खोज्न टाइप गर्नुहोस्

श्रेणी:

यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार

एउटी युवती अरू युवाहरूले घेरेर बसेकी छिन्. उनले आन्तरिक/महिला कन्डमको प्रयोग प्रदर्शन गर्छिन्.
परिवार नियोजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा गठबन्धन (IYAFP). क्IYAFPिट: IYAFP.
क्रिसमस उपहार