Mag-type para maghanap

Kategorya:

Kasarian

Isang screenshot ng isang Zoom call
Isang babae sa isang health center sa Bangladesh
Magkahawak kamay ang isang silid-aralan ng mga lalaki sa Middle School na si Keoti Balak
Nakikipagsosyo ang USAID sa mga bansa sa buong sub-Saharan Africa upang mabawasan ang mga kahinaan sa pagbabago ng klima at gawing mas matatag ang mga ekonomiya at kabuhayan. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Mahal Ako ni Herve, USAID sa Africa.
Mga Ina ng South Sudan