खोज्न टाइप गर्नुहोस्

सामग्री साझेदारहरू – प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन

प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन

प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन

प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन जनताको विश्वव्यापी साझेदारी हो, निजी, र गैर-सरकारी संस्थाहरू निम्नमा भएका सबै मानिसहरूलाई सुनिश्चित गर्न समर्पित छन्- र मध्यम आय भएका देशहरूले पहुँच गर्न र किफायती प्रयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूको राम्रो प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न उच्च गुणस्तरीय आपूर्तिहरू. The Coalition brings together diverse agencies and groups with critical roles in providing contraceptives and other reproductive health supplies. These include multilateral and bilateral organizations, private foundations, सरकारहरू, नागरिक समाज, and private-sector representatives.

नवीनतम पोस्टहरू

महिनावारी स्वास्थ्य सामग्री - ट्याम्पन र महिनावारी कपहरू सहितको कन्टेनर समातेको हात
समय रेखा युवा उमेर 15 को 19, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूबाट, पाथफाइन्डर अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणमा भाग लिनुहोस्. फोटो क्रेडिट: पाउला ब्रोनस्टीन / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू.

No posts available.

Would you like to view more posts by Reproductive Health Supplies Coalition? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!

सामग्री साझेदारहरू – प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन
10.2के दृश्यहरू
मार्फत साझेदारी गर्नुहोस्
लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस्