Taip untuk mencari

Waktu membaca: 5 minit

10 Artikel Perancang Keluarga Sukarela Terbaik 2020


Sebelum tahun yang luar biasa ini berakhir, kami melihat kembali artikel Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan (GHSP) yang paling popular mengenai perancangan keluarga sukarela pada tahun lepas menurut anda—pembaca kami—yang memperoleh bacaan terbanyak, petikan. , dan perhatian.

GHSP ialah jurnal akses terbuka tanpa bayaran kami yang bertujuan untuk menjadi sumber untuk profesional kesihatan awam yang mereka bentuk, melaksana, mengurus, menilai dan sebaliknya menyokong program kesihatan di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Menerbitkan artikel mengenai semua topik kesihatan awam dan pelbagai isu silang seperti jantina dan peningkatan kualiti, GHSP mengisi jurang penting dalam kesusasteraan ilmiah untuk bukti dan pengalaman daripada program kesihatan global yang dilaksanakan dalam keadaan dunia sebenar, dengan khusus tentang "bagaimana" pelaksanaan, mendokumentasikan pelajaran penting dan butiran berkaitan yang tidak sering didokumenkan. Artikel perancangan keluarga sukarela kami yang paling popular pada tahun 2020 berkaitan dengan tema memastikan liputan kaunseling dan penjagaan perancangan keluarga yang berkualiti tinggi, sukarela dengan menganalisis penggunaan kontraseptif, menambah baik pilihan kaedah dan mengekalkan akses, terutamanya semasa pandemik COVID-19.

Photo by Images of Empowerment.
Foto oleh Imej Pemerkasaan.

10. Menyeragamkan Pengukuran Penggunaan Kontraseptif Di Kalangan Wanita Yang Belum Berkahwin

Platform maklumat perancangan keluarga sukarela memantau dan melaporkan data mengenai penggunaan kontraseptif di kalangan wanita berkahwin secara seragam. Perkara yang sama tidak boleh dikatakan mengenai data mengenai wanita yang belum berkahwin. Perbezaan utama? Bagaimana keterkinian seksual—kali terakhir wanita melaporkan melakukan hubungan seks—ditakrifkan. Kajian ini mendapati bahawa dalam kalangan wanita yang sudah berkahwin, prevalens kontraseptif dan anggaran keperluan yang tidak dipenuhi tidak banyak berbeza mengikut keterkinian seksual. Walau bagaimanapun, bagi wanita yang belum berkahwin, prevalens kontraseptif secara sistematik lebih rendah dan keperluan yang tidak dipenuhi secara sistematik lebih tinggi apabila tetingkap keterkinian seksual meningkat daripada 1 hingga 12 bulan. Penulis mengesyorkan cara untuk mengatasi ketidakselarasan pengukuran dan menangkap data prevalensi kontraseptif yang lebih baik untuk wanita yang belum berkahwin.

Pengarang: Fabic Pendek dan Jadhav
Diterbitkan: Disember 2019

Photo by Finnegan.

9. Menggunakan Rajah Kord untuk Memvisualisasikan Dinamik dalam Penggunaan Kontraseptif: Membawa Data Ke Dalam Amalan

Gambar rajah kord menyediakan cara yang lebih dinamik untuk menggambarkan trajektori penggunaan kontraseptif, seperti apabila wanita menukar atau berhenti kaedah. Penulis mencadangkan bahawa alat inovatif ini boleh membantu untuk menjana pandangan baharu tentang penggunaan kontraseptif wanita dan membuat keputusan kontraseptif. Mereka juga mengesyorkan bahawa alat itu boleh meningkatkan pengetahuan tentang trend penggunaan kontraseptif khusus negara untuk membolehkan program perancangan keluarga sukarela membuat penambahbaikan dalam pengurusan rantaian bekalan, pengaturcaraan dan belanjawan.

Pengarang: Finnegan, Sao, dan Huchko
Diterbitkan: Disember 2019

Photo by CDC at Unsplash.
Foto oleh CDC di Unsplash.

8. Menilai Pelaksanaan Intervensi untuk Meningkatkan Kontrasepsi Selepas Bersalin di Tanzania: Kajian Kualitatif Perspektif Penyedia dan Pelanggan

Wanita dan pembekal pada mulanya menerima dan bersemangat untuk menerima pakai program peranti intrauterin selepas bersalin yang baharu ini—intervensi penting yang direka untuk memenuhi keperluan kontraseptif wanita sejurus selepas kelahiran. Walau bagaimanapun, temu bual dengan wanita dan pembekal mendedahkan realiti yang berbeza. Beberapa faktor—daripada klien hingga ke peringkat dasar—mempengaruhi bukan sahaja kejayaan pelaksanaan program tetapi juga pengambilan kaunseling dan perkhidmatan. Kekangan pada kakitangan, masa dan bekalan mempengaruhi hasil pelaksanaan dan mengancam kemampanan. Memastikan program baharu mampan dalam tetapan sumber rendah yang sudah menghadapi kekangan memerlukan pemeriksaan semua faktor yang berpotensi menghalang pelaksanaannya supaya strategi boleh dibangunkan untuk kejayaan masa depannya.

Pengarang: Hackett, Huber-Krum, Francis, et al.
Diterbitkan: Jun 2020

Photo by Images of Empowerment.
Foto oleh Imej Pemerkasaan.

7. Keperluan yang Tidak Dipenuhi untuk Perancangan Keluarga dan Pengalaman Kehamilan Tidak Diinginkan di Kalangan Pekerja Seks Wanita di Bandar Cameroon: Keputusan Daripada Kajian Keratan Rentas Kebangsaan

Walaupun kondom mempunyai kesan yang besar dalam mencegah HIV dan kehamilan di kalangan pekerja seks wanita di Cameroon, bergantung kepada kondom sahaja tidak mencukupi, terutamanya kerana penggunaannya yang rendah dan tidak konsisten dalam populasi ini. Mengurangkan kedua-dua halangan peringkat struktur dan kemudahan kepada liputan penjagaan perancangan keluarga sukarela yang berkualiti tinggi dan pilihan kaedah dalam perkhidmatan komuniti yang memberi tumpuan kepada pekerja seks wanita adalah strategi utama untuk memenuhi keperluan kesihatan reproduktif mereka.

Pengarang: Bowring, Schwartz, Lyons, et al.
Diterbitkan: Mac 2020

Photo © Curt Carnemark / World Bank
Foto © Curt Carnemark / Bank Dunia

6. Pandangan Terhadap Bias Penyedia dalam Perancangan Keluarga daripada Inisiatif Kaunseling Berasaskan Membuat Keputusan Dikongsi Novel di Luar Bandar, Orang Asli Guatemala

Kecondongan kaum dan etnik dalam bidang perubatan, secara amnya, dan khususnya dalam kalangan penyedia penjagaan perancangan keluarga sukarela, telah didokumentasikan dengan baik tetapi kekal tidak kelihatan. Kecondongan penyedia terhadap pesakit kaum dan etnik minoriti yang mendapatkan penjagaan perancangan keluarga secara sukarela boleh menjejaskan cara penyedia menasihati pelanggan dan kaedah yang mereka cadangkan dan sediakan. Artikel ini berkongsi pandangan dan penyelesaian penting tentang cara menangani dan mengurangkan berat sebelah kaum dan etnik penyedia melalui pendekatan kaunseling berpusatkan klien supaya penyedia menghadapi kecenderungan mereka dan keperluan klien dipenuhi.

Pengarang: Nandi, Moore, Colom, et al.
Diterbitkan: Mac 2020

Photo by USAID.
Foto oleh USAID.

5. Peluang dan cabaran untuk melaksanakan perancang keluarga selepas bersalin dan selepas bersalin semasa pandemik COVID-19

Penjarakan sosial semasa pandemik COVID-19 mungkin telah mengurangkan penyebaran virus tetapi juga mengurangkan lawatan kemudahan, mengubah tingkah laku mencari kesihatan individu dan mewujudkan halangan untuk mengakses penjagaan perancangan keluarga sukarela. Artikel ini membincangkan cara untuk memastikan wanita hamil, selepas bersalin dan selepas bersalin tidak jatuh dalam jurang dengan mencadangkan cara mengoptimumkan peluang untuk menyediakan kaunseling dan penjagaan perancangan keluarga secara sukarela kepada populasi khusus wanita ini di tempat hubungan sedia ada, seperti penjagaan antenatal , penjagaan selepas bersalin dan lawatan farmasi.

Pengarang: Pfitzer, Lathrop, Bodenheimer, et al.
Diterbitkan: Oktober 2020

Semak ini wawancara dengan penulis diterbitkan pada Knowledge SUCCESS.

© 2019/Cycle Technologies.
© 2019/Cycle Technologies.

4. Pelaksanaan dan Skala Peningkatan Kaedah Hari Standard Perancang Keluarga: Analisis Landskap

Kajian ini menunjukkan bahawa pengenalan perintis di lebih daripada 30 negara Kaedah Hari Standard (SDM) menunjukkan bahawa kaedah itu berpotensi untuk memenuhi keperluan kontraseptif yang tidak dipenuhi dan meningkatkan penggunaan kontraseptif. Kedua-dua pemberhentian dan kadar kegagalan kaedah berbeza-beza di seluruh tapak kajian, menonjolkan kepentingan latihan pekerja kesihatan berkualiti tinggi dalam mengajar kaedah dan menyaring bakal pengguna. Di peringkat kebangsaan, pelbagai halangan kepada pelaksanaan dan peningkatan SDM kekal. Hanya 12 negara telah memasukkan SDM dalam protokol perancangan keluarga sukarela nasional, alat pengukuran dan latihan pekerja kesihatan.

Pengarang: Weis dan Festin
Diterbitkan: Mac 2020

Photo by Neil Brandvold, USAID.
Foto oleh Neil Brandvold, USAID.

3. Menggunakan Teknologi Digital untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif: Adakah Program Mempertimbangkan Risiko dengan Secukupnya?

Penggunaan teknologi digital dan teleperubatan menyediakan cara untuk mengatasi jarak geografi dan garis panduan jarak sosial untuk mengakses perkhidmatan penjagaan kesihatan. Teknologi ini juga membawa beberapa potensi risiko kepada wanita yang boleh menghadapi stigma, diskriminasi dan keganasan jika kerahsiaan terjejas. Untuk mengurangkan potensi bahaya ini, penulis mencadangkan untuk mendapatkan input pengguna dan pihak berkepentingan apabila mereka bentuk campur tangan digital yang mempertimbangkan potensi bahaya, mengurangkan dan meminimumkan kemudaratan dalam reka bentuk dan mengukur hasil yang buruk.

Pengarang: Bacchus, Reiss, Church, et al.
Diterbitkan: Disember 2019

Photo by Reproductive Health Supplies Coalition at Unsplash.
Foto oleh Gabungan Bekalan Kesihatan Reproduktif di Unsplash.

2. Melakukan perkara secara berbeza: perkara yang diperlukan untuk memastikan akses berterusan kepada kontraseptif semasa COVID-19

Pada tahun 2020, COVID-19 telah mengubah landskap kontraseptif—menterbalikkan trend terkini dalam penggunaan kontraseptif ke arah kaedah bertindak panjang kembali kepada peningkatan dalam kaedah penjagaan diri—didorong oleh langkah tinggal di rumah dan gangguan perkhidmatan. Setiap negara menghadapi COVID-19 dengan keadaan yang unik dalam cara memenuhi keperluan kontraseptif wanita digabungkan dengan campuran kaedah kontraseptif yang berbeza di kalangan pengguna semasanya dan halangan rantaian bekalan yang berbeza. Pengarang artikel ini, artikel kedua kami yang paling banyak dibaca dan ketiga paling banyak disebut yang diterbitkan pada tahun 2020, mencipta senario yang menganggarkan potensi penukaran kaedah di bawah tahap gangguan perkhidmatan berkaitan COVID-19 yang berbeza. Senario ini bertujuan untuk menjadi titik permulaan perbincangan dengan mengukur implikasi program perubahan dasar ini dan pilihan yang mungkin dibuat oleh wanita tentang kaedah yang akan digunakan.

Pengarang: Weinberger, Hayes, White, dan Skibiak
Diterbitkan: Jun 2020

Photo by Govind Krishnan at Unsplash.
Foto oleh Govind Krishnan di Unsplash.

1. Kontrasepsi dalam Era COVID-19

Pada permulaan pandemik COVID-19, apabila perkhidmatan terhenti dan banyak kemudahan ditutup, pengarang artikel ini menekankan perkataan menyesuaikan diri untuk mengekalkan penjagaan kesihatan reproduktif sebagai perkhidmatan penting. Artikel ini—cara kami yang paling banyak dibaca, kedua paling banyak dipetik, dan yang mendapat banyak perhatian—cara untuk menyesuaikan cara perkhidmatan kontraseptif disediakan dengan menggunakan telekesihatan dan melaraskan cara kaedah lain disediakan untuk memastikan akses.

Pengarang: Nanda, Lebetkin, Steiner, et al.
Diterbitkan: Jun 2020

Sonia Abraham

Editor Saintifik, Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan

Sonia Abraham ialah editor saintifik untuk Global Health: Science and Practice Journal dan telah menulis dan menyunting selama lebih 25 tahun. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Biologi dari Universiti Maryland dan Ijazah Sarjana Penulisan dari Johns Hopkins.