Mag-type para maghanap

Kategorya:

Itinatampok

Isang midwife na nagbibigay ng pagpapayo sa isang buntis na kababaihan.
Isang matandang babae ang nakangiti sa camera
Isang kamay na may hawak na see-through na lalagyan na may mga panustos para sa kalusugan ng panregla—mga tampon at menstrual cup
Mga miyembro ng grupong Youth to Youth. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Isang babae sa isang health center sa Bangladesh
Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Panggrupong Larawan mula sa Safe Delivery Safe Mother
Tatlong babae at dalawang sanggol
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Mga Nahalal na Kinatawan ng Babae (Mga EWR) magtipon sa labas ng Middle School Harka sa distrito ng Sitamarhi upang talakayin ang mga isyu sa komunidad. Credit ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment