Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 5 minit

Rekap Siri "Menghubungkan Perbualan": Pendekatan Responsif Remaja


Pada 4 Mac, Knowledge SUCCESS & FP2030 menganjurkan sesi pertama dalam set perbualan ketiga dalam Menghubungkan siri Perbualan, Satu Saiz Tidak Sesuai untuk Semua: Perkhidmatan Kesihatan Reproduktif Dalam Sistem Kesihatan Yang Lebih Besar Mesti Menjawab Keperluan Orang Muda yang Pelbagai. Sesi ini memberi tumpuan kepada bagaimana kita boleh beralih kepada a pendekatan responsif remaja dan mengapa pendekatan sistem kesihatan adalah penting untuk menangani keperluan kesihatan reproduktif remaja. Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris atau Perancis).

Pembesar suara pilihan:

  • Dr Valentina Baltag, Ketua Unit Jabatan Kesihatan Remaja dan Dewasa Muda Kesihatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Kanak-kanak, Remaja dan Penuaan bagi Pertubuhan Kesihatan Sedunia;
  • Ieva Berankyte, Pegawai Perhubungan untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif dan Isu Hak Termasuk HIV dan AIDS untuk Persekutuan Persatuan Pelajar Perubatan Antarabangsa; dan
  • Dr María del Carmen Calle Dávila, Naib Presiden Persatuan Kesihatan Remaja Antarabangsa di Wilayah Amerika Latin.

Pendekatan Sistem Kesihatan untuk Menangani Kesihatan Remaja

Menonton sekarang: 13:01

Dr. Baltag bermula dengan mengakui bahawa kebanyakan sumber adalah dalam sektor kesihatan, jadi kita perlu menggunakan sumber sedia ada untuk berkhidmat kepada remaja. Perbelanjaan diperuntukkan secara tidak seimbang untuk orang dewasa, yang membawa kepada terputus hubungan antara keperluan penjagaan kesihatan remaja dan jumlah yang dibelanjakan untuk mereka. Remaja mempunyai beberapa keperluan penjagaan kesihatan yang tidak dipenuhi—termasuk kesihatan mental, kesihatan seksual dan reproduktif serta penyakit berjangkit—dan pendekatan sistem kesihatan merupakan satu-satunya cara yang mampan untuk memenuhi keperluan mereka.

Dr. Maria del Carmen berkongsi pandangan dengan kumpulan tentang kerjanya di Amerika Latin dan ketidaksamaan yang dihadapi negara apabila cuba memajukan keperluan remaja. Beliau menekankan bahawa dalam perbualan tentang kesihatan remaja, kita harus memperluaskan perbincangan kita di luar perkhidmatan sahaja. Dia menyebut kepentingan juga membincangkan penentu sosial, pendidikan dan peluang yang dimiliki oleh golongan muda—ini membolehkan pendekatan lanjutan untuk meningkatkan kesihatan remaja.

Cik Berankyte membincangkan kesihatan remaja dari perspektif seorang pelajar perubatan, menekankan peranan pelajar dalam mengubah cara kita melihat remaja dalam sistem kesihatan. Beliau berkongsi bahawa pelajar sekolah perubatan boleh mendapatkan pendidikan tidak formal—contohnya menyertai usaha advokasi—yang boleh membantu pelajar memperoleh pengetahuan yang kurang dalam kurikulum tentang cara menangani keperluan penjagaan kesihatan golongan muda.

From left, clockwise: Dr. Valentina Baltag, Cate Lane (moderator), Ieva Berankyte, Dr. María del Carmen Calle Dávila
Dari kiri, mengikut arah jam: Dr. Valentina Baltag, Cate Lane (moderator), Ieva Berankyte, Dr. María del Carmen Calle Dávila

Apakah Elemen Pendekatan Sistem Responsif Remaja?

Menonton sekarang: 21:30

Dr Baltag menekankan bahawa perkhidmatan kesihatan responsif remaja hanyalah satu elemen pendekatan sistem kesihatan. Fungsi utama lain ialah:

  • Tadbir urus (sokongan daripada kementerian utama yang peka terhadap keperluan remaja apabila keputusan dibuat)
  • Pembiayaan (bagaimana sumber diagihkan)
  • Pengurusan kesihatan dan sistem maklumat (sistem yang menjejaki remaja yang berkhidmat dalam sistem kesihatan, termasuk jurang dan kualiti penjagaan)
  • Penyedia penjagaan kesihatan yang cekap remaja (dengan latihan dalam penjagaan remaja); dan
  • Penyampaian perkhidmatan (untuk menjangkau semua remaja, termasuk kumpulan yang kurang mendapat perkhidmatan).

Apabila kita menangani semua elemen ini bersama-sama, kita boleh mengatakan bahawa kita menggunakan pendekatan sistem kesihatan. Menggunakan pendekatan sistem kesihatan memastikan pembekal disokong secukupnya untuk bertindak balas terhadap keperluan remaja.

Apakah yang membolehkan negara menerapkan pemikiran komprehensif, dan adakah mereka melihat hasil kesihatan remaja yang lebih baik?

Menonton sekarang: 25:28

Dr. Maria del Carmen menjelaskan bahawa apabila mereka yang berkuasa memutuskan bahawa kesihatan remaja adalah penting, mereka kehendak meletakkan wang untuk menambah baik perkhidmatan/hasil. Dia menyeru individu untuk melihat di luar aspek klinikal dalam menyediakan penjagaan dan berfikir di luar kotak. Selain bekerja dengan pembekal, adalah penting untuk melihat kesaksamaan dan juga untuk bekerjasama dengan sektor lain (contohnya, pendidikan dan keselamatan) untuk menangani keganasan dan isu-isu lain remaja yang lebih terdedah. Beliau juga menekankan kepentingan menghormati dan kerahsiaan apabila bekerja dengan remaja. Remaja mempunyai pengetahuan dan maklumat, tetapi kita perlu berada di samping mereka dan menyokong keperluan holistik mereka—yang lebih penting sekarang semasa pandemik COVID-19.

Bagaimanakah kita boleh melibatkan sektor swasta dengan lebih baik untuk menjadi responsif remaja?

Menonton sekarang: 32:28

Cik Berankyte menyatakan bahawa apabila melihat peranan sektor swasta dalam membantu belia remaja, perlu ada cara yang lebih mudah untuk belia terlibat. Dia mengakui bahawa kebanyakan remaja tidak mempunyai sumber kewangan mereka sendiri, dan walaupun mereka mungkin ingin pergi ke sektor swasta untuk mendapatkan bantuan, kekurangan akses mereka adalah jelas. Kita perlu menggunakan pendekatan yang lebih sistematik untuk menangani populasi yang lebih terdedah.

Ruang/sudut belia khusus—adakah pendekatan ini berkesan, atau patutkah kita melihat pendekatan lain?

Menonton sekarang: 34:00

Dr. Baltag menekankan bahawa ruang/sudut belia hanya berkesan bersama-sama dengan penyediaan perkhidmatan oleh pembekal terlatih. Hanya memberikan maklumat tidak berfungsi, tetapi kami boleh mencapai hasil apabila kami menggabungkan penyediaan maklumat dengan perkhidmatan boleh diakses yang disediakan di tapak. Dr Baltag juga menyebut kepentingan pemikiran kritis dan penilaian. Sudut belia ditubuhkan dengan niat yang baik, tetapi kita perlu memastikan penilaian program untuk memastikan bahawa apa yang kita ingin capai adalah apa yang sebenarnya kita capai.

Apakah yang memudahkan kerjasama antara kementerian?

Menonton sekarang: 38:22

Dr. Maria del Carmen berkongsi beberapa pandangan daripada kerjanya di Amerika Latin mengenai kehamilan remaja. Beliau menyebut bahawa tanpa objektif yang jelas, belanjawan yang diperlukan, perubahan kepada penentu sosial kesihatan, dan advokasi berterusan untuk dasar sokongan di kalangan perubahan keutamaan kerajaan, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai.

Dr. Baltag membincangkan satu inisiatif dalam kerjanya untuk menjadikan setiap sekolah sebagai sekolah yang menggalakkan kesihatan. Melalui inisiatif ini, Dr. Baltag menyeru para menteri pendidikan untuk menekankan kesihatan dan kesejahteraan sebagai faktor utama dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Dalam perbincangan ini, semua penceramah bersetuju bahawa selalunya terdapat percanggahan antara program kesihatan sekolah dengan apa yang dilaksanakan oleh kementerian kesihatan.

Bagaimanakah kita boleh menangani isu kesihatan mental remaja dalam latihan pra perkhidmatan dalam kalangan pelajar perubatan?

Menonton sekarang: 47:10

Perbincangan ini diakhiri dengan soalan tentang kesihatan mental remaja, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Cik Berankyte menekankan bahawa dari sudut pandangan pelajar perubatan, pendekatan semasa terhadap kesihatan mental di kalangan golongan muda tidak mencukupi, dan pelajar sering mencari maklumat luar untuk mendapatkan pengetahuan ini. Di samping itu, Cik Berankyte dan Dr. Maria del Carmen bersetuju bahawa mendengar kumpulan remaja yang pelbagai membolehkan kita memenuhi keperluan kesihatan mereka dengan lebih baik. Dr. Baltag menegaskan bahawa termasuk penjagaan kesihatan remaja dalam tahun-tahun pembentukan profesional penjagaan kesihatan (contohnya, sekolah kejururawatan dan perubatan)—serta pendidikan berterusan—boleh membolehkan individu mempelajari kecekapan teras untuk menyampaikan perkhidmatan responsif remaja yang akan meningkatkan hasil kesihatan.

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Ilmu BERJAYA. Menampilkan 5 modul, dengan 4-5 perbualan setiap modul, siri ini membentangkan pandangan komprehensif mengenai topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Pembangunan Remaja dan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan 4 P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri ketiga kami, Satu Saiz Tidak Sesuai untuk Semua: Perkhidmatan Kesihatan Reproduktif Dalam Sistem Kesihatan Yang Lebih Besar Mesti Menjawab Keperluan Orang Muda yang Pelbagai, bermula pada 4 Mac dan akan terdiri daripada empat sesi. Sesi seterusnya kami akan diadakan pada 18 Mac (Bagaimanakah perkhidmatan dapat memenuhi keperluan golongan muda dengan lebih baik?), 8 April (Bagaimanakah cara melaksanakan pendekatan responsif remaja?), dan 29 April (Bagaimana sistem kesihatan kita boleh berkhidmat kepada remaja semasa mereka membesar dan berubah?). Kami berharap anda akan menyertai kami!

Ingin Terjebak dengan Modul Satu?

Modul pertama kami, yang bermula pada 15 Julai dan berjalan hingga 9 September, memberi tumpuan kepada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Penyampai—termasuk pakar daripada organisasi seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Universiti Johns Hopkins dan Universiti Georgetown—menawarkan rangka kerja untuk memahami kesihatan reproduktif remaja dan belia serta melaksanakan program yang lebih kukuh dengan dan untuk golongan muda. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca rumusan sesi untuk mengejar.

Ingin Terjebak dengan Dua Siri Perbualan Pertama?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari 15 Julai hingga 9 September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari 4 November hingga 18 Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Emily Young

Pelatih, Perancang Keluarga 2030

Emily Young ialah seorang senior semasa di Universiti Massachusetts Amherst yang mempelajari Kesihatan Awam. Kepentingannya termasuk kesihatan ibu dan anak, kematian ibu kulit hitam, dan perkauman keadilan reproduktif. Dia mempunyai pengalaman terdahulu dalam kesihatan ibu daripada latihan di Black Mamas Matter Alliance dan berharap untuk membuka kemudahan penjagaan kesihatannya sendiri untuk ibu kulit berwarna. Beliau adalah pelatih Perancang Keluarga 2030 Musim Bunga 2021, dan kini bekerja bersama pasukan melakukan penciptaan kandungan media sosial dan membantu proses peralihan 2030.