Mag-type para maghanap

Kategorya:

Itinatampok

Isang matandang babae ang nakangiti sa camera
Isang kamay na may hawak na see-through na lalagyan na may mga panustos para sa kalusugan ng panregla—mga tampon at menstrual cup
Mga miyembro ng grupong Youth to Youth. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Isang babae sa isang health center sa Bangladesh
Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Tatlong babae at dalawang sanggol
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Mga Nahalal na Kinatawan ng Babae (Mga EWR) magtipon sa labas ng Middle School Harka sa distrito ng Sitamarhi upang talakayin ang mga isyu sa komunidad. Credit ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
ToolkitGraphics_v2_YouthPolicy | Ang EAST Framework para sa Better Knowledge Management sa FP/RH