Taip untuk mencari

Apakah itu Pengurusan Pengetahuan?

Tergesa-gesa? Langkau ke ringkasan cepat.

Gambaran keseluruhan

Kerja kesihatan dan pembangunan global melibatkan pelbagai komuniti individu dan organisasi yang berusaha ke arah matlamat bersama. Kumpulan yang paling berkesan dalam mencapai matlamat ini mempunyai sistem untuk berkongsi pengetahuan kritikal secara rutin, mendapat akses segera kepada penyelidikan terkini, dan menterjemah pelajaran yang dipelajari kepada program yang lebih baik. Pengurusan pengetahuan—proses mengumpul dan menyusun pengetahuan serta menghubungkan orang ramai kepadanya supaya mereka boleh bertindak dengan berkesan—berada di tengah-tengah sistem ini. Pengurusan pengetahuan boleh meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pembelajaran bermakna, kerjasama, dan aplikasi.

TONTON: Gambaran Keseluruhan Pengurusan Pengetahuan dan Komponen Utamanya

Kebanyakan ilmu dicipta, ditangkap, dan dikongsi melalui interaksi manusia-menjadikannya pada asasnya tindakan sosial.

Orang ramai mesti, Oleh itu, menjadi teras kepada mana-mana pendekatan pengurusan pengetahuan, lebih-lebih lagi kerana begitu banyak pengetahuan berada dalam kepala orang dan sukar untuk dipindahkan kepada orang lain. Orang ramai boleh membantu memupuk persekitaran yang menggalakkan pertukaran pengetahuan dan penggunaan sistem pengurusan pengetahuan.

Proses, baik secara formal mahupun tidak formal, bantu kami tangkap, dan berkongsi ilmu, manakala teknologi platform dapat mempercepatkan penyimpanan ilmu, mendapatkan semula, dan pertukaran—dengan syarat ia digunakan dalam konteks.

Peta Jalan Pengurusan Pengetahuan

Peta Jalan Pengurusan Pengetahuan ialah proses sistematik lima langkah untuk menjana, mengumpul, menganalisa, mensintesis, dan berkongsi pengetahuan dalam program kesihatan global. Langkah-langkah tersebut termasuklah:

 • Menilai keperluan: Fahami konteks cabaran program kesihatan global dan kenal pasti cara pengurusan pengetahuan boleh membantu menyelesaikannya.
 • Strategi reka bentuk: Rancang cara untuk meningkatkan program kesihatan global anda menggunakan campur tangan pengurusan pengetahuan.
 • Buat dan ulang: Gunakan alat dan teknik pengurusan pengetahuan baharu atau sesuaikan yang sedia ada untuk memenuhi keperluan program kesihatan global anda.
 • Menggerak dan memantau: Melaksanakan alat dan teknik pengurusan pengetahuan, memantau kesannya, dan menyesuaikan pendekatan dan aktiviti anda untuk bertindak balas terhadap keperluan dan realiti yang berubah.
 • Menilai dan berkembang: Terangkan sejauh mana anda mencapai objektif pengurusan pengetahuan anda, mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada atau menghalang kejayaan anda, dan gunakan penemuan ini untuk mempengaruhi pengaturcaraan masa hadapan.

MENEROKA: Peta Jalan KM Interaktif

Ramai di antara kita yang mengamalkan pengurusan ilmu setiap hari tanpa disedari. Apabila penyedia penjagaan kesihatan merujuk kepada garis panduan terkini tentang cara merawat penyakit, mereka menggunakan pengurusan pengetahuan. Apabila pengurus program melancarkan aplikasi mudah alih baharu untuk memudahkan komunikasi antara pekerja kesihatan komuniti dan penyelia mereka, mereka semua menggunakan pengurusan pengetahuan.

Apakah persamaan pendekatan dan aktiviti ini? Mereka membantu pengamal kesihatan global berkongsi dan menggunakan pengetahuan yang berharga dalam kerja mereka. Keputusan? Tenaga kerja kesihatan yang lebih kuat, perkhidmatan kesihatan yang lebih baik, dan lebih lama, kehidupan yang lebih sihat.

Ringkasan/Mesej Utama

Pengetahuan adalah salah satu aset kami yang paling berharga untuk menangani cabaran kesihatan global. Apa yang kita tahu memberi kesan kepada apa yang kita lakukan—dan cara kita mengurus pengetahuan boleh mempengaruhi individu, masyarakat, dan, akhirnya, kesihatan, sosial, dan status ekonomi dunia.

Organisasi kesihatan global yang mengamalkan strategi dan amalan pengurusan pengetahuan boleh mengukuhkan prestasi pekerja dan program penjagaan kesihatan. Dengan berbuat demikian, mereka boleh meningkatkan hasil kesihatan dan juga menyelamatkan nyawa.

Definisi

Data: blok bangunan mentah maklumat (nombor, perangkaan, fakta individu)

Maklumat: data yang dipersembahkan dalam bentuk yang berguna, tersusun, dan cara yang bermakna

Pengetahuan: keupayaan untuk bertindak dengan berkesan

Pengurusan pengetahuan: satu proses sistematik mengumpul dan menyusun pengetahuan serta menghubungkan orang ramai kepadanya supaya mereka boleh bertindak dengan berkesan

Ambil Kursus

Tiga kursus berikut adalah sebahagian daripada Program Perubahan Organisasi dan Pengurusan Pengetahuan. Dalam dunia kita yang sentiasa berubah dan saling berkaitan, organisasi kesihatan awam, pengurus program, dan pekerja penjagaan kesihatan perlu tangkas dalam keupayaan mereka untuk sentiasa memperoleh, ubah, dan menyesuaikan amalan mereka berdasarkan bukti terkini yang menyelamatkan nyawa. Mengguna pakai strategi dan amalan pengurusan perubahan dan pengurusan pengetahuan boleh mengukuhkan prestasi pekerja dan program penjagaan kesihatan.

 • Visualisasi Data—Pengenalan:
  Dalam kursus ini, peserta akan belajar mengenal pasti penonton mereka; cari cerita dalam satu set data yang sesuai untuk khalayak sasaran; memahami proses membangunkan visualisasi data yang mudah tetapi menarik; berkongsi dan menyebarkan visualisasi; dan menggalakkan penggunaan data yang berterusan untuk memaklumkan pembuatan keputusan.
 • Pengurusan Pengetahuan dalam Program Kesihatan Global:
  Kursus ini memberikan pemahaman asas mengapa pengurusan pengetahuan penting kepada kesihatan global. Pelajar akan mendapat teknik untuk mendapatkan penting, pengetahuan berasaskan bukti ke dalam dasar dan amalan.
 • Amalan Komuniti Dalam Talian untuk Kesihatan Global:
  Komuniti amalan dalam talian adalah kenderaan yang semakin popular untuk menangkap pengetahuan, mengurus maklumat dengan berkesan, bekerjasama secara maya, dan menambah baik akses dan kualiti perkhidmatan kesihatan dengan sumber yang terhad. Kursus ini menyediakan pertimbangan utama dan strategi untuk membina, mengasuh, dan memantau komuniti ini.

Kursus lain yang berkaitan termasuk:

 • Media Sosial untuk Kesihatan dan Pembangunan:
  Media sosial memberi pengguna keupayaan untuk menjangkau khalayak yang besar di kawasan geografi yang luas, menawarkan potensi besar untuk pengurusan pengetahuan sosial. Kursus ini akan membimbing pengguna melalui cara untuk berkongsi maklumat melalui berbilang saluran agar mudah melibatkan khalayak luas pada skala global.
 • Pembangunan Manuskrip Jurnal untuk Kesihatan Global:
  Pakar kesihatan global terus mengumpul penyelidikan dan pengalaman program yang berharga. Penerbitan pengetahuan ini dalam jurnal semakan rakan sebaya adalah aktiviti pengurusan pengetahuan utama. Kursus ini akan menawarkan nasihat pelajar tentang setiap langkah dalam proses pembangunan manuskrip jurnal, daripada perancangan dan penyediaan melalui penyerahan manuskrip akhir.

Semak Bukti

Limaye R, Sullivan T, Dalessandro S, Hendrix-Jenkins A. Melihat Melalui Kanta Sosial: Mengkonsepkan Aspek Sosial Pengurusan Pengetahuan untuk Pengamal Kesihatan Global. Jurnal Penyelidikan Kesihatan Awam 2017; 6:761. Penulis membincangkan evolusi pengurusan pengetahuan, kemudian mencadangkan satu konsep pengurusan pengetahuan yang menggabungkan faktor manusia dan sosial untuk digunakan dalam konteks kesihatan global. Konseptualisasi pengurusan pengetahuan sosial mereka mengiktiraf kepentingan modal sosial, pembelajaran sosial, perisian dan platform sosial, dan rangkaian sosial, semuanya dalam konteks sistem sosial yang lebih besar dan didorong oleh faedah sosial. Mereka kemudian menggariskan batasan dan membincangkan hala tuju masa depan konseptualisasi kami, dan mencadangkan bagaimana konsep baru ini penting untuk mana-mana pengamal kesihatan global dalam perniagaan mengurus pengetahuan.

Program berasaskan bukti, ya—tetapi bagaimana pula dengan lebih banyak bukti berasaskan program? Amalan Sains Kesihatan Glob. 2018;6(2):247-248. Pembuat dasar dan pengurus program lebih berkebolehan untuk mengambil pengajaran yang relevan daripada penyelidikan pelaksanaan dan pengalaman program di tempat lain apabila terdapat dokumentasi yang lebih kaya tentang perkara yang telah dilakukan dan faktor kontekstual utama yang mungkin mempengaruhi hasil.. Piawaian Pelaporan Program yang baru dibangunkan daripada WHO menyediakan panduan berguna tentang perkara yang diperlukan untuk dokumentasi berguna secara optimum.

Kopi PS, Hodgins S, Uskup A. Kerjasama yang berkesan untuk meningkatkan teknologi kesihatan: kajian kes klorheksidin untuk pengalaman penjagaan tali pusat. Amalan Sains Kesihatan Glob. 2018;6(1):178-191. Faktor pemudah cara untuk
Kumpulan Kerja Chlorhexidine: (1) kuat, kepimpinan telus oleh broker neutral, mempromosikan pemilikan bersama di kalangan semua ahli; (2) komunikasi dalaman dan luaran yang boleh dipercayai; (3) terma rujukan yang ditakrifkan dengan baik membina kepentingan bersama di sekeliling yang mudah, intervensi kesihatan yang berkesan; (4) faedah penyertaan yang jelas, termasuk akses kepada bukti dan bantuan teknikal; dan (5) sumber yang mencukupi untuk menyokong fungsi sekretariat.

kek I, Monclair M, Anastasi E, sepuluh Hoope-Bender P, Higgs E, Obregon R. Melakukan apa yang kita lakukan, lebih baik: menambah baik kerja kami melalui pelaporan program yang sistematik. Amalan Sains Kesihatan Glob. 2018;6(2):257-259. WHO baru-baru ini telah menerbitkan piawaian pelaporan program untuk membimbing jenis maklumat yang membiak, ibu, baru lahir, anak, dan program kesihatan yang berkaitan harus didokumentasikan untuk menggalakkan pembelajaran merentas program. Penulis amat menggalakkan rakan kongsi dan pemegang kepentingan utama untuk menggunakan piawaian baharu sebagai sebahagian daripada pelaporan program rutin mereka.

Mugore S, Mwanja M, Mmari V, Senang. Adaptasi pakej sumber latihan untuk mengukuhkan keluarga praperkhidmatan
merancang latihan untuk jururawat dan bidan di Tanzania dan Uganda.
Amalan Sains Kesihatan Glob. 2018;6(3):584-593. Pengajaran yang dipelajari apabila menyesuaikan pakej sumber latihan perancangan keluarga global berasaskan bukti termasuk keperluan untuk: (1) melibatkan pendidik kejururawatan dan perbidanan utama untuk membeli; (2) mengemaskini kemahiran teknikal pendidik dalam kontraseptif
teknologi dan kaedah latihan berasaskan kompetensi; dan (3) menyesuaikan diri dengan konteks tempatan termasuk memekatkan kandungan global untuk konteks pendidikan praperkhidmatan terhad masa.

4 Saham 48.9K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial