Mag-type para maghanap

Kategorya:

Supply ng Contraceptive & Seguridad

Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Isang pribadong OB-GYN ang nagpapayo sa isang kabataang mag-asawa sa mga pagpipiliang kontraseptibo na magagamit nila.
Ang mga ward nurse at student nurse ay nagbibigay ng mga pagbabakuna sa La Fossette Health Center sa Haiti. Credit ng larawan: Karen Kasmauski, MCSP at Jhpiego, sa pamamagitan ng USAID Flickr photostream.
Babae ay tumatanggap ng isang health check-up. Agusan ng Timog, Pilipinas. Social Welfare and Development Reform Program. Larawan: Dave Llorito / World Bank
Tonny Muziira, Youth Chairperson para sa Universal Health Care Africa: “Dapat gawing mahahalagang serbisyo ng mga pamahalaan ang impormasyon at serbisyo ng SRH para sa mga kabataan, o kung hindi, maaari tayong magkaroon ng baby boom pagkatapos ng COVID-19."
Isang babae ang nakikilahok sa Nyalungana swamp reclamation activities, bahagi ng Let's Keep Together (Magkasamang Pasulong) programa, part of USAID's Development Food Assistance Program in the Democratic Republic of the Congo. Tinatantya ng mga eksperto ng Guttmacher at UNFPA/Avenir ang isang 12 buwang pagkagambala sa supply chain ng contraceptive na nagreresulta sa 15 milyong hindi sinasadyang pagbubuntis sa mababa- at mga bansang nasa gitna ng kita. Larawan: Tanya Martineau, Sining ng Prospect, Pagkain para sa Gutom
Ang mga maliliit na komersyal na tindahan ng gamot ay kadalasang ang unang linya ng pangangalagang pangkalusugan sa mababa- at mga bansang nasa gitna ng kita, lalo na sa mga rural na lugar. Larawan: FHI 360.
timeline