Nyora kutsvaga

Category:

Social & Kuchinja Kwemaitiro

Mukadzi mukuru anonyemwerera akatarira kamera
Majaya achinamata. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Majaya achinamata. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mumwe mukadzi ari pachipatara cheBangladesh
vakasimudza maoko
Vanaamai vekuSouth Sudanese
Kushandura magariro netsika. Credit: USAID muAfrica
Girafi yekufona kweZoom ine pie chati