தேட தட்டச்சு செய்யவும்

வகை:

திருப்புமுனை ஆராய்ச்சி

நேபாளத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சுகாதார ஊழியர் ஊசி மூலம் கருத்தடை வழங்குகிறார்