தேட தட்டச்சு செய்யவும்

உள்ளடக்க பங்காளிகள் – Jhpiego

Jhpiego

Jhpiego

Jhpiego’s goal is to ensure that all individuals’ sexual and reproductive health and rights are respected, protected and fulfilled. To achieve this vision, Jhpiego follows a multipronged approach: address the knowledge, attitudes, behavior and social norms surrounding family planning and reproductive health; optimize organization and delivery of family planning and reproductive health services; and create an environment that supports provision and continued use of these services. Our initiatives and efforts aim to overcome barriers to access and bend the curve toward ensuring high-quality, safe and effective family planning and reproductive health services for all.

சமீபத்திய இடுகைகள்

Implanon NXT contraceptive implant
புகைப்பட கடன்: ஜோசுவா யோஸ்பின் / ஜேஎஸ்ஐ, flickr இன் உபயம்
பராமரிப்பு கட்டமைப்பின் தர வரைபடம்

Would you like to view more posts by Jhpiego? இங்கே கிளிக் செய்யவும்!

Two mothers in Burkina Faso carrying their children. கடன்: Jhpiego
6.6கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்