Taip untuk mencari

Soal Jawab Waktu membaca: 5 minit

Data adalah kunci untuk membuat keputusan berasaskan bukti yang mantap


Untuk membuat keputusan berasaskan bukti yang mantap, data dan statistik adalah penting. Untuk memastikan perancangan yang betul dalam kesihatan reproduktif, ketepatan dan ketersediaan data ini tidak boleh terlalu ditekankan. Kami bercakap dengan Samuel Dupre, seorang ahli statistik dengan Program Antarabangsa Biro Banci AS, dan Mitali Sen, Ketua Bantuan Teknikal dan Pembinaan Kapasiti Program Antarabangsa, yang menjelaskan cara Biro Banci AS menyokong pengumpulan data tentang kesihatan reproduktif.

Soalan Lilian: Dari pandangan mata, apakah kerja yang dilakukan oleh Biro Banci AS di luar tinjauan biasa yang kami fikirkan berlaku di Amerika Syarikat?

Jawapan Samuel dan Mitali: Kami membantu negara melalui keseluruhan proses banci, membantu mereka terutamanya semasa banci mereka. Kami juga membantu negara menjalankan banci itu sendiri; kami menghantar pakar untuk melatih mereka mengumpul data. Kami membantu pejabat perangkaan kebangsaan (NSO) dengan membantu memproses dan menganalisis data sebagai persediaan untuk dikeluarkan. Kami membantu membina kapasiti statistik, tetapi juga membantu dengan latihan dalam kemahiran insaniah dalam sistem nasional negara tersebut. Kami berada di Cawangan Bantuan Teknikal dan Pembinaan Kapasiti. Kumpulan kami memberi tumpuan kepada menyediakan latihan, biasanya secara peribadi di negara tuan rumah, mengenai pelbagai aspek yang berkaitan dengan banci. Kami menawarkan bantuan teknikal dan pembinaan kapasiti. Kami juga mempunyai pasukan yang pakar dalam analisis demografi, dan pasukan yang membantu negara melakukan analisis mendalam tentang isu kesihatan reproduktif, kesuburan, kematian dan migrasi, antara topik lain.

Soalan: Apakah cara komuniti perancang keluarga dan kesihatan reproduktif boleh bekerjasama dengan anda dan mengakses data banci yang anda kumpulkan?

Jawapan: Perkara utama yang boleh dilakukan oleh pertubuhan bukan kerajaan tempatan dan antarabangsa untuk menyokong pengeluaran dan penggunaan data ini adalah untuk membina kapasiti NSO. Apa yang perlu dilakukan oleh komuniti antarabangsa ialah membantu membina kebolehan organisasi ini, baik dari segi keupayaan pengumpulan data dan keupayaan untuk mencari cerita yang menarik dalam data yang boleh menarik minat orang ramai.

Soalan: Apakah yang anda katakan adalah kaitan antara data banci dan campur tangan kesihatan? Dan bagaimanakah kerajaan boleh memanfaatkan data banci penduduk untuk memastikan perancangan yang betul dalam sektor kesihatan, terutamanya dalam kesihatan reproduktif?

Jawapan: Banci adalah satu-satunya masa negara mengumpul maklumat mengenai penduduknya sehingga ke peringkat geografi yang paling rendah. Nombor penduduk yang diasingkan mengikut umur dan jantina di pelbagai peringkat pentadbiran (seperti bandar, majlis perbandaran, pekan dan kampung) kemudiannya digunakan untuk menilai saiz populasi yang perlu diberi perkhidmatan oleh kawasan pentadbiran, menentukan bilangan klinik kesihatan yang diperlukan, kakitangan perubatan diperlukan untuk berkhidmat kepada masyarakat, mengira penunjuk seperti kematian, kematian kanak-kanak dan ibu, dan untuk mewujudkan rangka persampelan untuk semua tinjauan kesihatan antara dua banci supaya hasilnya mewakili populasi.

Soalan: Apakah yang berkesan dalam mewujudkan perhubungan dan memupuk kerjasama dengan rakan kongsi anda?

Jawapan: Memahami peranan kita dalam proses itu. Kami berusaha untuk membina kapasiti dan keupayaan sistem nasional ini untuk menghasilkan data yang boleh dipercayai yang berdasarkan keputusan kesihatan awam. Kami melakukan ini dengan cara yang terhormat. Kami membawa pengalaman berdekad-dekad kepada topik banci negara dan kami mahir dalam apa yang kami lakukan. Kami melakukan segala yang kami mampu untuk mendapatkan kepercayaan rakan kongsi kami. Kami menyedari keperluan privasi data yang kami berurusan. Anda boleh, sebagai contoh, mencari sedikit keseronokan semasa membuat beberapa data kesihatan reproduktif terbuka manakala privasi orang ramai perlu dihormati. Dalam kes ini, kami menawarkan pembinaan kapasiti kepada negara-negara ini, untuk membolehkan mereka memahami keseimbangan antara privasi data dan keperluan untuk mendedahkannya kepada umum.

"Kami berusaha untuk membina kapasiti dan keupayaan sistem nasional ini untuk menghasilkan data yang boleh dipercayai yang berdasarkan keputusan kesihatan awam."

Soalan: Bagaimanakah pasukan anda telah menyesuaikan aktiviti dan prosedur tertentu berdasarkan cabaran perjalanan yang berkaitan dengan COVID-19?

Jawapan: Ia sangat besar. Biasanya, kebanyakan kerja kami adalah antarabangsa. Kami biasanya pergi untuk perjalanan latihan, dan kami terpaksa membatalkan beberapa daripadanya. Kami telah menyesuaikan diri untuk melakukan latihan jarak jauh pada Zoom dan Skype. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, kami telah memikirkan, sebagai contoh, perkara yang perlu dilakukan di negara yang internet mereka tidak boleh membenarkan perkongsian skrin dan cara menangani situasi di mana peserta beroperasi dari tempat liputan mudah alih. Ia telah menjadi pengalaman pembelajaran, tetapi kami sedang memikirkan bagaimana kami boleh meneruskannya.

Soalan: Apakah antara trend ketara yang anda lihat dalam penjanaan data di seluruh dunia?

Jawapan: Ekosistem data kami menjadi semakin kompleks kerana pelbagai teknologi yang kami gunakan setiap hari mengumpulkan maklumat. Semua negara sedang bergelut untuk memahami dan menggunakan semua data yang dijana. Cabarannya adalah untuk memanfaatkan data untuk keputusan yang baik. Pembangunan di semua negara ini bergantung padanya.

"Cabarannya adalah untuk memanfaatkan data untuk keputusan yang baik."

Soalan: Berdasarkan pembinaan kapasiti di Malawi (dengan membantu negara menggunakan tablet dalam latihan banci penduduk), apakah pengajaran yang anda fikir pencapaian ini dapat diberikan kepada negara berpendapatan rendah dan sederhana yang lain? Bagaimanakah Biro Banci AS membantu membina kapasiti negara-negara ini?

Jawapan: Banci penduduk dan perumahan 2018 di Malawi adalah luar biasa kerana ia merupakan antara kali pertama banci digital menggunakan tablet dijalankan di negara yang infrastruktur elektrik dan telekomunikasi tidak sentiasa kukuh. Ia membuktikan bahawa teknologi sedemikian boleh disesuaikan dengan kerja.

Census workers in Malawi use tablets for data collection. Image source: www.census.gov
Pekerja banci di Malawi menggunakan tablet untuk pengumpulan data. Sumber imej: www.census.gov

Ini penting kerana kualiti data adalah lebih baik apabila menggunakan tablet untuk pengumpulan data. Terdapat pengeditan terbina dalam yang menghalang pembanci [orang yang mengumpul data banci] daripada memasukkan maklumat dengan salah. Sebagai contoh, jika isi rumah telah mengatakan pada awal temu bual bahawa mereka mempunyai anak yang berumur 9 tahun, dan kemudian apabila menjawab soalan mengenai pendidikan ahli isi rumah, ibu bapa mengatakan bahawa orang itu berada di kolej, pembanci akan dihentikan daripada memasuki maklumat itu melalui permohonan banci—mereka akan dipaksa untuk kembali dan mengesahkan umur kanak-kanak itu dan sehingga mereka membetulkannya, mereka tidak boleh meneruskan. Begitu juga, pembanci tidak perlu mengingati corak langkau pada soalan sebaik sahaja senarai isi rumah selesai. Aplikasi banci secara automatik akan memaparkan soalan yang sesuai untuk alam semesta umur atau jantina. Jadi, sebagai contoh untuk semua wanita berumur antara 15-49 tahun, permohonan bancian akan membimbing pembanci untuk bertanya soalan kesuburan. Begitu juga, soalan literasi boleh dipaparkan untuk semua orang yang berumur 5 tahun dan ke atas.

Pakar NSO Malawi bekerjasama dengan pasukan Biro Banci AS untuk menyediakan retrospektif pelajaran yang boleh diambil tindakan yang telah digunakan dalam banci lain, termasuk perintis Banci Zambia 2020. Kakitangan Biro Banci AS bekerjasama dengan pasukan Zambia untuk menambah baik latihan latihan tablet enumerator berdasarkan pengalaman Malawi. Retrospektif ini juga membenarkan NSO Zambia untuk mereka bentuk prosedur eksport data tablet untuk mengelakkan cabaran khusus yang telah dihadapi dan diselesaikan oleh rakyat Malawi.

Program Antarabangsa Biro Banci AS membantu membina kapasiti NSO merentas semua operasi banci—perancangan dan pengurusan, pemetaan, reka bentuk dan ujian soal selidik, publisiti, operasi lapangan, penangkapan data, pemprosesan data, analisis data, penyebaran dan pensampelan, dan pasca banci penilaian.

Soalan: Sejauh manakah sokongan Biro Banci AS kepada negara yang anda bekerjasama?

Jawapan: Penglibatan kami dengan negara bergantung pada sokongan (dana) yang kami terima, kerana kerja kami boleh dibayar balik sepenuhnya. Skop bantuan kami bergantung pada permintaan negara untuk latihan dan ketersediaan sumber untuk menyokong bantuan teknikal kami. Misi negara USAID adalah salah satu penaja utama kami, terutamanya di negara keutamaan kesihatan global USAID.

Soalan: Sebarang pemikiran akhir tentang kerja Biro Banci AS di Malawi, Mozambique, Zambia, Madagascar, Tanzania, Nigeria, Ethiopia, Mali dan Namibia?

Jawapan: Semua negara ini boleh membina kapasiti mereka untuk mengumpul data berkualiti tinggi dengan sokongan disesuaikan khusus kes dan bantuan teknikal yang mempertimbangkan kekuatan mereka dan kawasan yang terdapat peluang untuk pertumbuhan. Kepentingan kemahiran "lembut" termasuk pengurusan program, pembinaan pengetahuan institusi, dan latihan semuanya sama pentingnya dengan teknik statistik yang sangat teknikal. Seiring dengan kemahiran tersebut, pengiktirafan terhadap isu tadbir urus—dan menangani sebarang isu secara telus—adalah penting untuk kejayaan banci. Banci Malawi berfungsi dengan baik kerana kepimpinan yang kuat di NSO dan komitmen daripada kerajaan dalam menghadapi pelbagai cabaran biasa yang akan sentiasa muncul semasa usaha yang besar seperti banci negara.

“Semua negara ini boleh membina kapasiti mereka untuk mengumpul data berkualiti tinggi dengan sokongan disesuaikan dan bantuan teknikal khusus kes…”

Soalan: Bagaimana pula dengan negara yang menghadapi ketidakstabilan politik?

Jawapan: Ketidakstabilan politik menghentikan banci di Ethiopia, Mali dan Nigeria. NSO, disokong oleh institusi dalam dan luar negara termasuk Biro Banci AS, sedang mencari secara aktif kaedah baru untuk mengumpul data dalam keadaan ini. Membina kejayaan negara rakan kongsi seperti Malawi, Zambia dan Namibia semasa mereka melalui pelbagai peringkat banci berasaskan tablet, Biro Banci AS terus komited untuk menyokong Ethiopia, Mali, Nigeria dan mana-mana rakan kongsi kami yang lain semasa mereka bergabung teknik yang diuji masa dengan kemungkinan pengumpulan dan penyebaran data baharu.

Baca lebih lanjut mengenai kerja Biro Banci AS: Perancangan keluarga, kesihatan reproduktif dan banci penduduk: Bagaimanakah ia dikaitkan?

Lilian Kaivilu

Pengasas & Editor, Impacthub Media

Lilian ialah wartawan multimedia yang memenangi anugerah dengan lebih 10 tahun pengalaman dalam Komunikasi Kesihatan dan Pembangunan. Lilian ialah pengasas dan editor di Impacthub Media, platform media kewartawanan penyelesaian yang menguatkan kisah positif pembuat perubahan di Afrika. Beliau telah bekerja sebagai wartawan untuk media tempatan dan antarabangsa dan sebagai perunding komunikasi untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan WorldBank. Lilian kini sedang mengikuti Ijazah Sarjana Sastera dalam Komunikasi Pembangunan di Universiti Nairobi. Beliau adalah graduan Linguistik, Media dan Komunikasi dari Universiti Moi Kenya; graduan Kewartawanan dari Institut Komunikasi Massa Kenya; dan telah menyelesaikan kursus pendek lain termasuk Kepimpinan Sivik, Kewartawanan Data, Kewartawanan Perniagaan, Pelaporan Kesihatan, dan Pelaporan Kewangan (di Strathmore Business School dan University of Nebraska-Lincoln, antara lain). Beliau ialah Naib Presiden untuk Rangkaian Media Afrika mengenai Kesihatan (AMNH), yang merupakan rangkaian wartawan kesihatan dari Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania dan Malawi. Lilian ialah Fellow Mandela Washington, Bloomberg Media Initiative Africa, Safaricom Business Journalism, HIV Research Media, dan Reuters Malaria Reporting.