Mag-type para maghanap

Kategorya:

Pangangalagang Nakasentro sa Kliyente

manggagawa sa kalusugan ng komunidad
Mga nars. Credit: U.S. Kagawaran ng Estado
Pre-testing Empathways sa Côte d'Ivoire. Credit ng larawan: Breakthrough ACTION / salain ni Prisma ("Golden Hour")
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
Isang batang mag-asawa at ang kanilang maliit na anak na babae sa Nigeria. Credit ng larawan: Seun Asala/Pathfinder
Isang babae ang nag-inject sa sarili ng DMPA-SC. Credit ng larawan: PATH/Will Boase
Gonoshasthaya Community Health Center (sa labas ng Dhaka). Gonoshsthaya Kendra (GK) nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan at segurong pangkalusugan sa mga hindi nararapat na populasyon sa Bangladesh. Larawan: Rama George-Alleyne / World Bank