Mag-type para maghanap

Kategorya:

Pangangalagang Nakasentro sa Kliyente

Tatlong babae ang nakatayo malapit sa isang mesa na may mga donasyong medikal na supply mula sa Parkers Mobile Clinic
manggagawa sa kalusugan ng komunidad
Mga nars. Credit: U.S. Kagawaran ng Estado
Pre-testing Empathways sa Côte d'Ivoire. Credit ng larawan: Breakthrough ACTION / salain ni Prisma ("Golden Hour")
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
Isang batang mag-asawa at ang kanilang maliit na anak na babae sa Nigeria. Credit ng larawan: Seun Asala/Pathfinder
Isang babae ang nag-inject sa sarili ng DMPA-SC. Credit ng larawan: PATH/Will Boase