Taip untuk mencari

Waktu membaca: 2 minit

Ringkasan Program: Mengubah Sikap kepada Mengalihkan Permintaan Kontraseptif


Apabila bercakap tentang perancangan keluarga sukarela dan pengaturcaraan kesihatan reproduktif (FP/RH), menggalakkan perubahan tingkah laku bermula dengan memahami perkara yang membentuk keputusan pengguna. Kerana apabila kami benar-benar memahami sikap teras yang mempengaruhi - dan kadangkala, mengehadkan - cara orang melihat kontrasepsi, kami boleh mereka bentuk dan menyampaikan penyelesaian yang memenuhi keperluan mereka dengan lebih baik.

Transform/PHARE (PHARE), program perubahan sosial dan tingkah laku yang dibiayai oleh USAID dan dikuasakan oleh PSI, bekerja di seluruh Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire dan Niger untuk memecahkan halangan sosial sebagai pintu masuk untuk menjana permintaan untuk perancangan keluarga dan reproduktif sukarela penjagaan kesihatan (FP/RH).

Satu siri proses dan taklimat teknikal merakamkan pengalaman PHARE – kejayaan dan kegagalan sepanjang jangka hayat projek selama lima tahun – mengemukakan pertimbangan untuk permohonan dalam program perubahan tingkah laku sosial (SBC) FP/RH pada masa hadapan.

PHARE worked across Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Niger to break down social barriers as an entry point to generate demand for voluntary FP/RH services. Photo: PSI.
PHARE bekerja di seluruh Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire dan Niger untuk memecahkan halangan sosial sebagai pintu masuk untuk menjana permintaan untuk perkhidmatan FP/RH sukarela. Foto: PSI.

Klik pada bar hijau di bawah untuk mengetahui ringkasan.

Apabila kami memahami khalayak kami, kami boleh menyesuaikan program untuk bercakap terus dengan keperluan mereka. Bagaimanakah kita boleh membahagikan populasi kita - dan apakah faedah yang boleh diperolehi oleh program?

Kerja PHARE di Côte d'Ivoire dan Niger menunjukkan cara pembahagian khalayak membantu pelaksana untuk lebih memahami sikap, tingkah laku, keperluan dan keinginan pengguna di luar ciri demografi mereka – termasuk mengenal pasti mereka yang paling mungkin mengubah sikap atau tingkah laku mereka di sekitar FP/RH. Seperti yang dipelajari oleh pasukan PHARE: hanya memberikan maklumat tentang FP/RH tidak menjamin perubahan tingkah laku.

Apakah segmentasi data?

Mulakan dengan membaca ini ringkas proses.

Kemudian, teroka ini ringkas teknikal untuk menyelami lebih mendalam sebab dan cara pasukan boleh melihat melangkaui penunjuk demografi (seperti umur, jantina dan status perkahwinan) untuk mengenal pasti segmen dengan menggunakan nilai, kepercayaan dan latar belakang agama, ekonomi dan sosial untuk menyesuaikan kerja FP/RH.

Bagaimanakah kempen SBC boleh memecahkan halangan antara pengguna dan pilihan FP/RH mereka?

ini ringkas teknikal menyediakan contoh negara, amalan terbaik dan pengajaran untuk melibatkan khalayak menengah utama dan mempengaruhi norma sosial.

Bagaimanakah kita boleh memanfaatkan teknologi sedia ada dan yang baru muncul untuk menjangkau golongan muda dengan maklumat FP/RH?

Daripada menggunakan respons suara interaktif (IVR) kepada saluran media sosial seperti Facebook, platform digital membolehkan program bertemu pengguna dengan tepat di mana mereka berada dengan maklumat FP/RH yang disesuaikan.

ini ringkas proses mendokumenkan cabaran dan faedah menggunakan teknologi dalam membina sokongan untuk FP – menawarkan kajian kes pengalaman PHARE menggunakan buku komik interaktif, perkhidmatan radio dan IVR untuk melibatkan golongan muda dalam perbualan FP/RH.

Bagaimanakah kita boleh memecahkan dinamik kuasa untuk memacu kejayaan program?

Penyesuaian program yang berterusan adalah kunci untuk menangani dinamik jantina dan kuasa yang timbul daripada reka bentuk melalui penyampaian dan skala.

ini ringkas proses carta bagaimana PHARE, melalui proses Reka Bentuk Berpusatkan Manusia mencungkil dan bertindak balas kepada dinamik kuasa sebagai langkah pertama untuk menyempurnakan projek untuk berjaya.

Soalan? Drop Beth Brogaard (Bbrogaard@psi.org) Satu nota!

Projek Transform/PHARE telah dijayakan oleh sokongan dermawan rakyat Amerika melalui Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID). Blog ini disediakan oleh PSI untuk USAID, No Kontrak: AID-OAA-TO-15-0037. Kandungan adalah tanggungjawab PSI sepenuhnya dan tidak semestinya mencerminkan pandangan USAID atau Kerajaan Amerika Syarikat.

Beth Brogaard

Pengarah Projek Serantau, Perkhidmatan Populasi Antarabangsa (PSI)

Beth Brogaard ialah Pengarah Projek Serantau di Population Services International (PSI) yang berpangkalan di Abidjan, Côte d'Ivoire. Beliau menyelia beberapa projek serantau di Afrika Barat dan Tengah (FWCA) yang berfokus pada pembangunan, pelaksanaan dan pengekalan program dan perkhidmatan SRH yang berkualiti untuk wanita dan gadis. Beliau juga mengetuai pelaksanaan pelan strategik serantau FWCA PSI yang memberi tumpuan kepada penjagaan SRH komprehensif yang dikuasakan oleh belia. Beth bercakap Perancis, mempunyai BA dalam Bahasa Perancis dan Pengurusan Antarabangsa, dan MBA dan MPA dari Middlebury Institute of International Studies di Monterey.