Mag-type para maghanap

Kategorya:

Breakthrough ACTION

touch_app salamat sa aking hero team
Isang batang babaeng Nigerian ang nakatayo na nakangiti sa harapan. Sa background ay nakatayo ang kanyang mga kaibigan, nakangiti din
Magkahawak kamay ang isang silid-aralan ng mga lalaki sa Middle School na si Keoti Balak
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
Pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan at kultura. Credit: USAID sa Africa
Babaeng dumadaan sa TOSTAN Community Empowerment Program, kung saan ang mga babaeng kalahok ay natututo tungkol sa kanilang karapatan sa kalusugan at sa kanilang karapatang maging malaya sa lahat ng uri ng karahasan, tungkol sa kalinisan, at kung paano kumakalat at maiiwasan ang mga sakit. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Babaeng dumadaan sa TOSTAN Community Empowerment Program, kung saan ang mga babaeng kalahok ay natututo tungkol sa kanilang karapatan sa kalusugan at sa kanilang karapatang maging malaya sa lahat ng uri ng karahasan, tungkol sa kalinisan, at kung paano kumakalat at maiiwasan ang mga sakit. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Pre-testing Empathways sa Côte d'Ivoire. Credit ng larawan: Breakthrough ACTION / salain ni Prisma ("Golden Hour")
Mga kalahok sa World Vasectomy Day 2016 makipag-usap sa looban