Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 4 minit

Melibatkan Kedai Ubat: Kritikal untuk Meningkatkan Akses Perancang Keluarga


Penderma dan sekumpulan kecil rakan kongsi pelaksana sedang berusaha untuk memahami cara terbaik untuk menyokong dan melibatkan kedai ubat sebagai penyedia perancangan keluarga yang selamat dan boleh dipercayai. Memperluaskan pemahaman masyarakat profesional perancang keluarga yang lebih luas tentang impak pengendali kedai ubat akan menjadi penting untuk memastikan dasar yang menyokong dan persekitaran program untuk penyedia ini.

Kedai ubat komersial kecil telah lama diiktiraf sebagai barisan pertama penjagaan kesihatan di negara berpendapatan rendah dan sederhana, terutamanya di kawasan luar bandar yang mempunyai sedikit klinik swasta atau awam. Kedai ubat selalunya menyediakan pelbagai perkhidmatan kesihatan, produk dan maklumat, yang kadangkala melampaui batasan undang-undang dan peraturan tempatan. Perkhidmatan ini terdiri daripada diagnosis dan rawatan penyakit seperti malaria dan jangkitan seksual serta penyakit seperti radang paru-paru, cirit-birit, atau jangkitan pernafasan kepada penjagaan pencegahan termasuk perancangan keluarga.

Small commercial drug shops are often the first line of health care in low- and middle-income countries, especially in rural areas. Photo: FHI 360.

Kedai ubat komersial kecil sering menjadi barisan pertama penjagaan kesihatan di negara berpendapatan rendah dan sederhana, terutamanya di kawasan luar bandar. Foto: FHI 360.

Mengapa Kedai Ubat Penting untuk Perancang Keluarga?

Kedai ubat menyediakan yang penting peluang untuk meluaskan akses kepada perancangan keluarga, untuk wanita dan kumpulan yang sukar dihubungi melalui kemudahan, tidak mahu dikenali dan penjimatan kos. Kedai ubat sebagai penyedia kaedah, yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, sebahagian besarnya tidak terdapat dalam strategi perancangan keluarga, dasar, peraturan dan pemantauan negara. Kebanyakan pembuat keputusan lambat menyesuaikan dasar dan program walaupun banyak kajian menunjukkan kebolehlaksanaan melatih pengusaha kedai ubat untuk menyampaikan pelbagai kaedah jangka panjang. Sebaliknya, mereka sering dilihat sebagai peniaga dengan kaedah jangka pendek yang terhad, yang mengabaikan kapasiti mereka untuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan dan kaedah perancangan keluarga secara sistematik dan kolaboratif dengan sektor awam, kumpulan pemasaran sosial dan pengedar produk.

Apa yang Kita Tahu?

Banyak kajian telah mengkaji corak penggunaan kontraseptif, trend pasaran, dan peranan sektor swasta dalam meningkatkan akses. Implikasi positif untuk wanita, penyedia dan komuniti adalah jelas. Contohnya di Uganda, peningkatan skala penyediaan depot medroxyprogesterone acetate subcutaneous (DMPA-SC) melalui kedai ubat membawa kepada peningkatan akses dan pengambilan. FHI 360, dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Awam dan Penduduk Uganda dan PATH Uganda, menjalankan projek Dana Peluang Pemangkin Ogos 2019 hingga Januari 2020.1

Although drug shop operators are often considered mere merchants of limited short-term family planning methods, numerous studies have shown the feasibility in training them to deliver long-term methods, thereby increasing family planning uptake. Photo: FHI 360.

Walaupun pengusaha kedai ubat sering dianggap sebagai peniaga kaedah perancangan keluarga jangka pendek yang terhad, banyak kajian telah menunjukkan kebolehlaksanaan dalam melatih mereka untuk menyampaikan kaedah jangka panjang, sekali gus meningkatkan pengambilan perancangan keluarga. Foto: FHI 360.

Apakah Faedah Melibatkan Kedai Ubat?

  • perempuan: Peralihan dasar akan meningkatkan bilangan saluran untuk akses dan pengambilan kontraseptif suntikan, membantu mengurangkan keperluan yang tidak dipenuhi untuk kaedah perancangan keluarga, dan menyumbang kepada penggunaan berterusan kontraseptif di kalangan pengguna semasa. Dalam projek Uganda, bilangan wanita yang mendapatkan kontraseptif di kedai ubat meningkat daripada 1,708 pada Oktober kepada 7,221 menjelang akhir Januari. Mereka yang memilih DMPA-SC meningkat tiga kali ganda, dan DMPA-implan, empat kali ganda.
  • Penyedia penjagaan kesihatan: Beban kerja kakitangan di kemudahan kesihatan awam akan dikurangkan kerana kedai ubat menyediakan saluran alternatif untuk perkhidmatan FP (suntikan) apabila permintaan meningkat. Sebanyak 323 pengusaha kedai ubat telah dilatih semasa projek Uganda mencapai tambahan 74 sub-daerah di 20 daerah. Oleh itu, pekerja kesihatan boleh mempunyai lebih banyak masa untuk menyediakan perkhidmatan FP yang berkualiti seperti kaunseling yang berkesan dan maklumat yang mencukupi kepada pelanggan. Pembekal di kemudahan awam luar bandar akan dapat menggunakan masa yang mereka simpan untuk memberi tumpuan kepada keperluan kesihatan ibu yang lain seperti bersalin.
  • Komuniti: Sumber kontraseptif akan ditingkatkan dalam komuniti sekali gus meningkatkan ekuiti dalam akses kepada kaedah FP. Pelanggan yang tidak selesa dengan beratur panjang di kemudahan kesihatan awam akan dengan mudah mengakses perkhidmatan FP dari kedai ubat. Oleh kerana kedai biasanya dibuka pada hujung minggu dan untuk waktu yang lebih lama tidak seperti kebanyakan kemudahan kesihatan bukan untuk keuntungan kerajaan dan swasta meningkatkan lagi kebolehcapaian.
  • Bangsa: Kedai ubat akan meningkatkan bilangan wanita yang mendapatkan perkhidmatan FP kerana alternatif kebolehcapaian sekali gus mengurangkan keperluan yang tidak dapat dipenuhi dan meningkatkan kadar kelaziman kontraseptif moden (mCPR) negara. Disebabkan kejayaan projek Uganda, MPHP meluluskan polisi pada 4 Mac 2020, untuk membenarkan suntikan diri DMPA-SC dalam sektor swasta. Sistem maklumat pengurusan kesihatan telah disemak untuk memasukkan bahagian untuk menangkap data kedai ubat yang menunjukkan komitmen kerajaan untuk meningkatkan peruntukan DSO FP, termasuk DMPA-SC untuk suntikan sendiri.
Engaging drug shops will increase family planning method choice and access, help reduce unmet need, and contribute to the continuous use of contraception among current users. Photo: FHI 360.

Melibatkan kedai ubat akan meningkatkan pilihan dan akses kaedah perancangan keluarga, membantu mengurangkan keperluan yang tidak dipenuhi, dan menyumbang kepada penggunaan kontraseptif yang berterusan di kalangan pengguna semasa. Foto: FHI 360.

Apa Yang Boleh Kami Lakukan

Semakin banyak kedai ubat akan disenaraikan untuk membantu memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk perancangan keluarga, khususnya kontraseptif suntikan, di kawasan luar bandar dan sukar dicapai dengan meningkatkan ketersediaan perkhidmatan berkualiti tinggi dan boleh dipercayai. Pemahaman yang lebih baik tentang amalan semasa, peluang, cabaran dan jurang dalam penyediaan perancang keluarga di kedai ubat akan diperlukan oleh lebih ramai profesional dalam bidang ini kerana kami secara kolektif membincangkan mekanisme untuk mengintegrasikan penyedia ini secara berkesan dan strategik dalam perbualan global, nasional dan tempatan kami. meningkatkan akses perancangan keluarga dan perkhidmatan kesihatan secara lebih meluas.

 

1. FHI 360. “Penggunaan dana peluang pemangkin untuk peningkatan DMPA-SC di Uganda: Ogos 2019 hingga Januari 2020” (laporan tidak diterbitkan, 26 Mac 2020). Durham (NC).

Tracy Orr

Tracy Orr ialah Pegawai Teknikal Kanan di FHI 360, di mana dia memfokuskan pada mengaplikasikan penyelidikan pada dasar dan amalan. Bidang kepakaran beliau termasuk advokasi dasar, penglibatan pihak berkepentingan, perancangan keluarga berasaskan komuniti dan sektor swasta, dan integrasi jantina. Beliau memegang ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian dan Psikologi Afrika dan Amerika serta Sarjana dalam kesihatan awam, kedua-duanya dari Universiti Michigan.

20K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial