Nyora kutsvaga

Category:

Kuendeswa Kwebasa

Shegitu, mushandi wezvehutano, facilitates a women's conversation on family planning (FP) paButure Health Post. Kubva 2006, iyo Ethiopia Public Health Association (HERE) has been building the capacity of the country's Health Extension Program and expanding access to quality community-based FP services. EPHA yakadzidzisa vashandi vakawanda vehutano muFP yakazara nechisimbiso chekuisa IUCD., zvichiita kuti vakadzi vakawanda vagamuchire nzira yavo yekudzivirira kubata pamuviri.
Vashandi vechidiki vehutano vakamira mumugwagwa muPalawan, Firipaini. Vese vakapfeka zvitema zvese, vari kunyemwerera vakatarisa kamera, uye vakasimudza maoko avo muchiratidzo cherugare. Vese vari vaviri vakatakurawo mabhokisi epurasitiki pamberi pavo.
Mukadzi wechidiki akagara akakomberedzwa nevamwe vechiduku. Anoratidza kushandiswa kwemakondomu emukati/echikadzi.
Vakadzi vatatu vanomira padyo netafura vaine zvipo zvekurapa kubva kuParkers Mobile Clinic
vakadzi pamakombiyuta
Murairidzi wePathfinder International akabata kondomu rechirume
vakasimudza maoko
Mumwe mushandi wezvehutano anopa mudzimai wekuNepal ane jekiseni rekudzivirira kubata pamuviri