Mag-type para maghanap

Kategorya:

Paghahatid ng Serbisyo

Shegitu, isang health extension worker, facilitates a women's conversation on family planning (FP) sa Buture Health Post. Since 2006, ang Ethiopia Public Health Association (DITO) has been building the capacity of the country's Health Extension Program and expanding access to quality community-based FP services. Ang EPHA ay nagsanay ng maraming health extension worker sa komprehensibong FP na may diin sa IUCD insertion, nagbibigay-daan sa maraming kababaihan na matanggap ang kanilang napiling paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.
Mga batang health worker na nakatayo sa isang kalsada sa Palawan, Pilipinas. Parehong naka all black ang suot, nakangiti sa camera, at nakataas ang kanilang mga kamay sa isang peace sign. Parehong may bitbit na mga plastic box sa harap nila.
Isang dalaga ang nakaupo na napapalibutan ng ibang mga kabataan. Ipinakita niya ang paggamit ng panloob/pambabae na condom.
Tatlong babae ang nakatayo malapit sa isang mesa na may mga donasyong medikal na supply mula sa Parkers Mobile Clinic
kababaihan sa mga kompyuter
Isang trainer mula sa Pathfinder International na may hawak na male condom
nakataas ang mga kamay
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal