Taip untuk mencari

Berita Projek Baca Cepat Waktu membaca: 2 minit

Pengurusan Pengetahuan dan Pemikiran Reka Bentuk

Perspektif Peserta Dari Empat Bengkel Serantau


Bagaimanakah pendekatan kolaboratif secara langsung - seperti pemikiran reka bentuk - membantu kami membayangkan semula pengurusan pengetahuan dalam perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif? Peserta dari empat bengkel penciptaan bersama serantau berkongsi pengalaman mereka.

Patrick mengetuai projek dan menawarkan sokongan teknikal di organisasi pimpinan belia di Uganda.
Valérie memberi tumpuan kepada penggemblengan sumber untuk NGO francophone di Cameroon.
Jan membangunkan hala tuju strategik nasional untuk program perancangan keluarga di Filipina.
Luis menasihati tentang pengurusan pengetahuan untuk sebuah organisasi bukan untung di Amerika Syarikat.

Walaupun empat profesional ini datang dari pelbagai latar belakang, bercakap bahasa yang berbeza dan bekerja di sudut dunia yang berbeza, apa yang menyatukan mereka semua ialah usaha mereka untuk meningkatkan hasil perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) di negara mereka dan di seluruh dunia.

Untuk mencapai matlamat ini, mereka semua perlu berkongsi, mencari, menyesuaikan diri dan menggunakan pengetahuan FP/RH yang terkini dan berkualiti dalam kehidupan kerja seharian mereka. Cabaran biasa – bermula daripada akses internet yang lemah, kepada sumber yang tidak diterjemahkan, kepada kekurangan penyelarasan antara rakan kongsi dan pihak berkepentingan – mewujudkan sekatan jalan yang menyukarkan mereka dan orang lain untuk berbuat demikian.

Persimpangan Pengurusan Pengetahuan dan Pemikiran Reka Bentuk

Knowledge SUCCESS menggabungkan pengurusan pengetahuan dan pemikiran reka bentuk untuk mencipta peluang kepada profesional FP/RH untuk mengenal pasti, meneroka dan memberi keutamaan bersama apa yang berfungsi di rantau mereka, serta sumbang saran dan menguji penyelesaian mereka sendiri untuk ditangani apa yang tidak berfungsi. Dengan melibatkan diri secara langsung dengan profesional FP/RH untuk bekerjasama di sekitar pengalaman dikongsi mereka, kami boleh mereka bentuk dan melaksanakan penyelesaian inovatif yang paling memenuhi keperluan perkongsian pengetahuan sebenar mereka. Ini dipanggil pemikiran reka bentuk menggunakan pendekatan ciptaan bersama.

Peserta yang berpangkalan di AS membentangkan dan menguji prototaip penyelesaian pengetahuan mereka semasa sesi pleno penutup pecut ciptaan bersama pada Jun, 2020.

Bengkel Penciptaan Bersama Serantau

Dari April hingga Julai, 2020, Knowledge SUCCESS menganjurkan empat bengkel ciptaan bersama—satu langkah penting dalam proses pemikiran reka bentuknya—mengumpul profesional FP/RH yang bekerja di Afrika Sub-Sahara berbahasa Inggeris, Afrika Sub-Sahara berbahasa Perancis, Asia dan Amerika Syarikat. Bengkel tersebut mencabar peserta untuk "bayangkan semula cara mereka mengakses dan menggunakan bukti serta amalan terbaik untuk mengoptimumkan program FP/RH." Usaha kerjasama para peserta menjana wawasan yang kaya tentang pengalaman pengurusan pengetahuan profesional FP/RH dan menghasilkan 14 prototaip penyelesaian pengetahuan peringkat awal.

Disebabkan oleh pandemik COVID-19, penganjur dan fasilitator bengkel terpaksa menyesuaikan apa yang pada asalnya dirancang sebagai siri bengkel secara peribadi kepada format maya yang terdiri daripada panggilan Zoom, Google Drive, nota melekit digital dan kumpulan WhatsApp. Memandangkan penciptaan bersama maya ialah pendekatan baharu untuk menyelesaikan masalah untuk ramai profesional yang bekerja dalam kesihatan global, kami menemu bual seorang peserta daripada setiap bengkel serantau — Patrick, Valérie, Jan dan Luis — untuk memberi komuniti FP/RH yang lebih luas. di belakang tabir melihat aktiviti unik ini.

Sophie Weiner

Pegawai Program II, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Sophie Weiner ialah Pegawai Program Pengurusan Pengetahuan dan Komunikasi II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins di mana beliau berdedikasi untuk membangunkan kandungan cetak dan digital, menyelaraskan acara projek dan mengukuhkan kapasiti untuk bercerita dalam Francophone Afrika. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, perubahan sosial dan tingkah laku, dan persimpangan antara populasi, kesihatan dan alam sekitar. Sophie memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Bahasa Perancis/Perhubungan Antarabangsa dari Bucknell University, MA dalam bahasa Perancis dari Universiti New York, dan ijazah sarjana dalam Terjemahan Sastera dari Sorbonne Nouvelle.

Artikel Sebelumnya