Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 4 minit

Emanzi Muda: Membimbing Kanak-kanak Lelaki dan Lelaki Muda untuk Membangunkan Hubungan yang Sihat, Saksama Jantina


Kami berkongsi bahagian yang mengutamakan suara belia dan menyerlahkan program yang menyokong mereka dan keperluan penjagaan kesihatan reproduktif sukarela mereka. Kami harap anda menikmati siri ini dan belajar daripada penyokong dan peserta yang berkongsi pengalaman mereka.

"Saya belajar cara menggunakan kondom."
"Saya suka mengetahui cara melaporkan keganasan."
"Saya mendapat tahu bagaimana HIV merebak."
"Memahami perbezaan antara lelaki dan perempuan akan membantu saya apabila saya berkahwin kerana saya tidak mahu mempunyai jurang dalam pemahaman kami antara satu sama lain."
"Saya mendapati beberapa perasaan saya, seperti menentang ibu bapa saya, adalah perkara biasa untuk usia saya."

Komen daripada remaja lelaki dan lelaki muda (ABYM) di Uganda ini yang mengambil bahagian dalam ujian lapangan program bimbingan baharu menyoroti isu yang diwujudkan untuk ditangani oleh program ini.

Di bawah projek Youth Power Action yang dibiayai oleh Agensi Pembangunan Antarabangsa (USAID), FHI 360 membangunkan dan melaksanakan program mentoring multikomponen untuk ABYM (umur 15–24) dipanggil Young Emanzi. Program ini menggalakkan norma jantina yang positif, hubungan yang saksama jantina dan sihat, dan produktiviti ekonomi sambil turut menangani keperluan penjagaan kesihatan reproduktif sukarela ABYM. Emanzi bermaksud "teladan lelaki" dalam Rukiga, salah satu bahasa tempatan Uganda.

Young Emanzi builds upon FHI 360’s successful implementation of two other mentoring programs, Anyaka Makwiri (for adolescent girls and young women) and Emanzi (for men with partners).

Emanzi Muda membina kejayaan pelaksanaan FHI 360 bagi dua program bimbingan lain, Anyaka Makwiri (untuk remaja perempuan dan wanita muda) dan Emanzi (untuk lelaki dengan pasangan).

Janji program

ABYM menghadapi cabaran kesihatan dan pembangunan unik yang menjejaskan keupayaan mereka untuk membuat peralihan yang berjaya dan sihat ke alam dewasa. Menggalakkan pembangunan belia yang positif dan mengubah norma jantina boleh membantu lelaki muda untuk menangani keperluan kesihatan mereka sendiri dan juga untuk menyokong wanita muda untuk mencapainya. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa kanak-kanak lelaki yang mempunyai model peranan lelaki yang positif lebih berkemungkinan daripada mereka yang tidak mempunyai mereka untuk mempersoalkan stereotaip dan ketidaksamaan jantina yang berbahaya (Plourde et al., 2020).

Emanzi Muda membina di atas kejayaan pelaksanaan FHI 360 bagi dua program bimbingan lain, program bimbingan YouthPower Action untuk remaja perempuan dan wanita muda (AGYW), yang dipanggil Anyaka Makwiri, dan projek Rakan Kongsi Memajukan dan Komuniti Program Emanzi untuk lelaki yang mempunyai pasangan. Kedua-dua program telah dilaksanakan dan dinilai. Emanzi terbukti berkesan dalam mengubah norma jantina (diukur dengan skor skala Gender-Equitable Men [GEM]) dan meningkatkan penggunaan kontraseptif dan produktiviti ekonomi. Anyaka Makwiri menunjukkan peningkatan yang ketara dalam pengetahuan HIV dan tingkah laku menabung.

Program Emanzi Muda menyedari bahawa untuk benar-benar mengubah jantina, AGYW juga perlu terlibat. Oleh itu, terdapat empat sesi bersama dengan AGYW merangkumi topik komunikasi mengenai wang, jantina dan kesihatan, akil baligh, dan pencegahan kehamilan.

Apakah Kit Alat Emanzi Muda?

Program bimbingan Young Emanzi terdiri daripada 16 sesi, setiap satu lebih kurang 1.5 hingga 2 jam, termasuk empat sesi bersama dengan AGYW dan mentor mereka. Program ini diakhiri dengan sambutan komuniti dan pengijazahan untuk ABYM dan AGYW, yang mengiktiraf penyempurnaan program mereka. Setiap sesi terdiri daripada perkongsian maklumat; permainan dan lakonan; dan cabaran untuk mempraktikkan antara sesi kemahiran yang mereka pelajari mengenai topik yang merangkumi jantina, celik kewangan, akil baligh dan kesihatan reproduktif, HIV dan berkhatan perubatan sukarela lelaki, penyalahgunaan alkohol dan pencegahan keganasan. Program ini juga menangani kemahiran insaniah kritikal yang telah dikenal pasti sebagai yang paling berkemungkinan meningkatkan kemungkinan kejayaan belia: konsep kendiri yang positif, kawalan kendiri, dan pemikiran aras tinggi (Gates et al., 2016).

The Toolkit Emanzi Muda untuk Mentor Remaja Lelaki dan Remaja Lelaki mempunyai empat komponen:

  1. Dokumen panduan menerangkan pembangunan kit alat, peranan dan tanggungjawab rakan kongsi, sumber untuk mentor latihan, bantuan kerja dan banyak lagi.
  2. Panduan dan sumber jurulatih mengandungi arahan untuk jurulatih menyediakan mentor untuk melaksanakan program.
  3. Buku panduan mentor dengan arahan untuk menjalankan 16 sesi.
  4. Buku flip mentor untuk digunakan semasa sesi mentor, menampilkan halaman bergambar untuk mentee dan ringkasan sesi untuk mentor.

Reka bentuk alat telah dimaklumkan oleh a tinjauan sistematik yang mengkaji program mentoring yang mengukur hasil yang diminati (Plourde et al., 2020). Selain itu, bengkel penglibatan peserta telah diadakan dengan lelaki yang telah menamatkan program Emanzi (graduan Emanzi), AGYW dan mentor mereka dari Anyaka Makwiri, dan ABYM. Akhir sekali, ujian lapangan bahan dengan graduan Emanzi dan ABYM membantu memperhalusi program.

In addition to family planning and health topics, Young Emanzi also addresses important soft skills that have been identified as contributing to youth success: positive self-concept, self-control, and higher-order thinking. Photo by Esteban Castle on Unsplash.

Selain perancangan keluarga dan topik kesihatan sukarela, Young Emanzi juga membincangkan kemahiran insaniah penting yang telah dikenal pasti menyumbang kepada kejayaan belia: konsep kendiri yang positif, kawalan kendiri dan pemikiran aras tinggi. gambar dari Istana Esteban pada Nyahpercik.

Bagaimanakah organisasi saya boleh menggunakan Kit Alat Emanzi Muda?

Kit alat ini bertujuan untuk disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus ABYM dalam persekitaran tempatan dan konteks budaya mereka. Program Emanzi Muda boleh diintegrasikan ke dalam program sedia ada menggunakan proses yang diterangkan dalam Dokumen Bimbingan Emanzi Muda. Selain itu, walaupun program ini direka untuk mempunyai graduan Emanzi sebagai mentor, jika tiada program Emanzi di mana Young Emanzi sedang dilaksanakan, mentor haruslah lelaki yang telah menamatkan program transformasi jantina yang serupa.

Memandangkan komuniti di seluruh dunia terus menghadapi keganasan berasaskan jantina, ekstremisme ganas dan hasil kesihatan yang buruk untuk ABYM dan lelaki dewasa (semuanya berpotensi diburukkan lagi oleh wabak coronavirus), masyarakat mesti bekerjasama untuk membangunkan anak muda mereka untuk masa depan yang lebih baik. Program Emanzi Muda menyediakan pendekatan holistik untuk mengukuhkan dan membina kemahiran serta sumber yang ABYM perlukan untuk berubah menjadi pemimpin yang saksama jantina dalam komuniti mereka.

FHI 360 kini sedang mencari dana untuk membuat penyesuaian yang menangani isu berkaitan pandemik, termasuk keperluan untuk lebih banyak penjarakan fizikal, peningkatan keganasan berasaskan jantina, peningkatan kebimbangan kesihatan mental dan peralihan kepada pengaturcaraan maya jika sesuai.

Rakan kongsi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Young Emanzi Toolkit atau menyepadukan aktiviti ini ke dalam program mereka boleh menghubungi Leigh Wynne di Lwynne@fhi360.org.

Rujukan

Plourde K, Thomas R, Nanda G. Mentor lelaki, norma jantina dan kesihatan reproduktif—berpotensi untuk transformasi. Durham, NC: FHI 360; 2020.

Gates S, Lippman L, Shadowen N, Burke H, Diener O, Malkin M. Kemahiran insaniah utama untuk hasil belia merentas sektor. Washington, DC: Kuasa Belia USAID: Pelaksanaan, Tindakan Kuasa Belia; 2016.

Leigh Wynne

Penasihat Teknikal, Kesihatan Global, Penduduk dan Pemakanan, FHI 360

Leigh Wynne, MPH ialah Penasihat Teknikal di jabatan Kesihatan, Penduduk dan Pemakanan Global (GHPN) di FHI 360. Bidang pengkhususannya termasuk penggunaan penyelidikan, perancangan keluarga, kesihatan reproduktif dan jantina. Tugas beliau termasuk mensintesis hasil penyelidikan dan pengalaman program ke dalam bahan yang memenuhi keperluan global dan menggalakkan amalan berasaskan bukti, membina dan mengekalkan perkongsian; memudahkan mesyuarat penyebaran, latihan dan perundingan teknikal; dan menyokong aktiviti advokasi strategik, peningkatan dan penginstitusian.

Reana Thomas

Pegawai Teknikal, Kesihatan Global, Penduduk dan Pemakanan, FHI 360

Reana Thomas, MPH, ialah Pegawai Teknikal di jabatan Kesihatan, Populasi dan Penyelidikan Global di FHI 360. Dalam peranannya, beliau menyumbang kepada pembangunan dan reka bentuk projek serta pengurusan dan penyebaran pengetahuan. Bidang pengkhususannya termasuk penggunaan penyelidikan, ekuiti, jantina, dan kesihatan dan pembangunan belia.

Stevie O. Daniels

Editor, Penggunaan Penyelidikan (Kesihatan Global, Populasi dan Pemakanan), FHI 360

Stevie O. Daniels ialah editor untuk pasukan Penggunaan Penyelidikan di FHI 360 dengan pengalaman dalam penyelidikan dan penulisan tentang HIV, populasi utama, perancangan keluarga, pertanian dan sains tumbuhan. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Bahasa Inggeris dan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pertanian serta mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun sebagai editor dan penulis serta menguruskan pembangunan, reka bentuk dan pengeluaran penerbitan.