Taip untuk mencari

Data Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Tidak Meninggalkan Siapapun dalam Perancangan Keluarga

Memperkenalkan Alat Ekuiti Perancang Keluarga Baharu


Kami memulakan a dekad baharu perkongsian untuk perancangan keluarga—peralihan daripada FP2020 kepada FP2030 pada musim luruh ini—membina berdasarkan kemajuan yang telah kami capai sebagai komuniti daripada mercu tanda Sidang Kemuncak London 2012 mengenai Perancangan Keluarga. Di sana, pemimpin dunia berjanji untuk membolehkan 120 juta wanita dan kanak-kanak perempuan tambahan menggunakan kontraseptif moden menjelang 2020, dengan banyak komitmen negara dilaksanakan melalui Pelan Pelaksanaan Berkos untuk Perancang Keluarga. Sejak itu kami telah membuat kemajuan yang ketara. Walaupun terdapat lebih daripada 60 juta pengguna tambahan kontraseptif moden di negara-negara tumpuan FP2020 berbanding 2012, agenda kami masih belum selesai, dengan maklumat dan perkhidmatan perancangan keluarga yang berkualiti belum sampai kepada kebanyakan mereka yang paling memerlukan. Untuk menjangkau wanita, gadis dan pasangan mereka secara saksama, kita perlu tahu siapa yang menghadapi kelemahan terbesar.

Memperluaskan cara kita mengkonseptualisasikan dan mengukur ketidaksamaan dalam perancangan keluarga

Sehingga baru-baru ini, penyiasatan kami terhadap ketidaksamaan dalam perancangan keluarga terlalu tertumpu pada pengambilan kontraseptif semata-mata, dan bukannya julat komponen program yang mempengaruhi penggunaan, seperti akses kepada maklumat dan perkhidmatan, kualiti penjagaan yang baik, dll. Kebanyakan pertanyaan kami tertumpu mengenai ketidaksamaan yang dialami oleh golongan miskin, mengabaikan dimensi utama lain yang menyebabkan orang berbeza-beza dan di mana perbezaan yang tidak adil mungkin bersembunyi. Beberapa pendekatan analitikal yang canggih tidak mudah ditiru di luar ruang penyelidikan, memegang faedah terhad untuk membuat keputusan tempatan dan mereka yang melaksanakan program.

Sebagai mengiktiraf cabaran ini dan cabaran lain, projek Health Policy Plus (HP+) yang dibiayai oleh USAID telah dibangunkan alat untuk mengenal pasti ketidaksamaan dalam program perancang keluarga yang boleh digunakan di mana-mana negara dengan a Tinjauan Demografi dan Kesihatan. Secara khusus, Alat Ekuiti FP kami mengenal pasti ketidaksamaan dalam perancangan keluarga:

  • Untuk julat daripada subkumpulan yang lazimnya kurang bernasib baik
  • Untuk pelbagai komponen program perancangan keluarga
  • Dekat peringkat kebangsaan dan merentasi dan dalam setiap kawasan subnasional, penting memandangkan pembuatan keputusan semakin diturunkan

Kerja ini dibina berdasarkan konsep dan cadangan daripada yang baru-baru ini Kertas Perbincangan tentang Ekuiti untuk Perkongsian Amalan Berimpak Tinggi dan merupakan langkah awal yang penting di jalan untuk menghapuskan keadaan yang tidak adil. Panduan Perancangan Strategik mengenai ekuiti dan perancangan keluarga, yang memperincikan set penuh langkah daripada pengenalan ketidaksamaan hingga penyelesaian, akan datang.

Kes untuk alat dinamik

Alat Ekuiti FP berfungsi dengan menjalankan satu siri pengiraan statistik untuk pengguna, meneliti pengalaman tujuh kumpulan yang lazimnya kurang bernasib baik dalam lima dimensi pengaturcaraan perancangan keluarga di peringkat nasional dan subnasional. Dengan cara ini, alat ini lebih mendalam daripada penjadualan pantas, yang—sementara masih berwawasan—tidak memberitahu kami sama ada hubungan antara pembolehubah adalah penting. Penemuan dijana secara automatik dalam Microsoft Excel dengan papan tanda untuk membantu pengguna mentafsir keputusan, dengan peta dan carta yang disertakan untuk menggambarkan ketidaksamaan dengan mudah. Oleh itu, alat itu menjawab "siapa, apa, dan di mana" ketidaksamaan dalam perancangan keluarga. Tahap kekhususan ini adalah kunci untuk membimbing pembuatan keputusan nasional dan subnasional mengenai perancangan keluarga selepas 2020, termasuk keputusan mengenai:

  • Komitmen dasar dan program, seperti yang akan menjadi sebahagian daripada perkongsian FP2030, serta matlamat dalam rancangan pelaksanaan berkos
  • Mengutamakan dana terhad merentasi aktiviti program dan geografi
  • Lebih baik menyesuaikan dan mengarah aktiviti program perancangan keluarga, terutamanya di peringkat subnasional.

Kumpulan wanita yang tidak dijangka menyelinap melalui celah-celah

Dalam memuktamadkan alat, kami menggunakannya untuk Uganda, di mana kami mendapati ketidaksamaan perancangan keluarga yang berleluasa yang (1) menjejaskan pelbagai kumpulan yang kurang mendapat layanan, (2) melangkaui langkah tradisional pengambilan, dan (3) menembusi semua wilayah.

Detail from Health Policy Plus Uganda FP Equity Brief
Butiran daripada Polisi Kesihatan Plus Uganda FP Equity Brief

Penggunaan alat itu menunjukkan bahawa, di peringkat kebangsaan, beberapa kumpulan wanita yang tidak dijangka telah tergelincir melalui celah-celahnya. Strategi perancangan keluarga yang sensitif terhadap ekuiti selalunya mengarahkan perkhidmatan kepada wanita termiskin, termuda dan luar bandar—seperti dalam Pelan Pelaksanaan Berkos Perancangan Keluarga Uganda, 2015–2020. Walau bagaimanapun, analisis ini menunjukkan bahawa wanita yang kurang berpendidikan dan belum berkahwin (selain yang paling muda) adalah antara yang paling kurang bernasib baik. Walaupun terdapat tahap pertindihan antara subkumpulan ini, kegagalan menyalurkan perkhidmatan kepada kepelbagaian wanita akan menyebabkan ramai yang memerlukan. Selain itu, analisis ini menunjukkan bahawa ketidaksamaan melangkaui penggunaan sahaja kepada komponen yang sering memberi kesan kepada keputusan kami untuk menggunakan perkhidmatan—seperti akses kepada maklumat dan kualiti penjagaan. Dalam analisis ekuiti tradisional yang tertumpu pada penggunaan dan kuintil kekayaan, jurang jenis ini tidak dapat dikesan.

Harapan untuk dekad yang akan datang

Kami telah mencapai kemajuan yang menakjubkan sebagai sebuah komuniti dalam meluaskan jangkauan maklumat dan perkhidmatan perancangan keluarga berasaskan hak secara sukarela dalam tempoh lapan tahun yang lalu. Adalah menjadi harapan kami bahawa instrumen seperti Alat Ekuiti FP dapat membantu menjadikan kerja tetap lebih mudah, membantu pembuat keputusan dan kakitangan program memilih komponen yang perlu diutamakan dan di mana, dengan itu membantu mencegah wanita dan gadis daripada ketinggalan.

Kaja Jurczynska

Penasihat Teknikal Kanan, Palladium/HP+

Kaja Jurczynska ialah Penasihat Teknikal Kanan di Palladium, mengusahakan projek Health Policy Plus yang dibiayai oleh USAID. Mengkhususkan diri dalam perancangan keluarga dan demografi, Kaja menyumbang untuk menjana bukti, model dan alat baharu untuk memperkukuh pelaburan kesihatan. Baru-baru ini beliau mengetuai pasukan dalam pembangunan Alat Ekuiti Perancang Keluarga. Kaja telah menyumbang kepada perancangan keluarga dan pengaturcaraan penduduk di Nigeria selama lebih enam tahun, termasuk mengetuai salah satu projek pertama untuk menguji kesan pelaksanaan pendekatan sukarela berasaskan hak. Kaja memperoleh MSc dalam Penduduk dan Pembangunan dari London School of Economics.