Mag-type para maghanap

WEBINAR:

IBP Network: Paraan ng Contraceptive Panimula

Naka-on Hunyo 6, 2022, sumali sa WHO IBP Network mula sa 09:00 Washington / 14:00 Lagos / 15:00 Geneva / 16:00 Kampala para sa isang webinar sa Paraan ng Contraceptive Panimula sa Expand Choice: Isang Gabay sa Estratehikong Pagpaplano, ang pinakabagong installment ng kanilang Serye ng webinar ng High Impact Practices.

Paraan ng Contraceptive Panimula sa Expand Choice Strategic Planning Guide ay nilayon na manguna sa mga tagapamahala ng programa, mga tagaplano, pambansang gumagawa ng patakaran, at iba pang mga stakeholder sa pamamagitan ng isang estratehikong proseso para i-coordinate ang pagpapakilala ng mga paraan ng contraceptive sa pamamagitan ng pampubliko at pribadong mga channel ng access. Ang gabay ay binuo sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga teknikal na eksperto at nagbubuod ng patnubay mula sa mga pangunahing mapagkukunan para sa pagpapakilala ng pamamaraan. Nagbibigay ito ng pangkalahatang-ideya at mga link sa iba pang mga mapagkukunan para sa higit pang lalim at detalye.

I-download ang Contraceptive Method Introduction SPG dito, at magparehistro para sa webinar ngayon. Inaasahan namin ang iyong pakikilahok!

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga HIP at upang tingnan ang nakaraan mga webinar, pakibisita: https://www.fphighimpactpractices.org/.

Twitter: #HIPs4FP at @IBP_network

Petsa/Oras:

  • Lunes, Hunyo 6, 2022
  • Pindutin dito para sa lokal na time zone para sa webinar.
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap