Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 4 minit

Advokasi Vasektomi: Masanya sekarang

Meningkatkan hasil kesihatan reproduktif dengan meningkatkan akses kepada vasektomi


Vasektomi ialah kaedah kontraseptif yang selamat dan berkesan yang menawarkan faedah untuk individu dan pasangan heteroseksual yang tahu bahawa mereka tidak mahu mempunyai anak—atau lebih. mengikut TINDAKAN terobosan, projek yang dibiayai USAID yang membangunkan dan menguji alat baharu untuk perubahan sosial dan tingkah laku dalam perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif, meningkatkan akses kepada vasektomi akan meningkatkan pilihan kaedah, meningkatkan perancangan keluarga dan hasil kesihatan reproduktif, dan menggalakkan kesaksamaan jantina dengan menyediakan peluang untuk lelaki untuk berkongsi tanggungjawab untuk pembiakan.

Jam semakin pantas menuju ke tahun 2030, tahun yang kami tetapkan dengan cita-cita tinggi untuk mencapai Matlamat Pembangunan Mampan (SDG). Kunci kepada pencapaian SDG ialah merealisasikan akses universal kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan seksual dan reproduktif. Pelaburan yang disengajakan dan mampan dalam perkhidmatan perancangan keluarga adalah kritikal dalam persamaan ini. Salah satu prinsip panduan wawasan FP2030 ialah pemerkasaan wanita dan kanak-kanak perempuan serta melibatkan lelaki dan lelaki. Visi tersebut menetapkan: “Inklusi lelaki yang positif diperlukan untuk benar-benar mengubah normalisasi perancangan keluarga dan pada masa yang sama berkongsi beban keputusan dan implikasi perancangan keluarga. Itu mesti berlaku seiring dengan pemerkasaan wanita dan gadis untuk mewujudkan ekuiti sebenar.”

Penyertaan lelaki dalam perancangan keluarga

Penerbitan USAID 2018 Pertimbangan Penting untuk Melibatkan Lelaki dan Lelaki untuk Hasil Perancangan Keluarga yang Lebih Baik (dari Pejabat Penduduk dan Kesihatan Reproduktif) menerangkan kemungkinan peranan lelaki dan lelaki dalam perancangan keluarga sebagai pengguna, rakan kongsi yang menyokong, atau agen perubahan:

  • Pengguna apabila mereka menggunakan kaedah kontraseptif moden yang dikawal lelaki (cth, kondom dan vasektomi) atau kaedah kontraseptif moden koperasi yang memerlukan penyertaan aktif daripada kedua-dua pasangan (cth, Kaedah Hari Standard).”
Detail from cover image of USAID’s “Essential Considerations for Engaging Men and Boys for Improved Family Planning Outcomes.” Image credit: Mubeen Siddiqui/MCPS
Perincian daripada imej muka depan USAID "Pertimbangan Penting untuk Melibatkan Lelaki dan Lelaki untuk Hasil Perancangan Keluarga yang Lebih Baik." Kredit imej: Mubeen Siddiqui/MCPS
  • Rakan kongsi yang menyokong apabila mereka mempunyai kesan positif terhadap pilihan perancangan keluarga dan penggunaan kontraseptif pasangan mereka melalui peningkatan komunikasi pasangan dan kesaksamaan, membuat keputusan bersama, peruntukan sumber untuk perkhidmatan perancangan keluarga dan/atau sokongan untuk penggunaan berterusan.”
  • Agen perubahan apabila mereka menggunakan modal sosial, status atau kuasa mereka untuk mengambil tindakan awam di luar hubungan seksual intim mereka untuk menangani halangan kepada FP dan kontraseptif, terutamanya yang berkaitan dengan norma dan ketidaksamaan jantina yang berbahaya. Tindakan awam mesti dilakukan dengan kerjasama wanita dan kumpulan wanita, dan mungkin termasuk perbincangan dan advokasi untuk mempengaruhi ahli keluarga dan komuniti, rakan sebaya dan pemimpin agama dan dasar untuk menggalakkan kesaksamaan gender.”

Vasektomi tidak tersedia secara meluas, kekurangan dana, dan kurang digunakan

“Kami telah mencapai kemajuan sejak beberapa dekad lalu dalam melibatkan lelaki dan lelaki sebagai rakan kongsi yang menyokong dan agen perubahan,” kata Olivia Carlson, Pegawai Program untuk Projek TINDAKAN Terobosan, "tetapi kurang tumpuan telah dibayar untuk melibatkan lelaki sebagai perancangan keluarga pengguna.” Carlson mengatakan bahawa vasektomi menggalakkan peranan lelaki sebagai rakan kongsi yang prihatin dengan membenarkan lelaki berkongsi tanggungjawab untuk pembiakan, dan peningkatan akses kepada vasektomi akan memberi manfaat kepada kedua-dua individu dan pasangan.

Bagaimanapun, dia menambah bahawa—walaupun peranannya yang kritikal dalam memastikan pemilihan kaedah, meningkatkan kesaksamaan jantina dan meningkatkan hasil kesihatan reproduktif—vasektomi tidak tersedia secara meluas, kekurangan dana dan kurang digunakan. Data yang tersedia menunjukkan bahawa di kira-kira dua pertiga daripada negara FP2030, kurang daripada 20% penduduk mempunyai akses kepada vasektomi.

Sumber advokasi vasektomi

Projek TINDAKAN Terobosan membangunkan dua sumber untuk meningkatkan sokongan untuk vasektomi. Yang pertama, Kurang Dana dan Kurang Digunakan: Hujah untuk Advokasi Vasektomi untuk Memperbaik Pilihan Kaedah, dibina daripada ulasan literatur sedia ada dan bukti mengenai pengaturcaraan vasektomi dan "menunjukkan mengapa sekarang adalah masa untuk meletakkan vasektomi dalam agenda pelakon global dan pembuat keputusan negara," kata Carlson. Ia menyerlahkan peranan kritikal vasektomi dalam pengaturcaraan perancangan keluarga, mencadangkan beberapa matlamat untuk pertimbangan peguam bela, dan termasuk sumber terperinci yang boleh digunakan oleh peguam bela untuk mencapai matlamat ini.

Sumber kedua, iaitu Rangka Kerja Mesej Vasektomi, membantu penyokong untuk bersedia untuk perbualan dengan badan penyelaras, penderma, dan pembuat keputusan negara berpendapatan rendah dan sederhana untuk meningkatkan sokongan bagi kemasukan vasektomi dalam perancangan keluarga dan pembiayaan kesihatan reproduktif, strategi nasional dan program. Rangka kerja menyediakan panduan tentang mesej utama untuk digunakan dengan pihak berkepentingan yang mungkin mempunyai pelbagai matlamat, kekangan, pengalaman sejarah dengan program vasektomi, dan sikap serta kepercayaan tentang faedah vasektomi dalam program perancangan keluarga.

"Kami berharap bahan-bahan ini akan membawa kepada peningkatan pembiayaan dan sokongan untuk kemasukan vasektomi dalam perancangan keluarga dan program kesihatan reproduktif dan strategi nasional," kata Carlson. Di luar membangunkan sumber tertentu ini, TINDAKAN Terobosan telah menghasilkan dan menyumbang kepada beberapa bahan yang akan membantu organisasi mereka bentuk dan melaksanakan program vasektomi, seperti Alat advokasi Memajukan Penglibatan Lelaki. TINDAKAN Terobosan juga membantu dengan penyebaran Kumpulan Kerja Jantina Antara Agensi Perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk melibatkan lelaki dan lelaki.

Halangan

Carlson, bagaimanapun, memahami bahawa peningkatan sokongan untuk kemasukan vasektomi dalam perancangan keluarga dan program kesihatan reproduktif mempunyai cabarannya. "Salah satu halangan utama ialah mengubah tanggapan salah yang meluas bahawa program vasektomi sebelum ini tidak berjaya dan terdapat sedikit permintaan untuk vasektomi, sedangkan, sebenarnya, banyak program vasektomi yang lalu menunjukkan tanda-tanda kejayaan sebelum pembiayaan kehabisan atau projek itu tamat," katanya. berkata.

Di Brazil, sebagai contoh, data daripada enam minggu kempen media massa di tiga bandar (São Paulo, Fortaleza dan Salvador) menunjukkan bahawa purata bilangan vasektomi bulanan meningkat sebanyak 108% di Fortaleza, sebanyak 59% di Salvador, dan sebanyak 82% di São Paulo, manakala Rwanda berjaya merintis program vasektomi tanpa pisau bedah.

Selanjutnya, trend demografi menunjukkan bahawa pasangan mempunyai lebih sedikit anak dan menamatkan melahirkan anak pada usia yang lebih muda, bermakna permintaan untuk kaedah kekal berkemungkinan meningkat. Sebagai satu daripada dua kaedah kekal, vasektomi harus menjadi pilihan untuk semua individu dan pasangan yang tidak mahu mempunyai anak atau lebih.

Seruan untuk bertindak

Meningkatkan akses kepada vasektomi akan meningkatkan pilihan kaedah, meningkatkan hasil kesihatan reproduktif, mengurangkan ketidaksamaan jantina dengan membolehkan penyertaan lelaki dalam perancangan keluarga, dan mengurangkan kos sistem kesihatan. Perbincangan berterusan tentang perancangan keluarga dalam dekad yang akan datang memberi peluang kepada kita untuk meletakkan vasektomi dalam agenda pelakon global dan pembuat keputusan negara.

Brian Mutebi, MSc

Penulis Penyumbang

Brian Mutebi ialah seorang wartawan yang memenangi anugerah, pakar komunikasi pembangunan dan pejuang hak wanita dengan pengalaman menulis dan dokumentasi yang mantap selama 17 tahun tentang jantina, kesihatan dan hak wanita, serta pembangunan untuk media nasional dan antarabangsa, organisasi masyarakat sivil dan agensi PBB. Institut Kependudukan dan Kesihatan Reproduktif Bill & Melinda Gates menamakan beliau sebagai salah seorang daripada "120 Bawah 40: Generasi Baharu Pemimpin Perancang Keluarga" atas kekuatan kewartawanan dan advokasi medianya mengenai perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif. Beliau ialah penerima Anugerah Belia Keadilan Gender 2017 di Afrika. Pada 2018, Mutebi telah dimasukkan dalam senarai berprestij Afrika "100 Orang Muda Afrika Paling Berpengaruh." Mutebi memegang ijazah sarjana dalam Pengajian Gender dari Makerere University dan MSc dalam Dasar dan Pengaturcaraan Kesihatan Seksual dan Reproduktif dari London School of Hygiene & Tropical Medicine.