Mag-type para maghanap

Kategorya:

Pangangalaga sa sarili

touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Joshua Yospyn / JSI, kagandahang-loob ng flickr
Isang babae ang nag-inject sa sarili ng DMPA-SC. Credit ng larawan: PATH/Will Boase
Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Joshua Yospyn / JSI, kagandahang-loob ng flickr
Quality of Care Framework diagram