खोज्न टाइप गर्नुहोस्

सामग्री साझेदारहरू – झपिगो

झपिगो

झपिगो

Jhpiego को लक्ष्य भनेको सबै व्यक्तिहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारहरूको सम्मान गरिएको सुनिश्चित गर्नु हो, संरक्षित र पूरा. To achieve this vision, Jhpiego follows a multipronged approach: address the knowledge, मनोवृत्ति, behavior and social norms surrounding family planning and reproductive health; optimize organization and delivery of family planning and reproductive health services; and create an environment that supports provision and continued use of these services. हाम्रा पहलहरू र प्रयासहरूले पहुँच र उच्च गुणस्तर सुनिश्चित गर्न वक्र झुकाउने अवरोधहरू हटाउने लक्ष्य राख्छन्।, सबैका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू.

नवीनतम पोस्टहरू

Would you like to view more posts by Jhpiego? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!

बुर्किना फासोमा दुई आमाहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई बोकेर. क्रेडिट: झपिगो
8.6के दृश्यहरू
मार्फत साझेदारी गर्नुहोस्
लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस्