Mag-type para maghanap

Kategorya:

Malawi

Illustration of mobile phones exchanging reproductive health information
Isang ilustrasyon na kumakatawan sa apat na tao na tinatalakay ang isang pie chart na nagpapakita ng family planning at reproductive health data
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
A group of youth advocates meet with their mentor in Central Region of Malawi to share progress, mga hamon, and best practices. pagkikilala sa kumuha ng larawan: Michael Kaitoni, Plan International Malawi.
timeline