தேட தட்டச்சு செய்யவும்

வகை:

கொள்கைகள் & சுற்றுச்சூழல்

PHE/PED தகவலை ஆய்வு செய்யும் இரண்டு நபர்கள் தங்கள் மடிக்கணினிகளில் பணிபுரிவதை சித்தரிக்கும் கிராஃபிக்
EECO தயாரிப்பு பதிவு கருவித்தொகுப்பு படம்
பங்களாதேஷில் உள்ள ஒரு சுகாதார நிலையத்தில் ஒரு பெண்
கணினிகளில் பெண்கள்
சிவில் சமூகப் பட்டறையின் குழு புகைப்படம்