Taip untuk mencari

Waktu membaca: 4 minit

Menggambarkan Senario Pasaran Perancang Keluarga


Apabila pegawai kesihatan awam membuat keputusan, mereka berhadapan dengan tuntutan yang bersaing terhadap sumber kewangan, kepentingan yang bercanggah, dan keperluan untuk memenuhi matlamat kesihatan negara. Pembuat keputusan memerlukan alat untuk membantu mereka mewujudkan pasaran yang sihat, terutamanya dalam tetapan terhad sumber. SHOPS Plus mendapati perkara ini berlaku dalam aktiviti baru-baru ini di Tanzania, di mana matlamat utama mereka adalah untuk melibatkan semua pelakon dalam pasaran kesihatan Tanzania, awam dan swasta, untuk memastikan penyasaran pelaburan yang betul dan memenuhi keperluan kesihatan semua warga Tanzania.

Dari Teori kepada Nombor: Memahami Sumbangan Sektor Kesihatan Swasta

KEDAI Plus di Tanzania memanfaatkan dan membuka potensi sektor swasta untuk mempercepatkan kemajuan ke arah hasil kesihatan Tanzania. Semasa bekerja dengan Kementerian Kesihatan Tanzania, Pembangunan Masyarakat, Jantina, Warga Emas dan Kanak-kanak untuk meningkatkan akses kepada perancangan keluarga, kami menyedari bahawa pihak berkepentingan di peringkat tempatan dan serantau tidak mengetahui data mengenai sumbangan sektor awam dan swasta apabila ia datang untuk melihat sumber perancangan keluarga komoditi.

Ini memudahkan penyedia swasta untuk diketepikan, kerana terdapat sedikit pemahaman tentang perkara atau cara mereka menyumbang kepada pasaran. Pihak berkepentingan tidak memikirkan tentang maksud pasaran sektor swasta yang tidak hadir atau berkurangan. Tiada pertimbangan tentang bagaimana perubahan dalam corak bekalan atau ketersediaan sektor awam mungkin menjejaskan pasaran keseluruhan.

Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga

Kami melihat keperluan untuk bukti untuk menggesa tindakan. Seperti kata pepatah, gambar bernilai seribu perkataan. Kami menggunakan Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga, alat yang membolehkan visualisasi data dan memberi pembuat keputusan pandangan tentang pasaran perancangan keluarga dan perkara yang boleh berlaku dengan senario yang berbeza. Dicipta oleh KEDAI Plus, alat ini menggabungkan data daripada The Program DHS dan Perancang Keluarga 2020 unjuran daripada penggunaan kontraseptif moden. Ia memaparkan perubahan berdasarkan tiga senario: anjakan dalam campuran kaedah, campuran sumber dan kedua-dua kaedah dan campuran sumber. Unjuran ini menunjukkan bilangan wanita yang akan terjejas oleh perubahan tertentu dan bagaimana perubahan itu akan mempengaruhi gambaran keseluruhan. Mereka juga meneroka implikasi perubahan sedemikian untuk kedua-dua penyedia awam dan swasta.

A family of four in Tanzania
Mencapai matlamat semua wanita mempunyai akses yang berpatutan kepada pelbagai kaedah kontraseptif memerlukan penyelarasan dan perancangan yang teliti. Foto: DDC/Sama Jahanpour.

Menggunakan alat itu mengalihkan perbualan kami. Kami beralih daripada bercakap secara teori tentang apa yang akan berlaku jika bekalan kaedah perancangan keluarga berubah kepada melihat unjuran berdasarkan data. Kini, perbualan kami berasaskan nombor sebenar. Menggunakan visualisasi terbina dalam alat menyediakan cara yang jelas dan mudah untuk menyampaikan hasil.

Bekerjasama dengan pihak berkepentingan kerajaan, kami ingin memodelkan situasi pasaran berdasarkan perubahan yang dijangkakan dalam corak sumber pengguna dan corak permintaan. Menggunakan Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga untuk mengkaji pasaran 2017 di Tanzania, kami dapat melihat apa yang mungkin berlaku jika sektor swasta menghadapi kekurangan suntikan, kaedah perancangan keluarga paling popular di negara ini.

Keadaan ini timbul daripada sejarah pasaran suntikan swasta Tanzania, yang untuk masa yang sangat lama bergantung pada satu jenama yang dipasarkan secara sosial. Disebabkan oleh pengurangan sokongan untuk subsidi, bekalan jenama yang dipasarkan secara sosial ini semakin berkurangan. Kami tahu bahawa ini akan mengakibatkan perubahan dalam penyumberan untuk satu daripada tiga pengguna suntikan yang memperoleh kaedah mereka daripada sektor swasta.

Untuk merangsang tindakan, kami menunjukkan apa yang akan berlaku jika pelanggan ini beralih ke sektor awam.

Membina Pasaran Kesihatan yang Saksama dan Mampan

Analisis mendedahkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak 428,000 wanita pergi ke sektor awam untuk suntikan mereka. Peningkatan yang sangat dramatik selama tiga tahun ini ditunjukkan oleh bar di bawah, diambil daripada Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga. Ini menarik perhatian pihak berkepentingan kerajaan kami selain rakan kongsi pelaksana dan pelaku pasaran seperti organisasi pemasaran sosial, perusahaan sosial dan pengedar farmaseutikal.

Kami kemudian bekerjasama dengan Kementerian untuk meneliti situasi dari sisi lain: Adakah sektor awam kami bersedia untuk menyerap 428,000 pelanggan tambahan?

A family of three in Tanzania
Adalah penting untuk memastikan pengguna sektor swasta terus dilayan oleh sektor swasta, dan, jika perlu, terus mendapat akses kepada produk mampu milik bersubsidi. Foto: DDC/Sama Jahanpour.

Perlu diingat bahawa ini akan diterjemahkan kepada lebih 1,000,000 lawatan tambahan, kerana pengguna suntikan melawat kemudahan beberapa kali setahun. Pihak berkepentingan kami bersetuju bahawa sektor awam kami tidak akan mempunyai kapasiti sumber manusia atau komoditi untuk menyerap peralihan yang dijangkakan ini.

Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga membantu kami beralih daripada teori kepada nombor. Terima kasih kepada senario ini, buat pertama kalinya, pihak berkepentingan awam di Tanzania bertanyakan soalan tentang cara untuk mencapai pasaran yang cekap, saksama dan mampan.

Mencapai Kecekapan, Ekuiti dan Kemampanan

Kami perlu memastikan pengguna sektor swasta terus dilayan oleh sektor swasta, dan, jika perlu, terus mendapat akses kepada produk mampu milik bersubsidi. Selepas mengkaji unjuran pasaran, kerajaan Tanzania bersedia untuk menyokong pembangunan kapasiti sektor swasta untuk menyerap jangkaan peningkatan masa depan dalam pengguna kontraseptif akibat peningkatan dalam kadar kontraseptif moden.

Contraceptive use chart
Pada tahun 2017, unjuran daripada Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga menunjukkan bahawa penurunan dalam suntikan yang dipasarkan secara sosial dalam sektor swasta boleh menyebabkan tambahan 428,000 wanita pergi ke sektor awam.

Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga membantu kami menjana senario yang mendorong tindakan. Contoh suntikan ini menggambarkan keperluan untuk menyokong sektor swasta untuk memastikan kemasukan pasaran oleh jenama sektor swasta baharu. Kerajaan mematuhi seruan data itu dan, sebenarnya, telah melaksanakan langkah-langkah untuk menyokong peningkatan penglibatan pelaku pasaran perancangan keluarga swasta dalam kuantiti dan pengaturcaraan komoditi-dengan mengambil kira komoditi kesihatan yang diagihkan melalui sektor swasta dan penduduk yang berkhidmat oleh swasta. pasaran.

Mencapai matlamat semua wanita mempunyai akses yang berpatutan kepada pelbagai kaedah kontraseptif memerlukan penyelarasan dan perancangan yang teliti. Penganalisis Pasaran Perancang Keluarga ialah alat untuk membantu merealisasikan perkara ini. Pihak berkepentingan di negara lain boleh mengakses alat dalam talian percuma ini dengan mudah, yang pra-muat dengan data untuk lebih 50 negara. Mereka akan mencari maklumat tentang keadaan semasa pasaran perancangan keluarga mereka dan dapat meneroka pelbagai senario untuk membantu memaklumkan perbincangan tentang peranan masa depan kedua-dua sektor awam dan swasta.

Maureen Ogada-Ndekana

Ketua Parti, SHOPS Plus, Tanzania

Maureen Ogada-Ndekana ialah seorang ahli farmasi bertauliah dengan kelayakan lanjutan dalam pengurusan kesihatan dan kesihatan seksual dan reproduktif. Beliau adalah pemimpin kesihatan pembangunan yang bersemangat dengan pengalaman sektor swasta yang kukuh. Jawatan yang dipegang oleh Maureen lazimnya memfokuskan kepada penggunaan pemangkin pembiayaan penderma untuk membangun dan melaksanakan strategi dan model pasaran yang bertujuan untuk menyelesaikan cabaran pasaran kesihatan dengan cekap. Beliau telah memegang jawatan terkemuka pemasaran sosial, perusahaan sosial, francais sosial, dan usaha pembangunan pasaran untuk meningkatkan akses kepada komoditi dan perkhidmatan kesihatan utama. Dalam peranannya sekarang, Maureen mengetuai inisiatif sektor swasta terkemuka global USAID, SHOPS Plus di Tanzania, memanfaatkan dan membuka kunci potensi sektor swasta untuk mempercepatkan kemajuan ke arah hasil kesihatan Tanzania. Maureen mengetuai pasukan yang bekerjasama dengan rakan kongsi di negara ini untuk memahami dan menangani cabaran pasaran kesihatan dan membina kapasiti pengawasan untuk menggunakan data pasaran dan cerapan tingkah laku kesihatan untuk mengatasi halangan pasaran dengan menggunakan pendekatan membentuk pasaran untuk mengoptimumkan bekalan yang mampan, akses saksama, kepelbagaian harga, dan berkualiti. Kerjaya Maureen didorong oleh kepercayaan yang kukuh bahawa akses kepada maklumat kesihatan awam keutamaan, perkhidmatan dan komoditi adalah enjin untuk mencapai hasil kesihatan yang dicari.

Michelle Weinberger

Penasihat Pemodelan dan Segmentasi, SHOPS Plus

Michelle Weinberger ialah sekutu kanan di Avenir Health (dahulunya Institut Niaga Hadapan) berkhidmat sebagai penasihat pemodelan dan segmentasi untuk projek SHOPS Plus. Michelle ialah seorang ahli demografi dengan kepakaran dalam perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif. Berpangkalan di Washington, beliau menyediakan sokongan teknikal kepada Track20, menjalankan analisis dan membangunkan model yang berkaitan dengan kesihatan reproduktif. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam membangunkan model dan analisis kuantitatif untuk memaklumkan dasar strategik dan membuat keputusan berprogram.