Mag-type para maghanap

Kategorya:

Senegal

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons
Isang ina sa Senegal (larawan d'Arne Hoel/World Bank sous license CC BY 2.0)
Isang ina sa Senegal (larawan d'Arne Hoel/World Bank sous license CC BY 2.0)