Mag-type para maghanap

Kategorya:

Mga patakaran & kapaligiran

Isang babae sa isang health center sa Bangladesh
kababaihan sa mga kompyuter
Panggrupong larawan ng civil society workshop
manggagawa sa kalusugan ng komunidad
nakataas ang mga kamay
Mga gamit pangmedikal. Credit: US Marines
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
timeline Mga edad ng kabataan 15 sa 19, mula sa mga komunidad na marginalized sa lipunan at ekonomiya, dumalo sa isang Pathfinder International na pagsasanay. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
First Class-Pharmacist at mga pharmaceutical technologist na nagsasanay sa pagpaplano ng pamilya gamit ang bagong naaprubahang kurikulum
Mga miyembro ng Mississippi Youth Council (MYKonseho) tagapagtaguyod sa kapitolyo ng estado sa paligid ng edukasyon sa sex sa kanilang mga paaralan. | Nina Robinson/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.