamayanan ng Maliangin, Malaysia sa loob ng Maliangin marine sanctuary.
Isang babae sa isang health center sa Bangladesh
Babae sa isang adult literacy class. Credit: John Isaac/World Bank.
Panggrupong Larawan mula sa Safe Delivery Safe Mother
touch_app
nakataas ang mga kamay
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
International Youth Alliance para sa Family Planning (IYAFP). Credit: IYAFP.
Isang pribadong OB-GYN ang nagpapayo sa isang kabataang mag-asawa sa mga pagpipiliang kontraseptibo na magagamit nila.