Taip untuk mencari

20 Perkara-perkara penting Waktu membaca: 2 minit

20 Sumber Penting untuk Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE)


Knowledge SUCCESS dan PACE Project dengan sukacitanya mengumumkan koleksi baharu, 20 Sumber Penting untuk Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE). Koleksi itu menangani beberapa cabaran pengurusan pengetahuan dalam kalangan profesional PHE, yang ditemui awal tahun ini dalam satu siri bengkel penciptaan bersama serantau.

COVID-19 telah menguatkan hubungan antara kesihatan, mata pencarian dan pemuliharaan, terutamanya dalam komuniti luar bandar yang bergantung kepada pelancongan bersebelahan dengan taman negara dan kawasan perlindungan. Pendekatan berbilang sektor, didorong komuniti seperti Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE) meningkatkan daya tahan terhadap kejutan sedemikian. Mereka meningkatkan akses saksama kepada penjagaan kesihatan (termasuk perancangan keluarga sukarela) dan mempelbagaikan mata pencarian di luar bandar dan komuniti jarak jauh bersebelahan dengan kawasan biodiversiti tinggi. Dengan membina kapasiti untuk mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan hasil kesihatan ibu, anak dan reproduktif melalui perkongsian yang turut membawa kepada hasil biodiversiti, pendekatan PHE membantu negara mencapai Matlamat Pembangunan Mampan secara bersepadu.

Komuniti PHE: apakah cabaran yang mereka hadapi mencari dan berkongsi pengetahuan?

Sebahagian daripada portfolio Knowledge SUCCESS adalah untuk menyediakan sokongan pengurusan pengetahuan kepada komuniti PHE global. Awal tahun ini, Knowledge SUCCESS menjalankan satu siri bengkel ciptaan bersama di kalangan mereka yang bekerja di PHE di Amerika Syarikat, Afrika Timur dan Asia. Para peserta berkongsi cabaran yang mereka hadapi dalam mengakses maklumat dan sumber PHE serta keutamaan mereka untuk bertukar-tukar pengetahuan dan maklumat dengan rakan pemegang kepentingan PHE. Mereka juga mempercambahkan idea (atau, dalam terminologi ciptaan bersama, mereka membayangkan prototaip) untuk alatan yang boleh mengukuhkan perkongsian dan pertukaran pengetahuan PHE merentas komuniti global.

Di semua bengkel, peserta menyebut kesukaran yang mereka hadapi untuk mencari dan menggunakan sumber PHE. Pertama, apabila mereka tidak menemui sumber PHE, cabaran ini biasanya disebabkan oleh faktor biasa termasuk:

  • Kekurangan umum sumber PHE tersedia dalam talian
  • Tiada tapak web pusat untuk maklumat, sumber dan alatan untuk PHE
  • Tidak cukup masa untuk melawati berbilang tapak web untuk mencari sumber yang diperlukan

Kedua, sebaik sahaja mereka menemui sumber, terdapat jurang yang dilihat dalam kualiti dan kesahihan dan kekurangan umum maklumat program berasaskan bukti dengan data yang jelas dan kukuh. Peserta berkongsi beberapa sebab untuk jurang ini termasuk:

  • Kesukaran dalam penyelarasan dan perkongsian antara program dan sektor bersepadu untuk mengumpul bukti dan data
  • Kitaran hayat program PHE pendek yang mengenakan kekangan masa untuk membina asas bukti
  • Tiada proses semakan rakan sebaya untuk mengesahkan maklumat

Ia dengan cabaran tertentu – sumber yang tersebar di seluruh tapak web – dengan mengambil kira bahawa Knowledge SUCCESS dan PACE teruja untuk melancarkan koleksi baharu, 20 Sumber Penting untuk Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar.

Dilancarkan hari ini: 20 Sumber Penting untuk Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar

Koleksi baharu 20 sumber PHE penting, disusun oleh Knowledge SUCCESS dan Projek PACE, direka untuk membantu perancang program, pereka bentuk dan pelaksana dalam pelbagai sektor (seperti pemuliharaan alam sekitar, daya tahan, keselamatan makanan dan pembangunan ekonomi) memahami dan meneroka elemen program PHE supaya mereka boleh memasukkan pendekatan ini ke dalam kerja mereka. Koleksi itu termasuk sumber tentang konsep pengenalan, reka bentuk program, pemantauan dan penilaian, serta contoh program dan sumbangan daripada Dana Hidupan Liar Dunia, ICF International, Margaret Pyke Trust, PHE Ethiopia Consortium, Blue Ventures, PHE Network Madagascar, Lake Victoria Basin Commission, dan banyak lagi. yang lain.

Akan datang: platform yang dicipta bersama untuk perkongsian pengetahuan PHE

Pasukan Knowledge SUCCESS sedang membangunkan laman web yang akan menyediakan ruang untuk perbincangan, sambungan dan kerjasama di kalangan pemegang kepentingan PHE. Membina daripada idea yang dijana dalam bengkel penciptaan bersama PHE, ia akan merangkumi repositori yang teguh untuk sumber PHE dengan rancangan untuk membina koleksi tersebut dengan amalan terbaik PHE yang didokumenkan. Nantikan pelancaran tapak web pada awal tahun 2021.

Kristen P. Patterson

Pengarah Program - Kesihatan Rakyat, Planet, PRB

Kristen P. Patterson menyertai PRB pada 2014, di mana beliau adalah pengarah program People, Health, Planet. Peranan beliau menumpukan pada mensintesis data dan penemuan penyelidikan untuk khalayak dasar, membangun dan berkongsi pengetahuan tentang program holistik yang menangani kesihatan manusia dan planet, dan mewujudkan peluang untuk memupuk dialog dan pembaharuan dasar sekitar pendekatan pelbagai sektor untuk pembangunan mampan. Kristen memulakan kerjayanya dengan berkhidmat sebagai sukarelawan Peace Corps di Niger. Sejak itu, kerjanya tertumpu pada hubungan pembangunan komuniti, kesihatan awam dan pemuliharaan alam sekitar. Kristen bekerja untuk Wilayah Afrika The Nature Conservancy selama enam tahun, di mana dia membantu melancarkan projek kesihatan reproduktif bersepadu dan pemuliharaan, Tuungane, di Tanzania barat yang berterusan hari ini. Dia bekerja di Madagascar sebagai Felo Persekitaran Populasi USAID dan telah menjalankan penyelidikan mengenai penyelesaian konflik petani-penggembala di Niger. Kristen mempunyai MS dalam Biologi Pemuliharaan dan Pembangunan Mampan dan Sijil Pengajian Afrika dari Universiti Wisconsin-Madison, dan MPH dari Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg.

Tess E. McLoud

Penasihat Dasar, PRB

Tess E. McLoud ialah Penasihat Dasar pada pasukan Rakyat, Kesihatan, Planet PRB, di mana beliau bekerja dalam advokasi untuk inisiatif pembangunan pelbagai sektor yang menangani hubungan antara penduduk, kesihatan dan alam sekitar. Kerja beliau telah menjangkau sektor termasuk kesihatan reproduktif dan alam sekitar, dengan tumpuan kepada kerja yang dihadapi negara di Afrika dan Asia. Antara lain, beliau telah bekerja dalam pembangunan berasaskan komuniti sebagai sukarelawan Peace Corps di Thailand, mengetuai inisiatif mengenai daya tahan perubahan iklim di UNESCO, dan menguruskan program kesihatan reproduktif di Afrika francophone dengan Ipas. Tess memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam antropologi dan Bahasa Perancis dari Dartmouth, dan Ijazah Sarjana dalam Bahasa Perancis dengan tumpuan dalam pembangunan antarabangsa dari Middlebury.

Elizabeth Tully

Pegawai Program Kanan, Knowledge SUCCESS / Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Elizabeth (Liz) Tully ialah Pegawai Program Kanan di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Beliau menyokong usaha pengurusan pengetahuan dan program serta kerjasama perkongsian, selain membangunkan kandungan cetak dan digital, termasuk pengalaman interaktif dan video animasi. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, integrasi penduduk, kesihatan dan alam sekitar, serta penyulingan dan penyampaian maklumat dalam format baharu dan menarik. Liz memegang BS dalam Sains Keluarga dan Pengguna dari West Virginia University dan telah bekerja dalam pengurusan pengetahuan untuk perancangan keluarga sejak 2009.