Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 11 minit

Rekap: "Pengenalan kepada Komitmen FP2030"

Elemen Kit Panduan Komitmen FP2030


Pada 24 Mac, FP2030 menjadi tuan rumah yang pertama dalam siri perbualan mengenai komitmen FP2030. Webinar ini menampilkan pengenalan dan orientasi tentang elemen baharu Kit Panduan Komitmen FP2030. Ia juga memberi peluang kepada kerajaan dan pihak berkepentingan bukan negara untuk berunding secara langsung dengan pakar tematik dan membincangkan pengalaman negara dalam proses membuat komitmen FP2030.

“Pengenalan kepada Komitmen FP2030” memulakan proses membuat komitmen FP2030. Ia menampilkan penceramah dan moderator daripada FP2030—Chonghee Hwang, Beth Schlachter, Dilly Severin, Onyinye Edeh, Guillame Debar, Mande Limbu dan Martyn Smith. Ahli panel ialah Encik Yoram Siame, Ketua Advokasi, Perancangan dan Pembangunan di Persatuan Kesihatan Gereja Zambia (CHAZ); Dr. Diego Danila, Pakar Perubatan III di Pejabat Kesihatan Keluarga Bahagian Kesihatan Wanita dan Lelaki di Jabatan Kesihatan, Republik Filipina; David Johnson, Ketua Eksekutif di Margaret Pyke Trust; dan Dr. Vik Mohan, Pengarah Kesihatan Komuniti di Blue Ventures. Anda boleh melihat rakaman di YouTube atau memuat turun slaid dari tapak web FP2030.

Selamat datang

Menonton sekarang: 2:11 – 4:00

Beth Schlachter, Pengarah Eksekutif, mengalu-alukan peserta dan mengulas tentang kepentingan komitmen terhadap perkongsian FP2030: “Komitmen adalah intipati apa yang kami lakukan. Ia adalah artikulasi keinginan semua orang dalam konteks anda sendiri, untuk meluaskan akses kepada kontraseptif, yang membawa kita semua bersama, dan benar-benar semangat yang menghidupkan perkongsian itu.” Beliau memperkenalkan Kit Alat Komitmen FP2030, dan menegaskan bahawa FP2030 akan terus memperhalusinya dalam beberapa bulan akan datang.

Gambaran Keseluruhan Kit Alat Komitmen FP2030

Menonton sekarang: 4:42 – 8:18

Dilly Severin, Pengarah Kanan, Inisiatif Global, memberikan gambaran keseluruhan tentang Kit Alat Komitmen FP2030—alat berasaskan web yang dihasilkan melalui kerjasama meluas dengan komuniti perancang keluarga global. Direka untuk kedua-dua rakan kongsi kerajaan dan bukan kerajaan, ia merupakan sumber komprehensif yang dibina berdasarkan pengajaran yang diperoleh daripada perkongsian FP2030.

Toolkit menyatakan nilai membuat komitmen FP2030, menyediakan contoh amalan terbaik untuk mengukuhkan pemilikan dan kandungan komitmen, mengesyorkan langkah untuk membuat dan melancarkan komitmen, dan mencadangkan tindakan untuk memupuk dan mengukuhkan akauntabiliti.

Dilly Severin speaks during the “Introduction to FP2030 Commitments” webinar
Dilly Severin bercakap semasa webinar "Pengenalan kepada Komitmen FP2030".

Proses membuat komitmen FP2030:

 • Mencerminkan mandat perkongsian baharu yang diterajui negara dan didorong oleh negara
 • Memastikan bahawa komitmen diumumkan pertama kali di dalam negara dan kemudian diraikan di peringkat global dan serantau
 • Menggalakkan keterangkuman, ketelusan dan akauntabiliti
 • Terus bertapak dalam data dan prinsip berasaskan hak
 • Menggalakkan penjajaran dengan rangka kerja nasional dan global

Kit Alat boleh didapati di commitments.fp2030.org.

Gambaran Keseluruhan Komitmen Kerajaan Negara

Menonton sekarang: 8:20 – 17:10

Chonghee Hwang, Pengurus Kanan, Asia dan Anglophone Afrika, Sokongan Negara, membimbing peserta melalui aspek utama panduan dalam Kit Alat dalam talian.

Mengapakah sesebuah negara perlu membuat komitmen terhadap perkongsian FP2030?

 • Untuk membantu mempercepatkan kemajuan global dalam liputan kesihatan sejagat dan matlamat pembangunan mampan (SDGs)
 • Untuk meningkatkan keterlihatan untuk usaha negara anda, dan belajar serta bertukar-tukar dengan orang lain.
 • Untuk bekerjasama dengan komuniti global yang terdiri daripada pemimpin, pakar, peguam bela dan pelaksana untuk menangani halangan kepada akses dan penggunaan kontraseptif moden.

Kit Alat itu borang komitmen kerajaan mempunyai tiga bahagian utama: 1) pernyataan visi; 2) objektif; dan 3) pendekatan akauntabiliti.

Terdapat sembilan langkah untuk dipertimbangkan dalam membuat komitmen, yang setiap daerah boleh menyesuaikan diri untuk tujuan mereka.

Chonghee Hwang speaks about the nine steps for governments to consider during the “Introduction to FP2030 Commitments” webinar
Chonghee Hwang bercakap tentang sembilan langkah yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan semasa webinar "Pengenalan kepada Komitmen FP2030".

Kit Alat juga menyediakan konteks dan cadangan tentang topik tematik utama yang akan memaklumkan pembuatan komitmen—contohnya, pembiayaan domestik; kesediaan kecemasan, tindak balas dan daya tahan; dan belia dan remaja.

Lima Langkah Pertama dalam Membuat Komitmen

Menonton sekarang: 17:11 – 22:34

Langkah Satu: Kenal pasti pemegang kepentingan utama dan cipta pelan penglibatan pemegang kepentingan

Langkah ini selalunya bermula dengan menubuhkan jawatankuasa pemandu komitmen inklusif—atau bekerjasama dengan kumpulan kerja teknikal perancangan keluarga sedia ada dengan terma rujukan yang jelas. Adalah penting untuk memasukkan input dan suara CSO dan golongan muda dalam jawatankuasa ini. Ini memupuk rasa perkongsian, ketelusan dan keterangkuman, serta mewujudkan kepercayaan, kepimpinan bersama, dan kebertanggungjawaban bersama sepanjang proses komitmen.

Langkah Kedua: Selamat membeli daripada pembuat keputusan kerajaan

Mendapatkan sokongan daripada pembuat keputusan kerajaan—terutamanya kementerian bukan kesihatan (contohnya, pendidikan)—penting secara strategik untuk pembangunan komitmen yang kukuh. Melibatkan pihak berkepentingan kerajaan di semua peringkat, dan di pelbagai kementerian, akan memastikan penyertaan mereka sepanjang penggubalan, pelancaran dan pelaksanaan komitmen. Banyak negara sudah mempunyai perkongsian antara kerajaan/rentas kementerian yang kukuh untuk keutamaan kesihatan.

Langkah Tiga: Pertimbangkan pembangunan peta jalan proses komitmen yang komprehensif

Pelan hala tuju untuk proses komitmen akan membolehkan anda mengutamakan aktiviti dengan pihak berkepentingan pembangunan untuk membimbing proses komitmen yang telus dan komprehensif negara. Ia juga membantu menentukan peranan dan tanggungjawab, dan berfungsi sebagai alat komunikasi peringkat tinggi untuk berkongsi proses dan garis masa dengan pihak berkepentingan yang berkaitan. Pertimbangkan penjujukan realistik, masa dan tahap usaha serta sumber untuk pihak berkepentingan. Penting juga untuk mempertimbangkan sebarang kawasan atau penjajaran atau komitmen tambahan—pelan peringkat kebangsaan, komitmen ICPD+25, dsb.

Kit Alat dalam talian mempunyai templat berasaskan excel untuk peta jalan komitmen.

Langkah Empat: Semak kemajuan komitmen sebelumnya

Adalah penting untuk menyemak kemajuan setakat ini untuk menentukan kejayaan utama dan bidang untuk penerokaan selanjutnya. Data dan analisis boleh didapati di Track20 dan FP2030 laman web—termasuk analisis mendalam tentang kadar kelaziman kontraseptif moden, kadar kontraseptif selepas bersalin, dan campuran kaedah kontraseptif. Komitmen dipacu data akan membantu meningkatkan ketelusan dan rasa pemilikan dalam kalangan rakan kongsi peringkat negara.

Langkah Kelima: Draf pernyataan visi dan tetapkan objektif komitmen

Langkah ini dibina berdasarkan aktiviti dalam langkah sebelumnya. Anda boleh mendapatkan panduan yang lebih terperinci dalam borang komitmen kerajaan, di tapak web Kit Alat Komitmen.

Komitmen Pelakon Bukan Negara

Menonton sekarang: 22:35 – 32:30

Dilly Severin memberikan gambaran keseluruhan komitmen FP2030 bukan kerajaan. Beliau menekankan empat jenis penglibatan untuk pihak berkepentingan bukan kerajaan:

 1. Pembuat komitmen utama nasional dan global
 2. Sebahagian daripada mekanisme akauntabiliti negara
 3. Penerima sokongan kewangan dan teknikal
 4. Pakar teknikal memberikan maklum balas mengenai aspek utama komitmen

Seperti kerajaan, terdapat sembilan langkah yang perlu dipertimbangkan oleh aktor bukan kerajaan apabila membuat komitmen.

Dilly Severin speaks about the nine steps for non-governmental actors to consider during the “Introduction to FP2030 Commitments” webinar
Dilly Severin bercakap tentang sembilan langkah untuk dipertimbangkan oleh pelakon bukan kerajaan semasa webinar "Pengenalan kepada Komitmen FP2030"

Akauntabiliti dijalin sepanjang panduan komitmen untuk pembuat komitmen kerajaan dan bukan kerajaan. Dua tonggak pendekatan akauntabiliti ini ialah: pemantauan kemajuan tahunan (tertumpu kepada pelaporan diri tahunan yang diperkemas) dan peluang untuk belajar (memudahkan peluang berterusan untuk pembuat komitmen untuk belajar daripada satu sama lain). Metrik utama dalam laporan diri adalah kuantitatif dan kualitatif.

FP2030 juga sedang bekerjasama dengan Yayasan Keluarga Kaiser untuk menyediakan panduan untuk kerajaan penderma. FP2030 mengesyorkan agar penderma mewujudkan garis dasar yang mewakili bantuan SRH semasa mereka—termasuk perancangan keluarga. Mereka menggalakkan penderma untuk menyampaikan jumlah dan tempoh masa untuk pembiayaan SRH, dan spesifik mengenai pembiayaan (negara keutamaan, populasi, kawasan program, dll.).

Perbincangan Panel

Menonton sekarang: 30:56 – 1:09:20

Onyinye Edeh, Pegawai, Anglophone Afrika dan Chonghee Hwang menyederhanakan perbincangan dengan ahli panel kerajaan dan bukan kerajaan, yang memberikan pandangan untuk memaklumkan proses komitmen. Penceramah yang diketengahkan ialah:

 • Encik Yoram Siame, Ketua Advokasi, Perancangan dan Pembangunan di Persatuan Kesihatan Gereja Zambia (CHAZ);
 • Dr. Diego Danila, Pakar Perubatan III di Pejabat Kesihatan Keluarga Bahagian Kesihatan Wanita dan Lelaki di Jabatan Kesihatan, Republik Filipina;
 • Encik David Johnson, Ketua Eksekutif di Margaret Pyke Trust; dan
 • Dr Vik Mohan, Pengarah Kesihatan Komuniti di Blue Ventures.

Di bawah ialah ringkasan soalan dan jawapan (perhatikan bahawa ini bukan transkripsi sebenar).

Soalan untuk Encik Yoram Siame: Sebagai wakil masyarakat sivil, bolehkah anda berkongsi perspektif anda tentang proses komitmen setakat ini di Zambia—khususnya, aktiviti-aktiviti CSO telah menjadi sebahagian daripadanya, dan bagaimana proses itu inklusif setakat ini?

Encik Yoram Siame: Apabila membangunkan Pelan Pelaksanaan Berkos (CIP) baharu Zambia—yang telah siap pada Disember 2020—adalah logik bahawa komitmen FP2030 adalah langkah seterusnya. Mereka juga melihat kembali CIP sebelumnya, dan memikirkan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Semasa bengkel untuk membangunkan komitmen baharu, mereka bertanya, "Bagaimanakah proses komitmen boleh membantu kami mencapai matlamat kami untuk tempoh 2012-2026?" Pihak berkepentingan Zambia melihat komitmen FP2030 sebagai pemboleh kritikal untuk pencapaian CIP Zambia.

Soalan untuk Dr Diego Danila: Kami difahamkan Jabatan Kesihatan di Filipina sedang giat merancang kerjasama dengan Jabatan Pendidikan, memfokuskan kepada populasi belia dan remaja di negara ini. Bolehkah anda berkongsi lebih lanjut mengenai program ini dengan kami?

Dr Diego Danila: Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pendidikan bekerjasama pada sidang kemuncak yang dikenali sebagai "Kapit Kamay" (atau "berpegangan tangan bersama"), di mana mereka menumpukan pada matlamat bersama untuk mengurangkan kehamilan remaja di Filipina. Kira-kira 500 pihak berkepentingan menghadiri sidang kemuncak itu, yang menekankan tindakan pelbagai sektor, pilihan termaklum dan tingkah laku yang sihat. Bersama FP2020, pihak berkepentingan mengeluarkan Deklarasi 2019 Mengenai Menangani Isu Pendidikan, Kesihatan dan Pembangunan Kehamilan Awal. Inisiatif bersama ini menangani pemecahan program kesihatan remaja dan memajukan promosi SRH dalam kalangan remaja. Langkah seterusnya perkongsian ini termasuk meningkatkan perkhidmatan mesra belia, menjamin pendidikan untuk semua pelajar (terutamanya perempuan), dan menggunakan media untuk mempromosikan mesej utama yang membantu mencegah kehamilan remaja.

Soalan kepada David Johnson, Margaret Pyke Trust: Apakah nilai kepada anda dalam melibatkan diri dalam perkongsian perancangan keluarga seperti FP2030? Apakah amalan terbaik yang boleh anda kongsi daripada melibatkan diri dengan pelakon dalam sektor lain mengenai komitmen perancangan keluarga?

David Johnson: Margaret Pyke Trust melakukan banyak kerja perancangan keluarga tradisional, selain bekerja dalam pemuliharaan dan iklim. Terdapat empat amalan terbaik yang berkaitan dengan kerjasama rentas sektor:

 1. Berfikiran terbuka. Organisasi pemuliharaan dan iklim juga berminat dengan komuniti mereka, tetapi mungkin tidak semestinya tahu apa yang perlu dilakukan dari perspektif kesihatan. Kita boleh membina pakatan perancangan keluarga.
 2. Kongsi data yang berkaitan. Sektor pemuliharaan dan iklim sangat dipacu oleh data, begitu juga dengan sektor perancangan keluarga. Kita perlu memastikan kita menggunakan pengetahuan kita untuk meyakinkan mereka untuk bekerja dengan kita dengan lebih berkesan.
 3. Fikirkan bahasa kita. Sektor perancangan keluarga menggunakan banyak akronim, begitu juga dengan sektor pemuliharaan dan iklim—kita mungkin tidak biasa dengan istilah masing-masing. Kita perlu belajar tentang bahasa sektor lain untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan.
 4. Bersikap positif tanpa henti. Menghapuskan halangan kepada perancangan keluarga adalah penting dan perkara yang betul untuk dilakukan. Ia memajukan SDG. Kita tidak seharusnya meminta maaf atau berfikir bahawa perancangan keluarga terlalu kontroversi untuk dibincangkan—ia adalah perkara yang betul untuk dilakukan.

Soalan kepada David Johnson, Margaret Pyke Trust: FP2030 menggalakkan kumpulan bukan kerajaan untuk menyelaraskan dengan dasar kerajaan jika berkaitan, tetapi juga mengalu-alukan komitmen diskret bukan kerajaan yang melangkaui komitmen kerajaan ini. Bagaimanakah ini memaklumkan pendekatan anda terhadap FP2030?

David Johnson: Mereka sudah mula memikirkan komitmen baharu mereka. Ia akan memberi lebih tumpuan kepada perkongsian dan pengaruh orang lain—termasuk rakan kongsi iklim dan biodiversiti—untuk menghapuskan halangan kepada perancangan keluarga. Bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan kebangsaan boleh membantu menggalakkan kerajaan untuk memenuhi komitmen mereka dan bahkan melampaui komitmen mereka. Satu perkara yang FP2020 telah membantu mereka ialah analisis rancangan negara di bawah Konvensyen Kepelbagaian Biologi bagi 69 negara tumpuan FP2020. Sebilangan besar rancangan nasional ini, yang disediakan oleh kementerian alam sekitar, menyedari bahawa pertumbuhan penduduk adalah ancaman kepada kepelbagaian biologi—tetapi mereka tidak meneruskan usaha untuk menghapuskan halangan kepada perancangan keluarga. Mereka bekerja dalam perkongsian dengan orang lain, untuk mendapatkan bahasa perancang keluarga dan perubahan dasar ke dalam rancangan ini, untuk berusaha memajukan matlamat perancangan keluarga.

Soalan kepada Dr. Vik Mohan, Pengarah Kesihatan Komuniti di Blue Ventures: Apakah nilai kepada anda dalam melibatkan diri dalam perkongsian perancangan keluarga seperti FP2030? Apakah amalan terbaik yang boleh anda kongsi daripada melibatkan diri dengan pelakon dalam sektor lain mengenai komitmen perancangan keluarga?

Dr Vik Mohan: Blue Ventures ialah organisasi pemuliharaan marin, dengan pengalaman selama 15 tahun menyepadukan perkhidmatan perancangan keluarga ke dalam kerja mereka. Menangani perancangan keluarga adalah penting dengan sendirinya, dan juga membawa kepada kerja pemuliharaan marin yang lebih besar, lebih inklusif dan lebih komprehensif. Blue Ventures teruja untuk menjadi sebahagian daripada pergerakan global ini untuk menyokong akses global kepada perancangan keluarga—terutamanya antara yang paling sukar dicapai. Sebagai rakan pemuliharaan marin, penglibatan dengan FP2030 memberikan kita keterlihatan dan kredibiliti sebagai pelakon dalam arena perancangan keluarga. Mereka boleh menyatakan dengan jelas nilai tambah mereka—mencapai beberapa komuniti yang paling sukar dicapai di kawasan yang mempunyai biodiversiti tinggi. Amalan terbaik bermula dengan pemahaman bahawa kita memerlukan pendekatan holistik pelbagai sektor untuk menangani beberapa masalah paling mendesak di dunia. Kita perlu memahami, menghargai dan menghargai sumbangan orang ramai daripada pelbagai sektor. Perkongsian ini boleh mewujudkan menang-menang untuk komuniti.

Soalan kepada Dr. Vik Mohan, Pengarah Kesihatan Komuniti di Blue Ventures: FP2030 menggalakkan kumpulan bukan kerajaan untuk menyelaraskan dengan dasar kerajaan jika relevan, tetapi juga mengalu-alukan komitmen diskret bukan kerajaan yang melangkaui komitmen kerajaan ini. Bagaimanakah ini memaklumkan pendekatan anda terhadap FP2030?

Dr Vik Mohan: Mereka sedikit terdiam dalam pendekatan membuat komitmen untuk FP2020. Kini, cara pemikiran bersepadu di bawah FP2030 ini membolehkan kami berpeluang untuk menyepadukan sepenuhnya komitmen kami ke dalam komitmen dan respons peringkat kebangsaan dan serantau. Ini akan membolehkan pemahaman yang lebih baik tentang landskap komitmen dan respons yang diselaraskan dengan lebih baik daripada pembuat komitmen untuk memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan. Ia juga akan membantu menyatakan nilai tambah pembuat komitmen seperti Blue Ventures.

Soalan kepada semua ahli panel: Apakah nasihat untuk dikongsi dengan orang lain yang memulakan proses komitmen semula mereka kepada FP2030?

Encik Yoram Siame: Terdapat kecenderungan untuk ramai orang menunggu kerajaan untuk menggariskan proses untuk komitmen semula. Beliau mengesyorkan pendekatan yang lebih proaktif—malah merangka pelan hala tuju dan membawanya kepada kerajaan, dan memasukkan kos jika boleh. Ini akan membantu memastikan organisasi yang lebih kecil boleh mengambil bahagian dalam proses komitmen semula.

Dr Diego Danila: Anda perlu menunjukkan kepada pihak berkepentingan—terutama kerajaan—peta jalan. Kita perlu menunjukkan kepada kerajaan bahawa jika kita melabur untuk mencegah kehamilan remaja, kita akan mempunyai generasi wanita yang berpendidikan tinggi yang mampu menyumbang kepada ekonomi.

Encik David Johnson: Mereka belum menyelesaikan proses itu lagi, tetapi apa yang mereka mungkin lakukan ialah mengikat mereka rapat dengan FP2030 untuk melakukan lebih daripada yang mereka lakukan sebaliknya. Kami akan merangka komitmen kami dengan cara yang kami terus memperoleh manfaat persatuan dengan FP2030 untuk menguatkan semua suara kami.

Dr Vik Mohan: Bagaimanakah kita dapat memastikan semua orang mendapat manfaat daripada FP2030 dan tiada siapa yang ketinggalan? Mencapai batu terakhir (atau yang paling sukar untuk dicapai) adalah sangat penting. Kita perlu berfikir secara kreatif dan bekerjasama dengan rakan kongsi bukan tradisional untuk mencapai mereka yang berada di peringkat terakhir (iaitu, yang paling sukar dicapai).

Onyinye Edeh mengakhiri perbincangan dengan meringkaskan jawapan mereka: “Berfikir secara kreatif, berfikir secara kolaboratif, dan bersikap proaktif.

Soalan Peserta

Onyinye Edeh mengemukakan soalan daripada peserta kepada kakitangan FP2030 serta peserta panel. Di bawah ialah ringkasan soalan dan jawapan (perhatikan bahawa ini bukan transkripsi sebenar).

Menonton sekarang: 1:09:20 – 1:28:09

Bilakah komitmen saya perlu dibangunkan dan dilancarkan? Adakah terdapat tarikh akhir untuk komitmen?

Guillaume Debar, Perunding, FP2030: Tiada tarikh akhir untuk membangun dan melancarkan komitmen. Komitmen FP2030 telah diterima mulai akhir Januari 2021. Komitmen akan diumumkan di dalam negara. Rakan kongsi bukan negara digalakkan untuk meneroka peluang untuk mengumumkan komitmen mereka seiring dengan komitmen kerajaan.

Apabila kerajaan telah melancarkan secara tempatan, apakah saluran, persidangan, platform atau perhimpunan lain untuk mendapat pengiktirafan atas usaha mereka? Dan adakah ini terbuka kepada kerajaan penderma dan pelakon bukan negara juga?

Dilly Severin, FP2030: FP2030 mempunyai banyak rancangan untuk menguatkan komitmen yang dilancarkan secara nasional. Mereka menyasarkan beberapa acara dan peristiwa penting sepanjang 2021 untuk meraikan komitmen secara berterusan. Mereka berharap untuk meraikan komitmen kerajaan di samping komitmen bukan kerajaan juga.

Adakah keperluan untuk mempunyai Pelan Pelaksanaan Berkos (CIP) sebelum membangunkan komitmen FP2030—seperti yang dilakukan di Zambia?

Guillaume Debar, FP2030: Tidak, bukan keperluan untuk mempunyai CIP sebelum membangunkan komitmen semula kepada FP2030. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa komitmen sepatutnya sejajar dengan CIP anda (jika wujud) atau rangka kerja global atau nasional yang lain.

Martyn Smith, Pengarah Urusan, FP2030: CIP boleh membantu menetapkan haluan untuk komitmen anda, tetapi kebanyakan pembuat komitmen baharu tidak akan mempunyai CIP.

Encik Yoram Siame: Setelah terlibat dengan kedua-dua negara dengan dan tanpa CIP, adalah jelas bahawa negara yang mempunyai CIP telah mendapat manfaat dari segi advokasi dan akauntabiliti. Sebagai masyarakat sivil, adalah penting untuk mendesak negara anda membangunkan CIP, jika ia belum wujud.

Apakah cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua jabatan di Filipina dalam perbualan ini tentang komitmen baharu?

Dr Diego Danila: Mereka telah pun bekerjasama. Pendidikan memainkan faktor dalam mencegah kehamilan remaja. Dari segi perkongsian, tidak ada masalah bekerja dengan Jabatan Pendidikan.

Adakah terdapat mekanisme pelaporan dan akauntabiliti selepas komitmen dilancarkan?

Mande Limbu, Pengurus Kanan, Advokasi dan Penglibatan Masyarakat Sivil, FP2030: Akauntabiliti adalah teras kepada proses komitmen. FP2030 sedang mewujudkan proses membuat komitmen yang teguh yang mengukuhkan peranan masyarakat sivil, termasuk rakan kongsi belia. Mereka meminta negara untuk berkongsi rangka kerja akauntabiliti mereka sebagai sebahagian daripada komitmen mereka (dalam borang komitmen). Dalam panduan ini, mereka telah memasukkan garis panduan dan elemen utama yang boleh diterima pakai oleh negara. Ini akan membantu dengan menjejaki komitmen, bergantung pada konteks negara. Negara boleh mereka bentuk mekanisme baharu atau mengukuhkan mekanisme sedia ada—dan diharapkan dapat berkembang ke peringkat sub-nasional dan juga menjejaki komitmen lain, seperti ICPD+25, GFF dan lain-lain. FP2030 akan memudahkan waktu pejabat untuk memberikan sokongan dengan akauntabiliti.

Dengan kesan pandemik COVID-19, adakah kita meramalkan pemain baharu akan menyertai rakan kongsi teras dalam menangani kerja komitmen FP2030, dan bagaimanakah kita semua akan bergerak ke arah akauntabiliti bersama untuk komitmen FP2030?

Dilly Severin, FP2030: Tiada garis masa yang ditetapkan untuk komitmen kepada perkongsian FP2030. Salah satu sebab utama untuk ini adalah realiti COVID-19. Terdapat persekitaran yang sangat berbeza sekarang untuk membuat komitmen. Satu matlamat utama perkongsian FP2030 adalah untuk mengeratkan hubungan dengan sektor lain, selaras dengan SDG dan Agenda Liputan Kesihatan Sejagat. Model ikut serta baharu untuk perkongsian itu bertujuan untuk menggalakkan kerajaan baharu dan jenis NGO baharu membuat komitmen.

Mande Limbu: Mereka sedang berusaha untuk memastikan penyertaan rakan kongsi masyarakat sivil. Sebelum ini, proses itu sebahagian besarnya didorong oleh kerajaan. Kali ini, FP2030 cuba memanfaatkan sokongan untuk masyarakat sivil dan pusat tumpuan belia. Semua rakan kongsi—termasuk mereka di peringkat nasional dan sub-nasional—digalakkan untuk terlibat pada semua peringkat proses.

Ada satu Bahagian Soalan Lazim dalam bahagian Komitmen di laman web FP2030; soalan dan jawapan baharu akan ditambah di sana dari semasa ke semasa. Anda juga boleh menghantar soalan dan pertanyaan melalui e-mel kepada commitments@fp2030.org.

Penutup

Martyn Smith menutup webinar dengan menonjolkan komitmen serba baharu bimbingan untuk remaja dan remaja. Panduan kecemasan dan panduan ketahanan, serta panduan tematik selanjutnya, juga akan datang tidak lama lagi.

Terlepas sesi ini? Tonton Rakaman

Adakah anda terlepas sesi ini? Awak boleh tonton rakaman webinar dan muat turun slaid di laman web FP2030. Juga, sila sertai webinar FP2030 akan datang mengenai panduan tematik, akan datang tidak lama lagi (anda boleh langgan Kemas Kini FP2030 untuk menerima lebih banyak maklumat webinar dan berita FP2030 lain). Jika anda menikmati siaran ini, anda mungkin juga menyukai siaran ini siaran imbasan webinar yang melibatkan FP2030.

Sarah V. Harlan

Ketua Pasukan Perkongsian, KEJAYAAN Pengetahuan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Sarah V. Harlan, MPH, telah menjadi juara kesihatan reproduktif global dan perancangan keluarga selama lebih dua dekad. Beliau kini merupakan ketua pasukan perkongsian untuk projek Knowledge SUCCESS di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Minat teknikal khusus beliau termasuk Penduduk, Kesihatan dan Persekitaran (PHE) dan meningkatkan akses kepada kaedah kontraseptif yang bertindak lebih lama. Beliau mengetuai podcast Inside the FP Story dan merupakan pengasas bersama inisiatif penceritaan Suara Perancang Keluarga (2015-2020). Beliau juga merupakan pengarang bersama beberapa panduan cara, termasuk Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global.

20.9K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial