Mag-type para maghanap

Kategorya:

Kenya

Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
Isang dalaga ang nakaupo na napapalibutan ng ibang mga kabataan. Ipinakita niya ang paggamit ng panloob/pambabae na condom.
Mga miyembro ng grupong Youth to Youth. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
First Class-Pharmacist at mga pharmaceutical technologist na nagsasanay sa pagpaplano ng pamilya gamit ang bagong naaprubahang kurikulum
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Kupenda para sa mga bata
Larawan ng [pangalan] nasa trabaho. Larawan sa kagandahang-loob ng Living Goods
Pagkikilala sa kumuha ng larawan: World Bank / Ousmane Traore
Si Lydia Kuria ay isang nurse at facility in-charge sa Amref Kibera Health Center.