Taip untuk mencari

Waktu membaca: 4 minit

Meningkatkan Penggunaan Perancang Keluarga Moden Secara Sukarela Melalui Perubahan Norma Bersama Pasangan Muda


Di Kinshasa, Republik Demokratik Congo, lebih daripada satu perempat wanita telah keperluan perancangan keluarga sukarela yang tidak terpenuhi, menjejaskan kedua-dua peluang pendidikan dan ekonomi mereka—dan kesihatan mereka. Projek Masculinité, Famille, et Foi telah berusaha untuk mengubah norma sosial untuk menyokong penggunaan perancangan keluarga sukarela dalam kalangan pasangan muda di bandar ini.

Norma sosial ialah "peraturan" tidak bertulis yang mengawal tingkah laku yang dikongsi oleh ahli kumpulan atau masyarakat. Ia adalah peraturan tidak formal, dan selalunya tidak diucapkan, yang mana kebanyakan orang hidup. Tidak seperti sikap atau kepercayaan, yang bersifat individu, norma sosial mencerminkan berkongsi kepercayaan tentang sesuatu tingkah laku.

Norma sosial penting. Mereka bukan sahaja menegakkan tingkah laku, tetapi juga mengukuhkan ketidaksamaan sosial. Ia khusus untuk suasana dan konteks dan sering dikuatkuasakan oleh orang yang mendapat manfaat daripadanya dalam beberapa cara.

Kajian telah menunjukkan janji untuk mengubah norma dengan bekerja dengan orang semasa detik peralihan dalam kehidupan mereka, seperti semasa awal remaja, ketika baru berkahwin, atau apabila mereka menjadi ibu bapa. Melalui yang dibiayai oleh USAID Projek laluan, projek Masculinité, Famille, et Foi di Kinshasa, Republik Demokratik Congo (DRC) bekerjasama dengan komuniti kepercayaan untuk membolehkan persekitaran sosial untuk kegunaan perancangan keluarga secara sukarela oleh pasangan muda di titik peralihan penting dalam kehidupan mereka. Masculinité, Famille, et Foi ialah program transformasi jantina yang diadaptasi daripada program perintis “Mengubah Kejantanan,” diketuai oleh Tearfund dan Institut Kesihatan Reproduktif (IRH) Universiti Georgetown dan dilaksanakan oleh Église de Christ au Congo.

Mengubah Norma sekitar Perancangan Keluarga Sukarela dengan Pasangan Muda

Pada permulaan projek ini, pada 2016, kami berusaha untuk mengenal pasti orang yang pasangan muda anggap paling berpengaruh bagi mereka dari segi kesihatan reproduktif dan keganasan pasangan intim. Penyelidik kami melakukan ini dengan menjalankan penilaian formatif menggunakan Alat Penerokaan Norma Sosial. Penilaian ini mengenal pasti pemimpin agama dan ahli komuniti agama sebagai sangat berpengaruh dalam membentuk norma dan tingkah laku sosial pasangan muda. Mengetahui kumpulan utama ini membantu kami mereka bentuk pengaturcaraan Masculinité, Famille, et Foi untuk mengubah norma sosial.

Berkenaan dengan perancangan keluarga sukarela—fokus kami di sini—norma sosial utama yang dikenal pasti dalam penilaian formatif ialah pasangan berpendapat bahawa komuniti mereka tidak menerima penggunaan perancangan keluarga sukarela oleh wanita melainkan mereka sudah mempunyai ramai anak. Norma lain berkenaan bagaimana keputusan dibuat berkaitan dengan penggunaan perancangan keluarga sukarela; kami mendapati bahawa lelaki, yang dianggap sebagai ketua isi rumah, mempunyai kata putus. Norma sosial ini adalah pemacu tingkah laku yang penting, dan ia mempunyai kesan yang kuat terhadap kehidupan wanita.

Masculinité, Famille, et Foi bekerja dengan pasangan muda berumur 18–35 tahun untuk mengenal pasti, mencipta dan menerima norma jantina baharu yang lebih egalitarian. Harapan kami ialah ini akan meningkatkan pengambilan keputusan bersama mengenai perancangan keluarga sukarela dalam pasangan muda ini, meningkatkan penggunaan sukarela kaedah perancangan keluarga moden mereka, dan mengurangkan keganasan pasangan intim (tidak diterangkan di sini).

Proses Transformasi

Program kami melihat peralihan yang dikehendaki dalam norma sosial dari pelbagai sudut dalam konteks komuniti kepercayaan. Dari Januari 2017 hingga Disember 2018, pasangan yang baru berkahwin dan ibu bapa kali pertama di Kinshasa menyertai program selama 18 bulan itu. Sebagai sebahagian daripada aktiviti program, pasangan muda terlibat dalam latihan, dialog komuniti, ceramah kesihatan, dan aktiviti penyebaran seperti perayaan komuniti dan berkongsi cerita tentang perubahan. Dalam agenda itu adalah perbincangan untuk membantu para peserta merenung tentang kepentingan perancangan keluarga sukarela, serta peranan lelaki dalam aktiviti rumah tangga dan kesihatan yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada keluarga. Pra-terlatih, dihormati "juara jantina” dan pemimpin agama dari dalam jemaah membimbing pasangan sepanjang tempoh program. Pautan juga dibuat kepada pusat penjagaan kesihatan tempatan melalui ceramah kesihatan yang diketuai oleh petugas kesihatan masyarakat dan pengedaran kad rujukan. Sembilan jemaah lagi dipilih sebagai kumpulan pembanding dan hanya menerima rujukan perkhidmatan kesihatan, tanpa aktiviti mengalih norma.

Health care center nurses in Bumbu commune in Kinshasa, DRC. Photo: Didier Malonga
Jururawat pusat penjagaan kesihatan di komune Bumbu di Kinshasa, DRC. Foto: Didier Malonga

Kesan Program Terhadap Tingkah Laku dan Norma Perancang Keluarga Sukarela

Untuk mengetahui sama ada program itu telah mencapai kesan yang diingini, penyelidik menjalankan dua set tinjauan dengan peserta program. Sebelum program bermula, pasangan yang baru berkahwin dan ibu bapa kali pertama dalam kedua-dua jemaah yang mengambil bahagian dan tidak mengambil bahagian telah menjawab tinjauan (kaji selidik "garis dasar"). Selepas campur tangan, mereka menjawab tinjauan kedua (kaji selidik "garis akhir", yang hasilnya mungkin ditemui di sini). Tinjauan itu menyediakan data langsung mengenai situasi norma sosial untuk perancangan keluarga, dan khususnya untuk pasangan muda, dalam konteks ini.

Penggunaan Perancang Keluarga Sukarela Moden Meningkat

Hasil program menunjukkan peningkatan yang lebih ketara dalam penggunaan perancangan keluarga secara sukarela dalam kalangan pasangan muda dalam kumpulan yang menyertai program tersebut, berbanding mereka yang tidak menyertai (Rajah 1).

Increased Voluntary Use of Modern Contraception
Keputusan Akhir Mengenai Penggunaan Sukarela Kaedah Perancang Keluarga Moden oleh Ibu Bapa Kali Pertama dan Pasangan Yang Baru Berkahwin

Malah, lebih separuh daripada semua peserta wanita yang tidak hamil semasa tinjauan kedua (53%) berkata mereka menggunakan kaedah moden perancangan keluarga sukarela dalam hubungan mereka, meningkat daripada 40% sebelum program bermula. Perubahan tingkah laku ini disokong oleh perubahan sikap dan keyakinan pasangan muda terhadap keupayaan mereka untuk menggunakan perancangan keluarga sukarela moden.

Selanjutnya, kedua-dua pasangan muda dan kumpulan utama di sekeliling mereka yang mempengaruhi norma sosial melihat penggunaan perancangan keluarga sukarela moden sebagai lebih tipikal dan sesuai untuk pasangan muda selepas program berbanding sebelum program. Sebagai contoh, dalam kalangan ibu bapa kali pertama dalam kumpulan intervensi, 91% merasakan bahawa pasangan mereka akan meluluskan mereka menggunakan kaedah perancangan keluarga sukarela moden, berbanding 80% daripada mereka dalam kumpulan perbandingan. Di samping itu, pada tinjauan akhir, lebih ramai peserta menganggap pasangan mereka atau pekerja kesihatan sebagai pengaruh penting, dan kurang menyebut ahli keluarga nuklear lain sebagai pengaruh. Ini penting, kerana ini bermakna program berasaskan pasangan yang mempunyai hubungan kuat dengan penjagaan kesihatan ini berpotensi untuk mengalihkan sumber sokongan sosial untuk tingkah laku yang berkaitan dengan perancangan keluarga sukarela.

Melalui pemeriksaan berpandu ke atas norma sosial, penciptaan persekitaran yang menyokong, dan pautan kepada penjagaan kesihatan, Masculinité, Famille, et Foi telah menunjukkan bahawa pengaturcaraan berasaskan kepercayaan memegang janji untuk mengubah norma sosial untuk meningkatkan penggunaan perancangan keluarga sukarela, bersama-sama dengan sokongan lain. perubahan tingkah laku. Program ini—yang pertama seumpamanya bekerja secara langsung dengan pemimpin agama dan dalam komuniti agama untuk menghadapi dan menangani norma sosial—menunjukkan kepentingan pemimpin dan komuniti yang berpengaruh ini terhadap kehidupan dan tingkah laku individu.

Seperti yang diterangkan oleh seorang pemimpin agama, “Alkitab tidak menentang perancangan keluarga [sukarela], kerana apabila Bible berkata, ‘Berbanyaklah, beranak cuculah, dan penuhilah bumi,’ orang mesti berpendidikan dan terlatih dengan baik, jika tidak, mereka boleh menimbulkan masalah. . Setiap pasangan mesti terlebih dahulu menilai kemampuan mereka untuk akhirnya menentukan bilangan anak yang mereka mesti ada untuk memikul tanggungjawab mereka. Oleh itu, Bible juga mengajar perancangan keluarga [sukarela].”

Program ini menimbulkan beberapa persoalan yang menggugah pemikiran tentang bagaimana peralihan norma sosial, hubungan antara perubahan tingkah laku dan peralihan norma, dan peranan orang yang mempunyai pengaruh ke atas peserta program dalam peralihan ini. Analisis lanjut sedang dijalankan untuk lebih memahami baki soalan ini. Nantikan!

 

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang melibatkan remaja dan pasangan muda dalam program perancangan keluarga, lihat artikel ini: “Bagaimanakah kita mengarusperdanakan penglibatan belia yang bermakna dalam program perancangan keluarga?

Courtney McLarnon-Silk

Pegawai Program Kanan, Institut Kesihatan Reproduktif, Universiti Georgetown

Courtney McLarnon, pegawai program kanan di Georgetown University's Gender & Health strand of the Centre of Child and Human Development, membawa hampir 10 tahun pengalaman dalam penyelidikan dan amalan dalam program pembangunan antarabangsa, penyelidikan, rangkaian dan perkongsian kapasiti, dengan fokus pada jantina , kesihatan dan keganasan. Orang asli Kanada dan dwibahasa dalam bahasa Inggeris dan Perancis, dia berminat dalam pengaturcaraan yang berkaitan dengan transformasi jantina, norma sosial dan perubahan sosial dan tingkah laku. Pengalaman negaranya termasuk India, Nepal, Tanzania, Republik Demokratik Congo dan Zimbabwe.

Natasha Mack

Penulis Sains, Penggunaan Penyelidikan, FHI 360

Natasha Mack ialah seorang penulis sains di bahagian Penggunaan Penyelidikan di FHI 360. Selepas sebelum ini bekerja sebagai penyelidik kualitatif dalam kesihatan awam antarabangsa selama lebih daripada 16 tahun, dia kini menulis tentang topik yang pernah dia selidiki: perancangan keluarga sukarela, HIV, jantina , populasi utama, pemakanan, kesihatan seksual dan reproduktif, dan belia. Mack memegang ijazah kedoktoran dalam antropologi linguistik dan budaya dari Universiti Arizona.