Mag-type para maghanap

Kategorya:

Trending

Pagkikilala sa kumuha ng larawan: World Bank / Ousmane Traore
Quality of Care Framework diagram
Tonny Muziira, Youth Chairperson para sa Universal Health Care Africa: “Dapat gawing mahahalagang serbisyo ng mga pamahalaan ang impormasyon at serbisyo ng SRH para sa mga kabataan, o kung hindi, maaari tayong magkaroon ng baby boom pagkatapos ng COVID-19."
Isang babae ang nakikilahok sa Nyalungana swamp reclamation activities, bahagi ng Let's Keep Together (Magkasamang Pasulong) programa, part of USAID's Development Food Assistance Program in the Democratic Republic of the Congo. Tinatantya ng mga eksperto ng Guttmacher at UNFPA/Avenir ang isang 12 buwang pagkagambala sa supply chain ng contraceptive na nagreresulta sa 15 milyong hindi sinasadyang pagbubuntis sa mababa- at mga bansang nasa gitna ng kita. Larawan: Tanya Martineau, Sining ng Prospect, Pagkain para sa Gutom
timeline
Mga kalahok sa isang sesyon ng pagtuturo ng Anyaka Makwiri. Larawan: FHI 360.
Larawan: Patrick Mwesigy, kagandahang-loob ng Family Planning 2020
Ang isang community health volunteer ay nag-aalok ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya sa panahon ng pagbisita sa bahay. Larawan: Edna Mosiara, PUNO ANG KALUSUGAN.