Mag-type para maghanap

Kategorya:

Pamamahala ng Kaalaman

Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
timeline Ilustrasyon ng mga tao mula sa buong mundo na nagpapalitan ng kaalaman
Isang midwife na nagbibigay ng pagpapayo sa isang buntis na kababaihan.
Mga Dugong, isang uri ng malaking marine mammal, pinalaya ng pamayanan ng Maliangin, Malaysia sa loob ng Maliangin marine sanctuary.
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila