Mag-type para maghanap

Kategorya:

Silangan at Gitnang Africa

Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
Isang dalaga ang nakaupo na napapalibutan ng ibang mga kabataan. Ipinakita niya ang paggamit ng panloob/pambabae na condom.
Isang midwife na nagbibigay ng pagpapayo sa isang buntis na kababaihan.
Mga miyembro ng grupong Youth to Youth. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
manggagawa sa kalusugan ng komunidad
Mga Ina ng South Sudan
Isang grupo ng kababaihan sa Burundi.
Ang mga medikal na estudyante ay dumadalo sa Medical Students for Choice conference, kung saan natututo sila ng pinakamahuhusay na kagawian tungkol sa paggamit ng contraceptive at ligtas na pagpapalaglag. Credit: Yagazie Emezi/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
First Class-Pharmacist at mga pharmaceutical technologist na nagsasanay sa pagpaplano ng pamilya gamit ang bagong naaprubahang kurikulum