खोज्न टाइप गर्नुहोस्

श्रेणी:

प्रगति अनुसन्धान

नेपालकी एक महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीले सुई लगाउन मिल्ने गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध गराएकी छन्