Taip untuk mencari

Waktu membaca: 3 minit

Adakah Pengukuran Lebih Baik Kunci kepada Peningkatan Pelaburan dalam Perubahan Sosial dan Tingkah Laku untuk Perancangan Keluarga Sukarela di Afrika Barat Francophone?


Pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) boleh meningkatkan penggunaan kontraseptif moden dengan menangani sikap dan norma sosial yang mempengaruhi permintaan. Walau bagaimanapun, mereka sering tidak mendapat perhatian, sebahagiannya kerana ramai pengamal tidak mengukur usaha SBC dengan berkesan. PENYELIDIKAN Terobosan menemu bual pihak berkepentingan perancangan keluarga sukarela di Afrika Barat untuk mengetahui sebabnya.

Akses dan permintaan adalah tunjang penting dalam pengaturcaraan perancangan keluarga sukarela. Namun, “memahami bagaimana kedua-dua ini dikaitkan dan bila setiap satu perlu diutamakan adalah sukar,” nota Michelle Weinberger, Emily Sonneveldt, dan John Stover. Cabaran ini digambarkan oleh perhatian yang agak lemah terhadap pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) dalam program perancangan keluarga sukarela. SBC ialah proses berasaskan bukti, didorong oleh teori yang menggunakan komunikasi untuk mengenal pasti dan menangani penentu tingkah laku, dan secara positif mempengaruhi tingkah laku individu dan kolektif untuk meningkatkan hasil kesihatan. Bukti yang ada menunjukkan bahawa pendekatan SBC boleh meningkatkan penggunaan kontraseptif moden dengan menangani sikap dan norma sosial yang mempengaruhi permintaan. Walaupun keputusan terbukti, campur tangan SBC sering tidak mendapat perhatian, sebahagiannya kerana ramai pengamal tidak mengukur usaha SBC dengan berkesan.

TINDAKAN terobosan menemu bual pihak berkepentingan perancangan keluarga sukarela di negara-negara Perkongsian Ouagadougou dan mengenal pasti kekurangan kesedaran bahawa SBC diperlukan untuk meningkatkan hasil, dan kepercayaan bahawa ia tidak menjana pulangan yang sama seperti pelaburan dalam penyampaian perkhidmatan dan perolehan.

Tanggapan ini mencerminkan arah aliran yang lebih luas di seluruh Afrika Barat yang berbahasa francofon, di mana pelaburan melalui inisiatif seperti Perkongsian Ouagadougou telah menumpukan lebih banyak pada pengaturcaraan dipacu akses. Namun Weinberger, Sonneveldt, dan Stover menyatakan bahawa tanpa pelaburan yang lebih besar dalam strategi untuk meningkatkan permintaan, usaha untuk memperluaskan penggunaan perancangan keluarga secara sukarela di negara yang mempunyai bilangan kanak-kanak ideal yang tinggi mungkin mencapai kejayaan yang terhad. Melabur dalam pengukuran SBC membolehkan program melibatkan diri dalam pembelajaran dan penambahbaikan berterusan, membolehkan mereka menunjukkan cara campur tangan SBC meningkatkan hasil yang diinginkan, dan menyediakan bukti keberkesanan SBC yang boleh digunakan untuk menggerakkan pelaburan selanjutnya.

Apa yang Kami Pelajari Mengenai Penunjuk SBC?

Petunjuk perancangan keluarga sukarela SBC mengukur keberkesanan dan impak proses dan intervensi SBC mengikut jenis penunjuk (cth output, hasil) dan tahap sosio-ekologi. Laporan Penyelidikan Terobosan baru-baru ini diperiksa Pendekatan SBC di Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, dan Togo untuk memahami cara SBC diukur dan mengenal pasti jurang dalam pengukuran. Berdasarkan lebih daripada 1,500 petunjuk yang dikumpul daripada 55 pihak berkepentingan dan projek semasa di empat negara, laporan itu memberikan pandangan penting:

  • Kebanyakan penunjuk dikumpul pada tahap output, sebahagian besarnya disebabkan oleh kemudahan dan kos perbandingan yang rendah untuk mengumpul data mengenai aktiviti program.
  • Tinjauan isi rumah yang mewakili negara sebahagian besarnya mengecualikan penunjuk berkaitan SBC di luar pengetahuan, yang mengehadkan maklumat yang boleh digunakan untuk menambah baik dan mencipta program.
  • Beberapa penunjuk mengukur SBC di peringkat penyedia, seperti sikap penyedia, kepercayaan dan amalan komunikasi.
  • Sangat sedikit penunjuk mengukur kos, seperti kos setiap orang yang dicapai oleh campur tangan SBC.
  • Bilangan penunjuk dasar yang terhad, terutamanya pada tahap hasil, mungkin mencerminkan cabaran dengan pengukuran.

Laluan Ke Hadapan: Mengukur Usaha SBC

Pelaburan mampan dalam perancangan keluarga sukarela memerlukan penyelarasan merentas kerajaan, pembiaya, pelaksana dan organisasi masyarakat sivil. Walaupun laporan itu bukanlah semakan menyeluruh, ia menyediakan cadangan untuk pihak berkepentingan yang berbeza untuk menilai, melaksana dan memantau program perancangan keluarga dan SBC sukarela semasa dan akan datang. Ini termasuk:

  • Menggabungkan penunjuk SBC dalam sistem pemantauan negara untuk membolehkan pelaporan negara yang lebih dipercayai dan sah.
  • Tangkap ukuran kos, seperti kos setiap orang yang dicapai, untuk memudahkan belanjawan dan sokongan untuk pelaburan selanjutnya.
  • Pastikan penentu tingkah laku, seperti sikap dan norma, dimasukkan dalam tinjauan berskala besar.
  • Sertakan penunjuk yang tertumpu pada pengaturcaraan SBC, seperti sikap, kepercayaan dan amalan komunikasi, di peringkat penyedia.

Baca senarai Breakthrough RESEARCH tentang 12 Petunjuk SBC yang Disyorkan (dalam bahasa Inggeris dan Perancis) untuk menentukan cara anda boleh mula menggabungkan pendekatan SBC dan mengukur usaha SBC dalam pengaturcaraan perancangan keluarga sukarela anda.

PENYELIDIKAN terobosan memangkin perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) dengan menjalankan penyelidikan dan penilaian terkini serta mempromosikan penyelesaian berasaskan bukti untuk meningkatkan program kesihatan dan pembangunan di seluruh dunia. PENYELIDIKAN Terobosan ialah konsortium yang diketuai oleh Majlis Penduduk dengan kerjasama Avenir Health, idea42, Institut Kesihatan Reproduktif di Universiti Georgetown, Biro Rujukan Penduduk dan Universiti Tulane.

Liselle Yorke

Pengurus Kanan PR, PRB

Liselle Yorke ialah Pengurus Perhubungan Awam Kanan di PRB, di mana beliau menerajui inisiatif komunikasi dan menulis tentang pelbagai isu pembangunan. Beliau memegang ijazah sarjana dalam komunikasi dari Howard University dan ijazah sarjana muda dalam sejarah dari University of the West Indies.

Leanne Dougherty

Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan, PENYELIDIKAN Terobosan

Cik Dougherty ialah pakar kesihatan awam dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam penyelidikan, pengurusan dan bantuan teknikal. Penyelidikan Cik Dougherty memberi tumpuan kepada memaklumkan strategi penciptaan permintaan untuk produk dan perkhidmatan kesihatan awam dan memantau serta menilai pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku di sub-Sahara Afrika. Beliau ialah Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan untuk PENYELIDIKAN Terobosan, sebuah inisiatif global yang menumpukan pada penjanaan bukti dan mempromosikan penggunaannya untuk mengukuhkan pengaturcaraan SBC untuk hasil kesihatan dan pembangunan yang lebih baik.