Mag-type para maghanap

Kategorya:

Pangangalaga sa sarili

Isang ina, kanyang anak, at isang healthcare worker
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Joshua Yospyn / JSI, kagandahang-loob ng flickr
timeline IBP COVID-19 at FP/RH Task Team Interactive Map
Isang babae ang nag-inject sa sarili ng DMPA-SC. Credit ng larawan: PATH/Will Boase
Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Joshua Yospyn / JSI, kagandahang-loob ng flickr
touch_app Ang Dapat Magkaroon ng Family Planning Resources ngayong Holiday Season
Isang Senegalese family planning professional na nagpapakita ng birth control pills