Mag-type para maghanap

Kategorya:

Pamamahala ng Kaalaman

Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
timeline Ilustrasyon ng mga tao mula sa buong mundo na nagpapalitan ng kaalaman
Panggrupong larawan ng civil society workshop
kababaihan sa pulong
Isang graphic ng isang Zoom call na may pie chart
Isang babaeng gumagamit ng computer habang nakatayo ang mga tao sa paligid niya. Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Ang mga medikal na estudyante ay dumadalo sa Medical Students for Choice conference, kung saan natututo sila ng pinakamahuhusay na kagawian tungkol sa paggamit ng contraceptive at ligtas na pagpapalaglag. Credit: Yagazie Emezi/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.