Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 7 minit

Adakah Kita Berpegang Teguh pada Komitmen Kita kepada Golongan Muda?


Dalam beberapa minggu akan datang, kami akan berkongsi bahagian yang mengutamakan suara belia dan menyerlahkan program yang menyokong mereka dan matlamat perancangan keluarga mereka. Kami harap anda menikmati siri ini dan belajar daripada penyokong dan peserta yang berkongsi pengalaman mereka.

Menulis tentang anak-anak kita, penyair terkenal Kahlil Gibran berkata:

Anda boleh menempatkan badan mereka tetapi bukan jiwa mereka,
Kerana jiwa mereka tinggal di rumah hari esok,
yang anda tidak boleh melawat, walaupun dalam mimpi anda.

Jika pernah ada hujah untuk penglibatan belia dalam semua aspek kehidupan mereka, Gibran menemuinya. Namun, selama beberapa dekad, kebanyakan pakar perancang keluarga bercakap tentang perkhidmatan dan program untuk belia tanpa penglibatan mereka yang jelas dalam menciptanya. Akhirnya, orang muda terlibat tetapi kadang-kadang di pinggir. Itu berubah dua tahun lalu.

Pada Oktober 2018, the Konsensus Global tentang Penglibatan Remaja dan Belia Bermakna (MAYE) telah dilancarkan oleh Perkongsian untuk Kesihatan Ibu, Bayi dan Anak (PMNCH), Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancang Keluarga (IYAFP), dan Perancang Keluarga 2020. Buat pertama kalinya, prinsip-prinsip utama telah ditakrifkan yang mana MAYE harus diasaskan - memastikan penglibatan dan perkongsian dengan golongan muda berada pada standard yang membolehkan mereka menjadi pusat dalam semua perkara yang mempengaruhi mereka.

Lebih daripada 100 organisasi global, serantau, kebangsaan dan tempatan telah menandatangani Konsensus. Mereka mengesahkan perkara berikut:

Oktober ini, sudah dua tahun sejak Konsensus dicapai, dikongsi dan dipersetujui. Sesetengah organisasi telah mengkodifikasikan penglibatan belia. Women Deliver, sebagai contoh, dibangunkan cadangan untuk "organisasi mesra belia" yang termasuk menetapkan 20% kerusi Lembaga Pengarah untuk orang di bawah umur 30 tahun. Persidangan Antarabangsa mengenai Perancangan Keluarga (ICFP) dibiayai sepenuhnya lebih 100 orang muda untuk menghadiri persidangan 2018 sebagai peserta yang sama dan merancang untuk melakukan perkara yang sama pada persidangan 2021. Pada persidangan, melalui panggilan telefon, sambil minum kopi, dan di dalam bilik lembaga terdapat perbincangan yang meluas tentang sama ada MAYE telah memberi kesan sebenar kepada kehidupan golongan muda dan remaja.

Persoalannya kekal: Apakah impak MAYE? Adakah golongan muda merasakannya di peringkat komuniti? Dan dari perspektif golongan muda dan remaja, adakah mereka melihat pergerakan perancangan keluarga berubah dengan ketara hasil daripada Pernyataan Konsensus Global?

Kami meminta beberapa pemimpin muda dalam gerakan perancangan keluarga untuk berkongsi pandangan mereka tentang penglibatan belia dan remaja. Inilah yang mereka lihat.

Photo: Aditi Mukherji, courtesy of The YP Foundation
Foto: Aditi Mukherji, ihsan The YP Foundation
Photo: Patrick Mwesigy, courtesy of Family Planning 2020
Foto: Patrick Mwesigy, ihsan Perancang Keluarga 2020
Photo: Laraib Abid, photographed by David Alexander for Family Planning Voices (2018)
Foto: Laraib Abid, difoto oleh David Alexander untuk Family Planning Voices (2018)

Laraib Abid ialah Pengasas dan Pengarah Eksekutif MASHAL (Menjadikan Masyarakat Lebih Sihat dan Meriah) yang mengusahakan kesihatan dan hak seksual dan reproduktif dengan tumpuan kepada perancangan keluarga. Kerja advokasinya berkisar pada aplikasi mudah alih Merapatkan jurang (Memberi Akses kepada Perancangan) dan termasuk sesi mikrofon terbuka, drama teater, seminar, pembangunan alatan baharu yang inovatif dan penglibatan media sosial dengan golongan muda:

Photo: Marta Tsehay, photographed by David Alexander for Family Planning Voices (2018)
Foto: Marta Tsehay, difoto oleh David Alexander untuk Family Planning Voices (2018)

Marta Tsehay ialah pengurus program untuk Mandela Washington dan a MILEAD sesama. Beliau memainkan peranan penting dalam penyediaan Manual Kemahiran Hidup Kebangsaan untuk pelajar sekolah menengah di Ethiopia, dan pernah menjadi Pensyarah untuk Kolej Universiti Perubatan Pusat dan Addis Ababa:

Melihat Orang Muda sebagai Rakan Kongsi Setara

Mwesigye: Apabila terlibat sebagai rakan kongsi yang sama, ada rasa hormat terhadap keperluan, sumbangan dan suara orang muda. Penglibatan belia yang bermakna mesti dicerminkan dalam dasar dan membuat keputusan, perancangan dan pelaksanaan serta belanjawan. Sesetengah rakan kongsi mengambil kesempatan daripada kelemahan orang muda untuk menggunakannya sebagai token. Di peringkat global, terdapat banyak cakap-cakap tentang mengutamakan golongan muda dalam dokumen strategi tetapi pelaksanaan sebenar di lapangan adalah cerita yang berbeza. Golongan muda berada di luar atau hanya terlibat dengan rakan kongsi CSO mempunyai minat khusus untuk mencapai sasaran penderma.

Mukherji: Kita dalam komuniti perancang keluarga perlu melepasi tanggapan bahawa golongan muda hanya dianggap sebagai entiti homogen yang hanya boleh memberikan input kepada isu-isu yang secara langsung memberi kesan kepada mereka dan tidak lebih. Bagi memastikan kita benar-benar melibatkan golongan muda dalam program dan inisiatif, adalah perlu untuk melihat golongan muda dalam semua identiti yang mereka miliki.

Menjamin Sumber Kerajaan untuk Penglibatan Belia

Bidaan: Di sini di Pakistan jabatan kerajaan telah mula menggunakan aplikasi mudah alih dalam campur tangan mereka dengan golongan muda, dan kerajaan telah berusaha untuk menonjolkan perancangan keluarga. Terdapat kempen dan program seperti IYAFP, 120 Under 40, Women Deliver dan lain-lain yang telah terbukti sebagai platform yang berkesan kerana golongan muda dapat melaksanakan penyelesaian mereka dan mempunyai suara di meja.

Tsehay: Peningkatan dalam peruntukan sumber [di Ethiopia] mewujudkan penyertaan bermakna belia. Walaupun jangkaan untuk penyertaan belia yang bermakna masih belum tercapai, terdapat peningkatan dan golongan muda dianggap sebagai rakan pembangunan. Ini telah dimanifestasikan dengan penubuhan inisiatif nasihat belia untuk menyokong inisiatif dasar negara. Buat pertama kalinya, kerajaan Ethiopia melantik seorang Menteri wanita berusia 28 tahun untuk Kementerian Wanita, Kanak-kanak dan Belia. Ini menunjukkan betapa golongan muda dipandang serius dan mendapat sokongan serta ruang daripada kerajaan.

Mengiktiraf Usaha Anak Muda

Mukherji: Walaupun lebih banyak program sedang direka bersama dengan golongan muda dan dengan itu mengekalkan realiti hidup mereka dalam fikiran, ini tidak boleh dikaitkan secara tunggal dengan Pernyataan Konsensus. Garis lurus daripada Penyata kepada peningkatan penglibatan golongan muda akan menolak kerja gigih yang dilakukan oleh ramai golongan muda untuk meyakinkan pihak berkepentingan tentang nilai mereka.

Bimbingan Belia

Mwesigye: Terdapat begitu banyak yang dunia perlu belajar daripada model seperti Program Penyampaian Pemimpin Muda Wanita kerana ia merupakan contoh sempurna bimbingan belia yang betul. Kami perlu merangka lebih banyak program bimbingan untuk menyokong belia senior kepada mentor belia muda. Kita juga perlu mewujudkan jawatan profesional muda dalam organisasi kita di mana kita boleh mengenal pasti dan mengambil pemimpin kanan belia ini untuk membimbing mereka menjadi profesional.

Melibatkan Remaja Lelaki dan Wanita Sama Sama

Bidaan: Wanita muda sentiasa sukar untuk didengari kerana stigma terhadap pemerkasaan wanita dan feminisme. Walau bagaimanapun, walaupun penyertaan semua jantina adalah sama penting, kita mesti memberi tumpuan kepada wanita supaya nisbahnya kekal seimbang dan wanita dapat menyuarakan pendapat dan kebimbangan mereka. Pemimpin wanita mempunyai lensa yang berbeza dan menambah perspektif kepada perbincangan mengenai kesihatan dan hak seksual dan reproduktif.

Mukherji: Penglibatan remaja lelaki masih sangat terhad dalam arena perancangan keluarga, kebanyakannya melibatkan mereka dalam perbualan mengenai kesihatan reproduktif. Terdapat sebilangan besar isu yang melibatkan lelaki dan lelaki, terutamanya yang melibatkan remaja aneh dan trans, yang tidak dibawa ke arus perdana program perancangan keluarga. Persimpangan kejantanan dan perancangan keluarga perlu diterokai lebih jauh.

Apa yang Masih Perlu Dibuat?

Tsehay: [Untuk memastikan golongan muda dan remaja disalurkan ke jawatan kepimpinan dalam perancangan keluarga,] langkah-langkah berikut diperlukan:

  • Dialog dan platform antara generasi untuk memupuk pembelajaran dan bimbingan antara pemimpin kanan dan pemimpin baru muncul;
  • Mewujudkan platform neutral untuk penyertaan di semua peringkat;
  • Menangani halangan sistematik yang mengehadkan penyertaan belia;
  • Mewujudkan kepercayaan kepada pemimpin belia untuk memimpin program dan juga menyediakan pembiayaan;
  • Meningkatkan kemahiran dan kapasiti belia dengan menyediakan sumber dan alat untuk penglibatan belia.

Kesimpulan

Walaupun Konsensus Global mengenai Remaja Bermakna dan Penglibatan Remaja adalah penting, ia hanyalah satu kenyataan aspirasi. Jelas sekali masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan ia dilaksanakan di setiap peringkat. Kemajuan jarang berlaku secara linear dan selalunya dicapai dalam padanan dan permulaan. Ia juga jelas daripada golongan muda yang ditemu bual di sini bahawa terdapat pelbagai perspektif tentang kesan Konsensus di seluruh dunia. Adakah penglibatan belia telah memasuki organisasi di peringkat serantau, kebangsaan dan global sejak 2018? Adakah pemimpin belia didengari di peringkat tertinggi? Apa lagi yang perlu dilakukan untuk mempercepatkan kemajuan? Kami ingin mendengar daripada anda untuk kemungkinan susulan. Hantar fikiran anda kepada Tamarabrams@verizon.net.

Subscribe to Trending News!
Tamar Abrams

Penulis Penyumbang

Tamar Abrams telah mengusahakan isu kesihatan reproduktif wanita sejak 1986, di dalam dan di peringkat global. Beliau baru-baru ini bersara sebagai pengarah komunikasi FP2020 dan kini mencari keseimbangan yang sihat antara persaraan dan perundingan.

15.1K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial