Mag-type para maghanap

Kategorya:

Nepal

Babae sa isang adult literacy class. Credit: John Isaac/World Bank.
touch_app
nakataas ang mga kamay
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap