Mag-type para maghanap

Kategorya:

Paghahatid ng Serbisyo

kababaihan sa mga kompyuter
nakataas ang mga kamay
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
pinagsamang paghahatid ng serbisyo
Mga nars. Credit: U.S. Kagawaran ng Estado
Isang babaeng gumagamit ng computer habang nakatayo ang mga tao sa paligid niya. Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Isang ina, kanyang anak, at isang healthcare worker
Isang kamay na may hawak na male condom
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap