Mag-type para maghanap

Kategorya:

Supply ng Contraceptive & Seguridad

Kababaihan mula sa pulong ng Young Mothers Group at pagkuha ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya mula sa isang community health worker. Ang programa ay sinusuportahan ng Reproductive Health Uganda, na may layuning bigyang kapangyarihan ang mga kababaihan sa grupo, at bigyan sila ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya.
Isang babae sa isang bodega na nakangiti habang nakasuot ng hardhat at may hawak na panulat at clipboard
web ng iconography ng social media
EECO Product Registration Toolkit Image
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mga gamit pangmedikal. Credit: US Marines
timeline Mga edad ng kabataan 15 sa 19, mula sa mga komunidad na marginalized sa lipunan at ekonomiya, dumalo sa isang Pathfinder International na pagsasanay. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Ang mga ward nurse at student nurse ay nagbibigay ng mga pagbabakuna sa La Fossette Health Center sa Haiti. Credit ng larawan: Karen Kasmauski, MCSP at Jhpiego, sa pamamagitan ng USAID Flickr photostream.
Babae ay tumatanggap ng isang health check-up. Agusan ng Timog, Pilipinas. Social Welfare and Development Reform Program. Larawan: Dave Llorito / World Bank