Taip untuk mencari

Waktu membaca: 5 minit

Mengintegrasikan FP/RH ke dalam Pengaturcaraan HIV: Pengalaman daripada Projek Kibera Reach 90


Penyepaduan perancangan keluarga dan penjagaan kesihatan reproduktif (FP/RH) dengan penyediaan perkhidmatan HIV memastikan maklumat dan penjagaan FP disediakan untuk wanita dan pasangan yang hidup dengan HIV tanpa diskriminasi. Rakan kongsi kami di Amref Health Africa membincangkan cabaran menangani keperluan FP secara berkesan untuk pelanggan yang terdedah yang tinggal di penempatan tidak formal dan kawasan setinggan, dan menawarkan cadangan untuk memperkukuh integrasi FP dan HIV.

Penyepaduan perancangan keluarga sukarela dan penjagaan kesihatan reproduktif (FP/RH) dengan penyediaan perkhidmatan HIV memastikan maklumat dan penjagaan FP disediakan untuk wanita dan pasangan yang hidup dengan HIV tanpa diskriminasi. Dalam pengaturcaraan HIV, wanita HIV atau mereka yang berisiko tinggi HIV adalah antara kumpulan yang memerlukan pertimbangan khusus kerana keperluan FP/RH mereka kadangkala diabaikan. Artikel ini memberikan pandangan kepada pembuat keputusan dan pengurus program yang, seperti semua wanita, mereka yang hidup dengan dan berisiko mendapat HIV mempunyai hak untuk membuat pilihan perancangan keluarga mereka sendiri. Ini amat kritikal bagi mereka yang paling terdedah di penempatan tidak formal dan kawasan setinggan seperti Kibera, tempat artikel ini mendapat cerapan. Artikel ini membincangkan cabaran untuk menangani keperluan FP secara berkesan untuk kumpulan ini dan menawarkan cadangan untuk memperkukuh integrasi FP dan HIV terutamanya di kawasan setinggan di mana beban kerja di fasiliti kesihatan sentiasa tinggi.

The Kibera Reach 90 strategy of service integration (including linking FP/RH counseling with HIV health education and counseling) ensures there are no missed opportunities for clients to receive the care they need.

Strategi integrasi perkhidmatan Kibera Reach 90 (termasuk menghubungkan kaunseling FP/RH dengan pendidikan dan kaunseling kesihatan HIV) memastikan tiada peluang terlepas untuk klien menerima penjagaan yang mereka perlukan.

Mengenai Kibera Reach 90

Amref Health Africa, dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Kenya dengan pembiayaan daripada PEPFAR, telah melaksanakan projek penjagaan dan rawatan TB dan HIV/AIDS bersepadu di dalam penempatan tidak rasmi Kibera, Nairobi. Projek itu, digelar Kibera Mencapai 90, dilaksanakan di sembilan kemudahan kesihatan di seluruh kawasan setinggan Kibera yang lebih besar. Perkhidmatan yang disediakan termasuk pencegahan, penjagaan dan rawatan HIV dewasa dan kanak-kanak (termasuk kaunseling dan ujian); pencegahan penularan ibu kepada anak (PMTCT); perkhidmatan TB/HIV bersepadu; dan penjagaan FP/RH sukarela.

Walaupun projek ini kebanyakannya tertumpu pada perkhidmatan HIV/AIDS dan TB, tindakan penambahbaikan kualiti berterusan dalam kemudahan mendedahkan keperluan untuk memasukkan penjagaan FP/RH juga. Ia terbukti bahawa integrasi HIV/FP berfungsi, dan Amref Health Africa menyokong kemudahan ini untuk menjadi lebih cekap dalam menyediakan penjagaan berkualiti tinggi yang komprehensif kepada pelanggan mereka. Ini memastikan tiada peluang terlepas di kalangan pasangan dan wanita yang mencari perkhidmatan HIV untuk mengakses penjagaan FP/RH sukarela.

Lydia Kuria is a nurse and facility in-charge at Amref Kibera Health Centre.

Lydia Kuria ialah jururawat dan fasiliti yang bertanggungjawab di Pusat Kesihatan Amref Kibera.

Integrasi dan Jangkauan FP/RH dan HIV

Kibera Reach 90 menggunakan Model Kualiti Kenya untuk Kesihatan (KQMH), yang mengintegrasikan perubatan berasaskan bukti melalui penyebaran meluas standard dan garis panduan kesihatan awam dan klinikal digabungkan dengan pengurusan kualiti menyeluruh dan perkongsian pesakit. Model ini mengukuhkan kapasiti pekerja kesihatan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan berkualiti tinggi dengan sumber yang ada. Mengintegrasikan penjagaan—termasuk menghubungkan kaunseling FP/RH dengan pendidikan dan kaunseling kesihatan HIV—boleh memastikan tiada peluang yang terlepas. Integrasi juga termasuk penyediaan ujian HIV pada lawatan penjagaan antenatal di mana penjagaan FP/RH ditawarkan.

Projek itu menawarkan perkhidmatan terus kepada kira-kira 12,000 pesakit yang menerima terapi antiretroviral (ART), dan kemudahan memantau viral load pesakit. Semua pasangan/pasangan dan wanita diberi maklumat dan penjagaan FP/RH semasa pemeriksaan rutin klinik mereka. Kibera Reach 90 memanfaatkan Sukarelawan Kesihatan Komuniti (CHV) untuk pendidikan kesihatan berterusan serta pendidikan rakan sebaya dan kumpulan sokongan pelanggan. CHV meliputi sejumlah 1,132 isi rumah, di mana mereka menyampaikan pendidikan dari pintu ke pintu tentang HIV/TB dan penjagaan FP/RH. Pada 2019, 547 wanita dan 27 remaja perempuan menerima ART untuk mengurangkan risiko penularan ibu ke anak; 6,326 lelaki, 13,905 wanita, 1,178 lelaki, dan 2,077 kanak-kanak perempuan telah diberi kaunseling, diuji, dan menerima keputusan ujian HIV mereka. Komponen penjagaan tambahan yang diberikan kepada ibu dan kanak-kanak perempuan termasuk kaunseling mengenai penyusuan susu ibu eksklusif, PMTCT, dan penjagaan perancangan keluarga sukarela.

Kibera Reach 90 also provides mothers with counseling on exclusive breastfeeding, PMTCT, family planning services, and MNCH.

Kibera Reach 90 juga menyediakan ibu dengan kaunseling mengenai penyusuan susu ibu eksklusif, PMTCT, penjagaan perancangan keluarga, dan MNCH.

Tambahan pula, Kibera Reach 90 membina kapasiti kemudahan kerajaan dengan menyediakan sokongan sumber manusia dan bantuan teknikal untuk mencapai matlamat peningkatan kualiti. Aktiviti projek berlaku di kemudahan kesihatan utama, di mana penjagaan FP/RH sukarela adalah sebahagian daripada pakej standard untuk wanita yang mengakses penjagaan di kedua-dua klinik pesakit luar dan Kesihatan Ibu, Neonatal dan Kanak-kanak (MNCH). Alat pemeriksaan niat kehamilan dan perancangan keluarga diberikan kepada orang yang hidup dengan HIV untuk meningkatkan pengambilan perancangan keluarga sukarela dan penjagaan pra-konsepsi. Ini memastikan bahawa ibu mengakses perkhidmatan khusus di kemudahan projek model tanpa beratur dengan pelanggan kemudahan yang lain. Jika projek tidak dapat menawarkan penjagaan FP/RH sebagai kedai sehenti, kakitangan projek membuat rujukan; selepas pembentangan slip rujukan, pelanggan dilayan tanpa perlu beratur.

Kesimpulan

Memandangkan integrasi FP/RH dengan penjagaan lain telah terbukti cekap, semua program harus mengguna pakainya di mana mungkin. Pembuat keputusan dan pengurus program harus memanfaatkan infrastruktur HIV yang telah ditetapkan untuk menyampaikan atau meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan reproduktif yang komprehensif bagi mereka yang hidup dengan atau berisiko HIV. Begitu juga, adalah penting untuk menggunakan data dengan teliti untuk mengelakkan kehabisan stok komoditi, meningkatkan peruntukan sumber kepada penjagaan FP/RH sukarela, dan memastikan bahawa permintaan untuk penjagaan sepadan dengan bekalan.

Pengajaran dan Cabaran yang Ditempuhi

Integrasi adalah penting

Salah satu pengajaran terbesar Kibera Reach 90 ialah terima kasih kepada penyepaduan, terdapat peningkatan akses dan penggunaan perkhidmatan FP/RH. Ia telah terbukti sebagai pendekatan mampan yang juga telah mengukuhkan kapasiti pekerja penjagaan kesihatan.

Pengukuhan Kapasiti untuk Pekerja Kesihatan

Walaupun terdapat peluang latihan yang tidak mencukupi untuk pekerja penjagaan kesihatan untuk mengikuti perkembangan pengetahuan dan kemahiran semasa yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti FP/RH, mereka yang telah menerima latihan tambahan telah menunjukkan peningkatan yang besar. Mereka membuat keputusan yang disengajakan untuk menyepadukan perkhidmatan dan apabila ini tidak mungkin, mereka pasti akan membuat rujukan.

Mengukuhkan rantaian bekalan

Kehabisan stok komoditi FP yang tidak menentu telah menjadi satu cabaran. Ini disebabkan oleh fakta bahawa bekalan tidak dibiayai dalam projek semasa. Oleh itu, integrasi penuh bergantung kepada sokongan perkhidmatan kesihatan daerah, yang pada masa ini tidak mencukupi.

Kerja-kerja pendidikan / mobilisasi rakan sebaya

Sama pentingnya untuk mengukuhkan kapasiti pendidik dan penyokong rakan sebaya untuk meningkatkan kesedaran tentang hak dan keperluan pelanggan mereka untuk perkhidmatan FP/RH.

Sarah Kosgei

Pengurus Rangkaian dan Perkongsian, Amref Health Africa

Sarah ialah Pengurus Rangkaian dan Perkongsian di Institut Pembangunan Kapasiti. Beliau mempunyai pengalaman lebih 10 tahun memberikan kepimpinan kepada program pelbagai negara yang menjurus ke arah mengukuhkan kapasiti sistem kesihatan untuk kesihatan mampan di Afrika Timur, Tengah dan Selatan. Beliau juga sebahagian daripada sekretariat Women in Global Health – Africa Hub yang bermastautin di Amref Health Africa, sebuah Bab Serantau yang menyediakan platform untuk perbincangan dan ruang kerjasama untuk kepimpinan transformasi jantina di Afrika. Sarah juga merupakan ahli jawatankuasa kecil Perlindungan Kesihatan Sejagat (UHC) Sumber Manusia untuk Kesihatan (HRH) di Kenya. Beliau mempunyai ijazah dalam Kesihatan Awam dan Sarjana Eksekutif dalam Pentadbiran Perniagaan (Kesihatan Global, Kepimpinan dan Pengurusan). Sarah ialah penyokong yang bersemangat untuk penjagaan kesihatan primer dan kesaksamaan jantina di sub-Sahara Afrika.

Alex Omari

Ketua Penglibatan Negara, Hab Serantau Afrika Timur & Selatan, FP2030

Alex ialah Ketua Penglibatan Negara (Afrika Timur) di Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan FP2030. Beliau menyelia dan mengurus penglibatan pusat tumpuan, rakan kongsi serantau dan pihak berkepentingan lain untuk memajukan matlamat FP2030 dalam Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan. Alex mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam perancangan keluarga, kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) dan beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pasukan petugas dan ahli kumpulan kerja teknikal untuk program AYSRH di Kementerian Kesihatan di Kenya. Sebelum menyertai FP2030, Alex bekerja sebagai Pegawai Perancang Keluarga Teknikal/ Kesihatan Reproduktif (FP/RH) di Amref Health Africa dan menggandakan jawatan sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan (KM) serantau Afrika Timur untuk projek Knowledge SUCCESS perdana global USAID KM bekerjasama dengan badan serantau, kumpulan kerja teknikal FP/RH dan Kementerian Kesihatan di Kenya, Rwanda, Tanzania dan Uganda. Alex, sebelum ini bekerja di program Pengukuhan Sistem Kesihatan Amref dan telah dipinjamkan kepada bekas Wanita Pertama Program Kesihatan Ibu Kenya (Beyond Zero) untuk memberikan sokongan strategik dan teknikal . Beliau berkhidmat sebagai Penyelaras Negara untuk Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancangan Keluarga (IYAFP) di Kenya. Peranan beliau yang lain sebelum ini ialah semasa di Marie Stopes International, Pusat Kesihatan Reproduktif Antarabangsa di Kenya (ICRHK), Pusat Hak Reproduktif (CRR), Persatuan Perubatan Kenya- Kesihatan Reproduktif dan Perikatan Hak (KMA/RHRA) dan Pilihan Kesihatan Keluarga Kenya ( FHOK). Alex ialah Felo terpilih Royal Society for Public Health (FRSPH), beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kesihatan Populasi dan Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (Kesihatan Reproduktif) dari Universiti Kenyatta, Kenya dan Ijazah Sarjana Dasar Awam dari Sekolah of Government and Public Policy (SGPP) di Indonesia di mana beliau juga merupakan penulis dasar kesihatan dan kesihatan awam serta penyumbang laman web untuk Jurnal Kajian Strategik.

Diana Mukami

Pengarah Pembelajaran Digital dan Ketua Program, Amref Health Africa

Diana ialah Pengarah Pembelajaran Digital dan Ketua Program di Institut Pembangunan Kapasiti Amref Health Africa. Beliau mempunyai pengalaman dalam perancangan projek, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, pengurusan dan penilaian. Sejak 2005, Diana telah terlibat dalam program pendidikan jarak jauh dalam sektor kesihatan awam dan swasta. Ini termasuk pelaksanaan program latihan dalam perkhidmatan dan praperkhidmatan untuk pekerja kesihatan di negara seperti Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Senegal dan Lesotho, dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, badan kawal selia, latihan pekerja kesihatan institusi, dan organisasi pembiayaan. Diana percaya bahawa teknologi, digunakan dengan cara yang betul, menyumbang dengan ketara ke arah pembangunan sumber manusia yang responsif untuk kesihatan di Afrika. Diana memegang ijazah dalam sains sosial, ijazah pasca siswazah dalam hubungan antarabangsa, dan sijil pasca sarjana muda dalam reka bentuk pengajaran dari Universiti Athabasca. Di luar pekerjaan, Diana adalah seorang pembaca yang rakus dan telah menjalani banyak kehidupan melalui buku. Dia juga gemar melancong ke tempat baharu.

Lydia Kuria

Pegawai Projek, Amref Health Africa

Lydia ialah seorang jururawat dan bekerja sebagai Pegawai Projek dengan Amref Health Africa. Beliau kini menyediakan Sokongan Teknikal kepada kemudahan penjagaan kesihatan primer yang terletak di penempatan tidak formal Kibera di Nairobi. Sokongan teknikal beliau meliputi kesihatan ibu, bayi baru lahir, kanak-kanak dan remaja; pencegahan penularan HIV dari ibu kepada anak; keganasan berasaskan jantina; dan pencegahan, penjagaan dan rawatan HIV pediatrik dan remaja. Sebelum ini, Lydia bekerja sebagai jururawat di jabatan MNCH/Bersalin dan pesakit luar di Klinik Amref Kibera, di mana beliau berkhidmat sebagai ketua pasukan fasiliti. Lydia gemar bertani dan menyediakan bimbingan dan latihan kemahiran hidup kepada gadis dan wanita muda. Anda boleh menghubungi Lydia di lydia.kuria@amref.org.