Taip untuk mencari

Waktu membaca: 5 minit

Hen Mpoano: Membina Persekitaran Sihat dan Keluarga Sihat di Batu Terakhir


Hen Mpoano bukan untung Ghana melaksanakan dan menyokong projek tadbir urus ekosistem pantai dan marin serta amalan terbaik. Tamar Abrams berbincang dengan timbalan pengarah Hen Mpoano tentang projek baru-baru ini yang mengambil pendekatan Populasi, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE), mengintegrasikan kesihatan alam sekitar dan mereka yang tinggal di sana.

Komuniti pantai di Wilayah Barat Ghana tidak asing lagi dengan perhatian daripada NGO dan pembiaya. Mereka telah menjadi penerima manfaat pengaturcaraan dalam perikanan, pemuliharaan, perubahan iklim dan pembangunan mata pencarian. Tetapi, kata Stephen Kankam, Timbalan Pengarah organisasi bukan untung Hen Mpoano, "Adalah mudah untuk meluaskan mandat struktur berasaskan komuniti untuk memasukkan perancangan keluarga dan penciptaan kesedaran kesihatan reproduktif."

Mengintegrasikan Kesihatan dan Perancangan Keluarga ke dalam Pemuliharaan Landskap Greater Amanzule Wetland (GAW) dan Pengurusan Perikanan Berskala Kecil di Wilayah Barat Ghana bertujuan untuk mewujudkan kesedaran dan minat terhadap pendekatan PHE (Penduduk, Kesihatan, dan Alam Sekitar). Ia direka bentuk untuk mengukuhkan sistem pengedaran kontraseptif berasaskan komuniti; menggalakkan akses kepada kesihatan, alam sekitar dan mata pencarian menggunakan platform PHE; dan memupuk kerjasama institusi merentas sektor untuk membina sokongan bagi inisiatif PHE masa hadapan. Tetapi kejayaan dan cabarannya telah menawarkan pandangan dan peta jalan bagi organisasi lain yang mencari pendekatan PHE bersepadu untuk meningkatkan kesihatan persekitaran dan penduduk yang tinggal di sana.

Health workers teach a Natural Resource Management group about family planning. Photo: Hen Mpoano.

Pekerja kesihatan mengajar kumpulan Pengurusan Sumber Asli tentang perancangan keluarga. Foto: Hen Mpoano.

Pendekatan Rentas Sektoral

The Wilayah Barat Ghana adalah terpencil dan persekitaran yang mencabar bagi mereka yang bekerja dan tinggal di sana. Sebilangan 70% tanah diliputi oleh hutan paya, menyukarkan penduduk untuk mengakses penjagaan kesihatan dan perkhidmatan lain yang diperlukan. Peruntukan kesihatan kerajaan lazimnya tidak sampai kepada komuniti terpencil. Bagi komuniti muara Sungai Ankobra, contohnya, hospital terdekat adalah lebih daripada 20 km jauhnya.

Kankam menyatakan, “Menambahkan komponen perancangan keluarga kepada program alam sekitar yang sedia ada ialah cara kos efektif untuk menangani keperluan pembangunan holistik komuniti yang bergantung kepada sumber asli. Pendekatan rentas sektor yang mengintegrasikan perancangan keluarga menjanjikan hasil kesihatan dan pemuliharaan secara serentak.” Bagaimanapun, beliau mengingatkan, “Masa memasukkan komponen perancangan keluarga ke dalam program persekitaran sedia ada adalah penting untuk penyepaduan bagi menghasilkan hasil dan faedah yang diinginkan. Masa yang mencukupi diperlukan untuk membina hubungan dan kepercayaan yang kukuh di kalangan pelakon program alam sekitar di peringkat tempatan dan sub-nasional untuk meletakkan asas bagi integrasi perancangan keluarga.”

A health worker weighs a baby. Photo: Hen Mpoano.

Seorang pekerja kesihatan menimbang bayi. Foto: Hen Mpoano.

Mendekati Komuniti

Untuk mendapatkan sokongan bagi komponen perancangan keluarga, jangkauan termasuk pihak berkepentingan utama seperti pegawai kesihatan daerah, guru, polis dan pemimpin agama. Kira-kira 23 pembantu bersalin tradisional (TBA) dalam 10 komuniti projek PHE menerima latihan mengenai hubungan PHE untuk mempromosikan perancangan keluarga sukarela dan penjagaan kesihatan lain. Modul latihan termasuk: TBA dan pendidikan perancangan keluarga, peranan TBA dalam kesediaan kelahiran, kawalan malaria dan penggunaan jaring terawat yang tahan lama dan teknik mencuci tangan.

Aktiviti jangkauan inovatif kepada komuniti termasuk video muzik, poster, penggunaan sistem siaraya dan persembahan drama interaktif. Namun, terdapat beberapa halangan utama kepada mesej positif tentang perancangan keluarga yang didengari. "Kami menyedari bahawa bagi wanita dalam konjugasi, suami memberikan pengaruh yang kuat terhadap pilihan kontraseptif mereka," kata Stephen Kankam. “Ini adalah penghalang kepada promosi perancangan keluarga kerana wanita tidak sepenuhnya bebas dalam memilih perancangan keluarga dan kaedah pengambilan. Sementara itu, reka bentuk projek mengandaikan bahawa pemimpin masyarakat, termasuk lelaki, berkesan dalam mempromosikan perancangan keluarga dan oleh itu terlepas peluang untuk melibatkan suami sebagai pemegang kepentingan utama untuk komunikasi yang disasarkan."

A health worker administers a vaccine to a baby. Photo: Hen Mpoano.

Seorang pekerja kesihatan memberikan vaksin kepada bayi. Foto: Hen Mpoano.

Selain itu, daripada tiga campur tangan kesihatan awam—cuci tangan, penggunaan jaring yang dirawat dengan racun serangga yang tahan lama dan perancangan keluarga—satu-satunya yang menimbulkan salah tanggapan yang mendalam ialah perancangan keluarga. "Salah tanggapan ini agak sukar untuk dihilangkan dengan mesej yang disasarkan terutamanya kepada wanita," Kankam mengakui.

Kankam dan pasukannya memberi tumpuan kepada salah tanggapan yang paling banyak dipegang oleh wanita, iaitu mereka boleh menyebabkan fibroid dan ketidaksuburan. Sebagai tindak balas, mereka menggesa wanita untuk memahami sejarah kesihatan mereka sendiri untuk membuat pilihan termaklum mengenai perancangan keluarga yang boleh meminimumkan potensi kesan sampingan. Beliau mengakui, "Sebagai projek, kami mengetahui bahawa mesej perancangan keluarga lebih berkesan apabila ia telus tentang, dan juga menangani, kesan sampingan yang berpotensi daripada kontraseptif - sama ada dilihat atau nyata."

Health workers provide a nursing mother with family planning information. Photo: Hen Mpoano.

Pekerja kesihatan menyediakan maklumat perancangan keluarga kepada ibu yang menyusu. Foto: Hen Mpoano.

Hasilnya Positif

Projek itu berjaya dari segi perancangan keluarga walaupun menghadapi cabaran yang ketara Menjelang Julai 2019, penerimaan perancangan keluarga telah meningkat lebih daripada 50% berbanding garis dasar pra-projek. Dalam tempoh 11 bulan, 78 wanita menerima penjagaan perancangan keluarga sukarela, 40 wanita hamil dan lebih 406 ibu menyusu masing-masing menerima perkhidmatan penjagaan kesihatan antenatal dan menyertai klinik kebajikan kanak-kanak, dan 203 kanak-kanak yang kekurangan imunisasi telah diberi imunisasi. Kankam mengatakan bahawa, "Sebahagian daripada tempoh projek yang singkat, data tidak dikumpulkan untuk menilai kesan penggunaan kontraseptif terhadap alam sekitar."

Mengimbas kembali, Kankam gembira dengan pengajaran yang dipelajari semasa projek pendek: “Kami memanfaatkan pengetahuan tempatan dan kepercayaan kumpulan sektor alam sekitar sedia ada – juara PHE – untuk mempercepatkan kerjasama bagi mencapai hasil PHE bersepadu. Projek membina kapasiti aktor tempatan untuk membangun dan menyebarkan mesej PHE yang disasarkan di peringkat komuniti dan daerah. Apabila pelakon tempatan membina kepercayaan, kerjasama selanjutnya dengan profesional kesihatan meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan di kawasan pesisir pantai yang terpencil dan kurang mendapat perkhidmatan di Wilayah Barat Ghana.”

A nursing mother receives a mosquito net from a health worker. Photo: Hen Mpoano.

Seorang ibu yang menyusu menerima kelambu daripada pekerja kesihatan. Foto: Hen Mpoano.

Walaupun pembiayaan untuk projek itu tamat setahun yang lalu, kakitangan Hen Mpoano sedang meneroka cara baharu untuk meningkatkan kepada bangunan kawasan geografi yang lebih besar berdasarkan momentum yang dicipta oleh projek, pemilikan tempatan campur tangan PHE; dan sedang membangunkan sistem pemantauan dan penilaian yang mantap untuk menilai keberkesanan model dalam mencapai hasil kesihatan dan persekitaran.

Projek integrasi ini dibiayai melalui USAID Memajukan Rakan Kongsi dan Komuniti (APC).

Pengajaran

Walaupun projek itu hanya 11 bulan panjang, ia menunjukkan janji besar untuk penjagaan lanjutan kepada komuniti jarak jauh melalui pendekatan keratan rentas seperti PHE. Kakitangan Hen Mpoano mempelajari banyak perkara semasa projek ini:

  • Struktur berasaskan komuniti sedia ada sudah biasa menangani pelbagai isu, yang memudahkan kemasukan perancangan keluarga.
  • Oleh kerana ahli masyarakat perlu dididik mengenai perancangan keluarga sebelum mereka menggunakannya, tempoh masa yang lebih lama untuk projek seperti ini akan membuahkan hasil yang lebih baik.
  • Mendekati juara sedia ada - termasuk mereka yang sudah terlibat dalam kerja PHE - adalah kunci untuk menyatukan komuniti.
  • Melibatkan suami dan pasangan lelaki lebih awal dan berkesan sebagai pemegang kepentingan utama adalah peluang yang terlepas.
  • Aktiviti jangkauan inovatif telah dibangunkan untuk melibatkan wanita dalam komuniti. Mereka menyeronokkan, interaktif dan menarik.
  • Adalah penting untuk memahami persepsi salah yang dipegang oleh khalayak sasaran dan menanganinya secara langsung dan berkesan.
Tamar Abrams

Penulis Penyumbang

Tamar Abrams telah mengusahakan isu kesihatan reproduktif wanita sejak 1986, di dalam dan di peringkat global. Beliau baru-baru ini bersara sebagai pengarah komunikasi FP2020 dan kini mencari keseimbangan yang sihat antara persaraan dan perundingan.