Mag-type para maghanap

Kategorya:

Sexual and Reproductive Health and Rights

Isang dalaga ang nakaupo na napapalibutan ng ibang mga kabataan. Ipinakita niya ang paggamit ng panloob/pambabae na condom.
International Youth Alliance para sa Family Planning (IYAFP). Credit: IYAFP.
isang regalo sa Pasko