Taip untuk mencari

Kuiz Waktu membaca: 5 minit

Bagaimanakah Jantina Mempengaruhi Pengurusan Pengetahuan?

Sambungan dan pertimbangan untuk program kesihatan global


Nuansa jantina dan pengurusan pengetahuan mendedahkan cabaran dalam perkongsian dan pertukaran pengetahuan, yang memberi kesan kepada cara orang menerima dan menggunakan produk pengetahuan. Analisis Jantina Knowledge SUCCESS adalah menyelami secara mendalam pengurusan jantina dan pengetahuan untuk program kesihatan global, khususnya perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif. Siaran ini berkongsi sorotan daripada Analisis Jantina dan cadangan untuk bertindak balas kepada beberapa cabaran utama, dan a kuiz panduan untuk bermula.

“Kadang-kadang ada dinamik … Apabila seorang lelaki bersuara, orang ramai mendengar. … Menjadi seorang lelaki membawa kuasa tertentu dalam banyak pembinaan sosial dalam ruang kerja.” – Wanita dari organisasi penderma yang berpangkalan di Amerika Syarikat

Jantina, Pengurusan Pengetahuan, dan Perancangan Keluarga dan Kesihatan Reproduktif: Apakah Hubungannya?

Pengurusan pengetahuan (KM) ialah proses strategik dan sistematik untuk mengumpul dan mengurus pengetahuan serta menghubungkan orang ramai kepadanya, supaya mereka boleh bertindak dengan berkesan. Di Knowledge SUCCESS, kami sering bertanya kepada diri sendiri: Siapa yang mengakses dan menggunakan pengetahuan yang kami cipta dan kongsi untuk menambah baik program perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH), dan bagaimana? Apakah halangan kepada sambungan dan penggunaan pengetahuan ini?

Apabila bertanya soalan ini, kami akan lalai jika kami tidak mempertimbangkan kesan jantina—termasuk identiti jantina, peranan jantina dan hubungan jantina. Kesan mampan dalam FP/RH tidak beroperasi secara berasingan tetapi sebagai sebahagian daripada sistem kesihatan yang lebih besar, yang seterusnya dipengaruhi oleh sistem dan proses pengurusan pengetahuan. Adalah penting untuk menyedari bahawa ketidaksamaan jantina boleh dilihat di seluruh tenaga kerja kesihatan global—khususnya, walaupun wanita membentuk sebahagian besar tenaga kerja ini, hanya peratusan kecil jawatan kepimpinan disandang oleh wanita. Perbezaan ini boleh sangat mempengaruhi cara pengetahuan digunakan dan dikongsi dalam bidang kesihatan global dan FP/RH.

Mendedahkan Isu Berkaitan Jantina dalam KM untuk Kesihatan Global

Dari Mei hingga Julai 2019, Knowledge SUCCESS telah menjalankan a analisis jantina untuk memahami halangan, jurang dan peluang berkaitan jantina dalam KM dalam kalangan profesional kesihatan di seluruh dunia. Analisis itu semakin relevan sekarang, kerana pandemik COVID-19 telah memberi penerangan tentang ketidaksamaan jantina dalam sistem penjagaan kesihatan global. Krisis itu menarik perhatian kepada fakta bahawa 70% pekerja penjagaan kesihatan barisan hadapan adalah wanita dan dengan itu lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19—untuk menamakan hanya satu contoh keterlihatan ketidaksamaan jantina hari ini. Melalui kajian literatur dan temu bual pemberi maklumat utama, kami menilai bagaimana jantina dan dinamik kuasa boleh mempengaruhi:

 • Penghasilan, akses kepada, dan penggunaan pengetahuan, termasuk akses kepada teknologi yang digunakan untuk perkongsian maklumat;
 • Penyertaan dan kepimpinan/membuat keputusan dalam mekanisme pertukaran pengetahuan; dan
 • Penyertaan dalam usaha pengukuhan kapasiti KM.

Apa yang kami dapati adalah mencerahkan. Dalam kedua-dua kesusasteraan sedia ada dan di kalangan orang yang ditemu bual kami, terdapat kekurangan kesedaran tentang jantina (terutamanya pengalaman transgender atau bukan binari) dan kesannya dalam KM. Namun, beberapa tema telah muncul daripada analisis kami yang penting untuk dipertimbangkan oleh profesional FP/RH semasa mereka mengakses, berkongsi dan menggunakan pengetahuan untuk menambah baik program mereka.

Alam Jantina dan KM Penuh Cabaran

Dalam melihat interaksi antara jantina dan pengurusan pengetahuan, kami mendapati bahawa halangan berkaitan jantina wujud merentasi banyak kunci domain jantina, termasuk akses kepada dan kawalan ke atas aset dan sumber; norma dan kepercayaan budaya; dan peranan jantina, tanggungjawab, dan penggunaan masa. Beberapa halangan yang paling relevan kepada KM dan kesihatan global untuk wanita berbanding lelaki adalah:

 • Akses kepada teknologi: Wanita mempunyai kemungkinan yang lebih rendah untuk memiliki telefon, kehadiran media sosial dan keupayaan untuk mengakses Internet di banyak negara. Ini bermakna wanita mempunyai lebih sedikit pilihan tentang cara mereka menemui, berkongsi dan menggunakan maklumat berasaskan bukti, yang merupakan ketidaksamaan yang mempunyai implikasi penting untuk KM. Dalam kalangan profesional penjagaan kesihatan, ketidaksamaan ini mempengaruhi siapa, dan apakah peranan pekerjaan, lebih berkemungkinan mempunyai akses kepada teknologi untuk penyelidikan dan pembelajaran. Di sini, kami perhatikan persimpangan identiti lain (bangsa, umur, kelas, lokasi geografi) yang memainkan peranan dalam cara profesional penjagaan kesihatan boleh mengakses teknologi.
 • Kecondongan jantina dalam teknologi dan platform: Walaupun wanita mempunyai akses kepada Internet dan alatan berasaskan web, platform terdedah kepada ketidaksamaan jantina yang sama yang kita lihat dalam kehidupan seharian dan di tempat kerja. Sebagai contoh, pencipta platform digital selalunya lelaki dan oleh itu reka bentuk dan pembangunan mereka mungkin tidak responsif kepada keperluan pengguna semua jantina. Kecondongan ini (kadangkala tersirat) boleh menjejaskan penggunaan dan interaksi pada platform dan mengakibatkan perbezaan jantina.
 • Homofili jantina: Keutamaan untuk berinteraksi dengan jantina sendiri mewujudkan halangan untuk mengakses dan menggunakan set pengetahuan yang pelbagai. Ini amat bermasalah bagi wanita dalam tetapan atau perkongsian yang didominasi lelaki, seperti kesihatan global. Seorang responden wanita daripada analisis kami berkongsi pengalamannya bekerja di pejabat yang didominasi lelaki: “…Ia juga sangat berhierarki di sana. Pengetahuan kekal dalam kalangan sekumpulan kecil orang, dan ia tidak ditapis dengan baik dalam konteks hierarki ini. Selalunya, lelaki berada di bahagian atas hierarki, jadi tidak semua orang dalam pasukan mempunyai akses yang sama kepada maklumat."
 • Cabaran penyertaan: Norma dan jangkaan jantina juga memainkan peranan dalam keupayaan orang ramai untuk menyertai latihan dan mesyuarat. Sebagai contoh, wanita sering mempunyai masa peribadi yang kurang di rumah berbanding lelaki disebabkan oleh penjagaan dan tanggungjawab rumah tangga lain yang mengehadkan keupayaan mereka. Peranan jantina ini sering dicerminkan atau diperkukuh melalui interaksi peserta melalui platform KM secara peribadi. Ini semua adalah cabaran kritikal yang perlu dipertimbangkan dalam KM dan FP/RH.
 • Kecondongan jantina dalam penerbitan: Lelaki mendominasi ruang penerbitan saintifik yang disemak rakan sebaya, yang dicadangkan oleh beberapa responden kami sebagai berat sebelah terhadap pendapat dan penyelidikan lelaki yang mewujudkan dinamik kuasa yang tidak sama rata dalam penghasilan pengetahuan.
Images of Empowerment: Kamini Kumari, an Auxiliary Midwife Nurse, provides medical care to women at a rural health center.

Kredit imej: Imej Pemerkasaan | Kamini Kumari, Jururawat Bidan Bantuan, menyediakan rawatan perubatan kepada wanita di pusat kesihatan luar bandar.

Kita cenderung lebih menghargai pengetahuan orang yang mempunyai lebih banyak penerbitan ulasan rakan sebaya, tetapi adakah itu lebih berharga daripada pengetahuan yang dimiliki oleh bidan selama 30 tahun berlatih? – Wanita di organisasi rakan kongsi yang berpangkalan di Amerika Syarikat

Cadangan untuk Pengurusan Jantina dan Pengetahuan

Kesedaran tentang cabaran ini adalah langkah pertama dalam menganjakkan KM ke arah sistem yang lebih saksama dan inklusif jantina. Penemuan analisis jantina kami semakin relevan sekarang, kerana pandemik COVID-19 telah memberi penerangan kepada ketidaksamaan jantina dalam sistem penjagaan kesihatan global. Krisis itu menarik perhatian kepada fakta bahawa 70% pekerja penjagaan kesihatan barisan hadapan adalah wanita dan dengan itu lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19 — untuk menamakan hanya satu contoh keterlihatan ketidaksamaan jantina hari ini. Untuk merangsang proses penyepaduan ekuiti jantina ke dalam KM, kami mengesyorkan agar orang dan organisasi yang bekerja dalam kesihatan global:

 • Sengaja mencari perspektif yang pelbagai daripada pelbagai sumber dalam aktiviti dan acara KM: Komuniti KM telah melihat kejayaan dengan sengaja melibatkan kumpulan yang kurang diwakili dalam perkongsian pengetahuan dan perbincangan.
 • Menggalakkan budaya hormat-menghormati dalam ruang perkongsian pengetahuan dalam talian dan secara peribadi (termasuk komuniti amalan, kumpulan kerja teknikal dan persidangan). Untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan menghormati, wujudkan kod tingkah laku (seperti dasar gangguan toleransi sifar) dan libatkan fasilitator yang sedar jantina.
 • Menggunakan pelbagai pendekatan KM dan saluran komunikasi: Ini boleh membantu meningkatkan jangkauan kepada kepelbagaian khalayak.
 • Sokong kepengarangan wanita terhadap kesusasteraan semakan rakan sebaya: Untuk mengubah norma dan mengalihkan ruang yang didominasi lelaki kepada ruang yang lebih merangkumi jantina, penyelidikan wanita perlu dipromosikan dan penerbitan mereka dihargai dan digunakan. Pada masa yang sama, adalah penting untuk menyedari bahawa produk pengetahuan lain selain penerbitan semakan rakan sebaya mempunyai nilai dan boleh memberikan pandangan penting yang boleh mempengaruhi bidang FP/RH. Oleh itu, kita harus mengetengahkan pelbagai perspektif daripada pelbagai sumber.
 • Mempromosikan dan menambah baik platform e-pembelajaran: Analisis kami menunjukkan bahawa, tidak seperti latihan bersemuka, platform e-pembelajaran boleh digunakan pada kadar yang sama di kalangan lelaki dan wanita. Fleksibiliti platform ini mungkin menyediakan peluang pembelajaran untuk orang yang tidak dapat menghadiri latihan secara bersemuka, mungkin disebabkan oleh tanggungjawab isi rumah yang berkaitan dengan jantina atau jangkaan budaya.

Fikirkan Anda Bersedia untuk Mula Mengintegrasikan Jantina ke dalam Kerja KM anda?

Memandangkan ini adalah bidang pengajian yang sedang berkembang, kami menyedari sukar untuk mula menyepadukan pertimbangan jantina dalam pendekatan KM. Kami menggalakkan profesional FP/RH untuk terus bertanya soalan seperti "Siapa yang saya hubungi?", "Siapa yang saya terlepas?", dan "Bagaimanakah produk dan pendekatan pengetahuan saya boleh menjadi lebih inklusif bagi semua jantina dan menangani ketidakseimbangan kuasa?"

Untuk membantu anda memulakan laluan ini, ikuti kuiz pendek dan interaktif kami untuk menguji pengetahuan anda tentang jantina dan KM!

Natalie Apcar

Pegawai Program II, KM & Komunikasi, Ilmu KEJAYAAN

Natalie Apcar ialah Pegawai Program II di Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi, menyokong aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan, penciptaan kandungan dan komunikasi untuk KEJAYAAN Pengetahuan. Natalie telah bekerja untuk pelbagai organisasi bukan untung dan membina latar belakang dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengaturcaraan kesihatan awam, termasuk integrasi jantina. Minat lain termasuk pembangunan yang diterajui oleh belia dan komuniti, yang dia mendapat peluang untuk terlibat sebagai Sukarelawan Kor Keamanan AS di Maghribi. Natalie memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Antarabangsa dari Universiti Amerika dan Sarjana Sains dalam Jantina, Pembangunan dan Globalisasi dari London School of Economics and Political Science.